You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 26, 2016 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 20 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 20

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 20

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 21 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 21

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden orienterede om afprøvning af en fleksible modtagelsesmodel i Roskilde
  kommune på de skoler, hvor der er et tilstrækkeligt antal børn bosiddende til at kunne etablere modtagelsesklasser.
  Ved budgetlægningen for 2016 blev det forventet, at Roskilde Kommune i 2016 skulle modtage i alt 100 flygtninge fra asylcentre (heraf 24 uledsagede flygtninge) samt 50 familiesammenførte voksne. Den nye udmeldte kvote for Roskilde Kommune giver anledning til at justere forventningerne til 314 flygtninge fra asylcentre og fortsat 50 familiesammenførte voksne. En stigende tilgang i flygtninge medfører også en fortsat stigning i antallet af børn og unge, der skal i henholdsvis dagtilbud og skole.
  Mere om sagen på Skole- og børneudvalgets møde referat:
  http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/skole-og-boerneudvalget-0...
  Necdet vil sende en mail til Skole- og børneudvalget, fordi Integrationsrådet ikke blev hørt i denne sag.
  Formanden blev kontaktet af Kirsten Feld, formand for Ældrerådet. Hun ville møde Necdet om ældre flygtninge og indvandrere og deres generelle situation

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 21

  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 22 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 22

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 22

  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 23 Valg af stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 23

  Valg af stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en stedfortræder til Huluci Ocak i Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Integrationsrådet vælger Necdet Oklu som stedfortræder for Huluci Ocak i Folkeoplysningsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I Folkeoplysningsudvalget repræsenterer Huluci Ocak Integrationsrådet. Integrationsrådet skal vælge en stedfortræder til Huluci. Forvaltningen vil herefter give besked til Folkeoplysningsudvalgets sekretariat om udnævnelsen.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 23

  Necdet Oklu blev valgt som stedfortræder for Huluci Ocak i Folkeoplysningsudvalget.
  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 24 Evaluering af Integrations Cup 2016

  Pkt. 24

  Evaluering af Integrations Cup 2016

  Sagsnr. 262835 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet har taget initiativ til Integrations Cup inden for fodbold disciplinen som et årligt arrangement i Roskilde kommune. Arrangementet fandt sted 10. januar 2016 med deltagelse af 6 fodbold hold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at evalueringen bliver godkendt.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Indendørs Integrations Cup 2016 blev afholdt søndag den 10. januar 2016 i Roskilde Kongrescenter. Der deltog 6 hold, fra både danske og nydanske foreninger samt arbejdspladser som Jobcenter Roskilde, Promens og Ungeguiden. Jobcenter Roskilde var vinder af pokalen fra sidste gang og dermed arrangører af denne turnering.
  Tuncay Yilmaz Byrådsmedlem og medlem i Roskilde Integrationsråd holdt en kort og opløftende tale. Kampene blev afviklet i sportslige og kammeratlige atmosfære, med stor gejst fra deltagernes side. Roskilde Kulturforening kom med to hold. Hold 2 blev vinder af Integrations Cup 2016.
  Derudover blev der givet præmier til dagens bedste spiller og der blev uddelt en ”fair player” præmie. Dommernes vurdering og uddeling af præmierne blev modtaget fint.
  Hvert hold betalte 300 kr. som deltager gebyr.
  Arrangørerne takker Roskilde kommunes Integrationsråd og Kultur- og Integrationspuljen for økonomisk bidrag.
  Foreningen Qandil som ikke fik lov til at spille under denne turnering, pga ikke- sportslig opførsel af to spilere, får en ny chance i kommende Integrations Cup. Det sker efter Qandil foreningens henvendelse til Integrationsrådet desangående.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 26
  Evalueringen blev godkendt.
  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 25 Status på integrationspolitikken 2015-2018

  Pkt. 25

  Status på integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Udkast til Roskilde Kommunens Integrationspolitikken 2015-2018 blev godkendt af byrådet den 2. september 2015. Integrationsrådet skal orienteres om status på Integrationspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet orienteres om nogle af de tiltag der blev iværksat siden godkendelse af politikken.
  På beskæftigelsesområdet er der stor fremgang. Pr maj 2016 er der ud af 345 integrationsborgere, 25 personer i arbejde, 20 personer i uddannelse, 29 personer i løntilskud, 82 personer i virksomhedspraktik, 21 på højskole og 5 personer er pensioneret, andet tilbud 9, barsel 14, fritaget 12. dvs. i alt 217 personer er optaget i de nævnte aktiviteter.
  Ca. 95% af målgruppen følger danskundervisning på CLAVIS sprog og kompetence.

  Beslutning

  Status på Integrationspolitikken blev taget til efterretning.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser
  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 25
  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 26 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 26

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  LO’s mangfoldigheds udvalg arbejder for tiden med ligestillingsemnet. Der er planlagt et møde den 30. juni kl. 17.00 for dem som er ny i Roskilde kommune og er på vej til fastarbejde.
  Alle LO faggrupper er inviteret.
  Anne Gregersen samarbejder med Integration i Roskilde kommune om dette arrangement.

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 26

  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 27 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 27

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Lovændringer
  Lovforslaget har til formål at udmønte hovedparten af de dele af aftalen »Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge«, som regeringen har indgået med KL, og de dele af »Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration«, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter, som kræver lovændringer.
  Lovforslaget indeholder bl.a. ændringer af integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge, en målretning af programmet mod beskæftigelse i kraft af en mere virksomhedsrettet indsats og ændringer af finansieringsreglerne, så finansieringen målrettes mod de kommuner, som modtager flest flygtninge, og de kommuner og virksomheder, som leverer de bedste integrationsresultater, samt regelforenklinger på en række områder.

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 27

  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 28 Orientering fra andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 28

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Næste Integrations Cup afholdes den 19.08. 2016. Der afholdes et infomøde om Integrations Cup den 17.08. 2016 kl. 16.30, på Rådhusbuen 3. Tilmelding senest den 5.08.2016 til thomasvp@roskilde.dk
  Roskilde kulturforening har afholdt 2. møde for at forberede Eid fest. Eid fest er planlagt til den 17.09.2016 på Stændertorvet.

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 28

  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz

 • Pkt. 29 Eventuelt

  Pkt. 29

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Næste Integrations Cup afholdes den 19.08. 2016. Der afholdes et infomøde om Integrations Cup den 17.08. 2016 kl. 16.30, på Rådhusbuen 3. Tilmelding senest den 5.08.2016 til thomasvp@roskilde.dk
  Roskilde kulturforening har afholdt 2. møde for at forberede Eid fest. Eid fest er planlagt til den 17.09.2016 på Stændertorvet.

  Integrationsrådet, 26-05-2016, pkt. 29

  Fraværende: Ömer Temel, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Erik Lyby, Tuncay Yilmaz