You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 26, 2015 - 17:30
Sted:
 • Pkt. 9 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 9

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 9
  Godkendt.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 10 Meddelelser fra formanden

  interview_interview_med_formanden_af_integrationsraadet.pdf

  Pkt. 10

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden orienterede om hans interview, der blev publiceret i Dagbladet Roskilde den 19. marts 2015. Han glædet sig over at det lykkedes for ham at sprede hans budskab om, at der skal flyttes fokus fra de få negative historier, hvor integrationen fejlede, til de mange solstråler historier hvor integrationen lykkedes. Han ærgret sig over at der ikke var plads i artiklen til at fremhæve de mærkesager som rådet har kæmpet for siden dets stiftelse.
  Formanden har anmodet om et oversigt over rådets medlemmers deltagelse i møderne fra 2014 frem til i dag til det kommende Integrationsrådets møde.

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 10

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 11 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 11

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Punktet blev udskudt da næstformanden ikke var tilstedet til mødet.

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 11

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 12 Godkendelse af årsberetning for 2014

  aarsberetning_2014.pdf

  Pkt. 12

  Godkendelse af årsberetning for 2014

  Sagsnr. 255585 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal godkende årsberetning for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender den udarbejdede årsberetning for 2014.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til forretningsordens § 15 skal Integrationsrådet udarbejde hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Den udarbejdede årsberetning for 2014 foreligges til rådet til godkendelsen.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 12
  Godkendt.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 13 Valgmøde om udlændingepolitik og integration

  udkast_til_valgmoede_om_udlaendingepolitik_og_integration.pdf

  Pkt. 13

  Valgmøde om udlændingepolitik og integration

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Arbejdsgruppe bestående af 4 medlemmer fra rådet og 2 repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen har udarbejdet et udkast til programmet samt budgettet til valgmødet om udlændingepolitik og integration som skal afholdes mandag den 20. april 2015. fra kl. 19.00 til 22.00 i Den Gamle Byrådssal på Stændertorvet i Roskilde. Det udarbejdede udkast med budget på i alt 27.000 forelægges rådet til behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. at udkastet til valgmødet godkendes,
  2. at Integrationsrådet bevilger 17.000 kr. til afholdelsen af valgmøde om udlændingepolitik og integration,

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  På Integrationsrådets møde den 27. januar 2015 blev der truffet en beslutning om at rådet skal samarbejde med Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde omkring afholdelsen af et valgmøde som en optakt til folketingetsvalget. I den forbindelse blev der udpeget en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et udkast til programmet og budgettet til valgmødet.
  Arbejdsgruppen lægger op til at alle opstillingsberettigede partier inviteres og at der afsættes en time til diskussioner til henholdsvis udlændingepolitik og integration Mellem emnerne vil der være et kvarters pause og hvert parti får 2 minutter til at udlægge partiets politik om emnet efterfulgt af spørgsmål og debat med salen. Valgmødet vil slutte af med et causerig af Omar Marzouk over aftenens temaer.
  De ansøgte17.000 kr. vil gå til dækning af udgifter forbundet med annoncering, leje af mikrofoner, honorar og indkøb af drikkevarer. Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde bidrager til valgmødet med 10.000 kr. som går udellukkende til dækning af honorar til Omar Marzouk for hans optræden.
  Forvaltningen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra puljen.

  Økonomi
  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 13
  1. Godkendt.
  2. Godkendt.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 14 Retningslinjer for kommunikation

  Pkt. 14

  Retningslinjer for kommunikation

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Nogle af rådets medlemmer har ved flere lejligheder oplevet knaster i kommunikationen indbyderes blandt medlemmer især i forbindelse med rådets arbejde. Det tyder på at der er behov for at tage en drøftelse om forventningsafstemning i forhold til kommunikation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter retningslinjer for kommunikation i forhold til forvaltningen og indbyrdes blandt medlemmerne.

  Beslutningskompetence

  Integrationrådet

  Sagsfremstilling

  Nogle af rådet medlemmer har gentagende gange oplevet at de tilbagemeldinger, som de har brug for fra andre medlemmer af rådet, udebliver helt eller kommer for sent i forhold til de angivne frister. Forvaltningen foreslår derfor at rådet i fællesskab udarbejder retningslinjer for kommunikation som alle medlemmer skal forpligter sig til at følge.

  Økonomi
  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 14
  Det blev besluttet at:
  1. Kommunikationen mellem rådets medlemmer skal hovedsageligt foregår via e-mail.
  2. Diverse referater fra arbejdsgrupperne sendes videre af forvaltningen til formanden og næstformanden.
  3. Arbejdsgrupperne har mulighed for at trække på forvaltningens bistand i forbindelse med møder.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 15 Orientering fra forvaltningen

  alle_skal_bidrage.pdf

  Pkt. 15

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet orienteres om udspil fra den danske regering med et udspil på integrationsområdet i forhold til indsatsen for de nye flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Den 18.marts2015 kom den danske regering med et udspil på integrationsområdet i forhold til indsatsen for de nye flygtninge. Udspillet indeholder tiltag for fremskudt modtagelse af flygtninge, massiv sprogstimulering kombineret med virksomhedspraktik, løntilskud, uddannelse, inddragelse af frivillige i integrationsarbejdet, fokus på flygtninges medbragte kvalifikationer samt fokus på udsatte grupper som har behov for massiv støtte før de kan komme på arbejdsmarkedet.

  Økonomi
  Ingen økonomiske konsekvenser.

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 15

  Integrationsrådet blev orienteret.

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 16 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 16

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Tuncay har orienteret rådet om, at Kultur- og Idrætsudvalget har oprettet en Kultur- og Idrætsfacilitetspulje på en million kroner.

  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 16

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 17 Eventuelt

  Pkt. 17

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay har bedt rådet om at overveje om Integrations Cup turneringen kan afholdes den 6. maj 2015 i forlængelsen af åbningsdagan for Idrætsbiblioteket i Rønnebærparken.
  Integrationsrådet, 26-03-2015, pkt. 17

  Fraværende: Firat Aydin, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Ferhat Öztürk, Fatemeh Delavari.