You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 17, 2016 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 10 Beslutninger om dagsordenen

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

 • Pkt. 12 Meddelelser fra næstformanden

 • Pkt. 13 Årsberetning 2015

  aarsberetning_2015.pdf
 • Pkt. 14 Evaluering af Integrationsrådets stand

 • Pkt. 15 Debatmøde

 • Pkt. 16 Nyt fra medlemmer fra foreninger

 • Pkt. 17 Orientering fra forvaltningen

 • Pkt. 18 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

 • Pkt. 19 Eventuelt