You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 18, 2017 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 20 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 20

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 20

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 21 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 21

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 21

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari

 • Pkt. 22 Planlægning af Åbent hus arrangement

  Pkt. 22

  Planlægning af Åbent hus arrangement

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume
  En arbejdsgruppe under Integrationsrådet, har holdt møde med det formål at planlægge årets Åbent hus arrangement lørdag den.16.09.2017 kl. 10.00-13.00.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender planen for arrangementet.

  Beslutningskompetence
  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling
  Integrationsrådet har besluttet at afholde et åbent hus arrangement, en gang om året. Rådet har ønsket at uddele Integrationsprisen under samme arrangement. Formålet med prisen som er beskrevet under §5, Forretnings ordningen er at påskønne en lokalt indsats, der i særlig grad har bidraget, til at skabe mangfoldighed i Roskilde.

  Arbejdsgruppen planlægger og budgetterer for aktiviteter, rettet mod både børn og voksne.

  Økonomi
  Ingen budgetmæssige konsekvenser. Prisen og arrangementet finansieres af de midler som er sat til rådighed for Integrationsrådets arbejde. Derudover har Tuncay meddelt at den planlagte Eidfest bliver ikke afholdt i år. Dermed er der mulighed for at Integrationsrådet kan søge de frigivne midler til sit Åbent hus arrangement.

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 22

  Godkendt. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde med planlægningen
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari

 • Pkt. 23 Årsberetning 2016

  Aarsberetning_2016.pdf

  Pkt. 23

  Årsberetning 2016

  Sagsnr. 255585 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume
  Integrationsrådet skal godkende årsberetning for 2016.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender den udarbejdede årsberetning for 2016.

  Beslutningskompetence
  Integrationsrådet
  Sagsfremstilling
  I henhold til forretningsordens § 15 skal Integrationsrådet udarbejde hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Den udarbejdede årsberetning for 2016 foreligges til rådet til godkendelsen.

  Økonomi
  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 24 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 24

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 291551 Integrationsrådet Åbent punkt

  Anne fortalte om videre arbejde i Projekt Headstart, som er et samarbejdsprojekt mellem ISS, Dansk Røde Kors og 3F. Målet er at flygtninge skal komme i praktik lige efter de har fået opholdstilladelse, og inden de overgår til kommunerne. Målgruppen deltager også i et infomøde om fagforeninger, og arbejdstagers rettigheder. Flygtninge har stor glæde af dette infomøde. Senest har der været fokus på sortarbejde.

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 24

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 25 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 25

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Forvaltningen orienterede om kommende Integrations Cup. Den afholdes udendørs fredag den 25. august 2017. Mere om det kommer senere.
  Ny flygtningekvote for 2017 og 2018
  Som følge færre flygtninge som kommer til landet, har Udlændinge styrelsen meddelt at flygtningekvoten for Roskilde kommune i 2017 er sat ned, fra 179 til 97 personer. Samtidigt er der planlagt at i løbet af 2018 vil Roskilde kommune, modtage 53 flygtninge. Tallene inkluderer børn og voksne, mens familiesammenføringer vil kommer oven i.
  Fortsat samarbejde med Bella Center Hospitality Group (BCHG)
  I oktober 2016 startede Integration et samarbejdsprojekt med BCHG. Den første gruppe af flygtninge på 16 personer, kom i løntilskudsjob eller i IGU stillinger tre måneder efter. I april 2017 blev 40 nye kandidater screenet til et nyt forløb gennem BCHG. Af dem blev 18 personer valgt til at starte en praktik periode, med henblik på ansættelse pr 1. august 2017.
  Stort kørekort – lange ventetider til køreprøver
  Integration i Roskilde kommune blev i forbindelse med planlægning af chauffør projekter for flygtninge, opmærksomme på de ualmindelige lange ventetider hos de køresagkyndige. Samtidigt er der mange ledige chauffører stillinger, som ikke er mulig at besætte pga mangel på chauffører. Roskilde kommune har sammen med Høje Taastrup kommune henvendte sig til Justitsministeren. Emnet kom også op på Folketingets udvalgsmøder i april 2017. Der er hermed et håb om at politikkerne finder en løsning på problemet, til glæde for flere ledige borgere herunder vores flygtninge og arbejdsgivere.
  Roskilde United var medlem af Integrationsrådet i nogle år. Foreningen har ikke deltaget i rådets møder i det sidste års tid. Det er meddelt at foreningen er blevet nedlagt, som betyder at foreningen mister sit medlemskab i Integrationssrådet.

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 25

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 26 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 26

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay orienterede om
  - Arrangement vedr. Algade 31 - hvad skal huset bruges til? Lige nu bruges lokalerne af aftensskolerne.
  - Åben hal. Foreninger kan booke en hal med at downloade appen won a sport.
  - 1. spadestik ny svømmehal med 50 m svømmebane, taget den 8. maj 2017.

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 26

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 27 Eventuelt

  Pkt. 27

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 18-05-2017, pkt. 27

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Per Kragh, Fatemeh Delavari.