You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 26, 2017 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 38 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 38

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Godkendt.

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 38

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 39 Meddelelser fra formanden og næstfor-manden

  Pkt. 39

  Meddelelser fra formanden og næstfor-manden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 39

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 40 Mødet mellem Integrationsrådet og Beskæftigelses- og Socialudvalg

  Pkt. 40

  Mødet mellem Integrationsrådet og Be-skæftigelses- og Socialudvalg

  Sagsnr. 295842 Integrationsrådet Åbent punkt

  Rådet mener at det var et meget godt møde de afholdte med medlemmer af Beskæftigelses og Socialudvalget (BSU) d.3.10.2017. BSU var positive og stillede relevante og interessant spørgsmål. Flere af dem som havde deltaget i Integrationsdag arrangementet den 16.9.2017 var meget tilfredse med at arrangementet havde skabt en god dialog om integration den pågældende dag.
  BSU var også interesseret i at høre om boligsituationen for de nye flygtninge i Roskilde kommune. Spørgsmålet om rådets sammensætning blev også drøftet og rådet vil fortsat opfordre andre foreninger til at melde sig ind i Integrationsrådet.

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 40

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 41 Evaluering af Integrationsdag

  Pkt. 41

  Evaluering af Integrationsdag

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Der er stor tilfredshed med opmærksomhed omkring og tilslutning til arrangementet Integrationsdag, som blev afholdt den 16.9.2017. De valgte emner, uddeling af Integrationsprisen, placering af arrangementet og debattører fik stor ros af Rådet. Rådet ønsker at gentager succesen næste år.Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 41

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 41

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 42 Retningslinjer for Integrationspris

  Kriterier_for_Integrationsraadets_pris.pdf

  Pkt. 42

  Retningslinjer for Integrationspris

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Rådet gennemgik retningslinjerne for Roskilde kommunes Integrationspris. Retningslinjerne blev godkendt med mindre rettelser, se bilag. Rettelserne betyder at medlemmer af rådet kan ikke få Integrationspris.

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 42

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 43 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 43

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 43

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 44 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 44

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Mange flygtninge familier har taget lån forskellige steder bl a. hos steder som giver Kviklån og hurtige kredit, uden at de kender til konsekvenserne. Disse per-soner kan ikke komme ud af den gæld som de ufrivilligt stifter. Integration af-holdte informationsmøde for nye flygtninge. Målet var at nye flygtninge skulle lære om forskellige "tilbud" som findes, og få dem til at forstå konsekvenser af sådanne lån. Også emner som RKI register, inkasso, identitets tyveri og beskyt-telse af koder og NEM ID blev omtalt. Mødet var en stor succes, takket været et godt samarbejde med CLAVIS.

  Integration arbejder på oprettelse af 5-7 IGU stillinger hos de kommunale institu-tioner. Målgruppen er kvinder med interesse og kompetencer inden for børne-pasning. De forventes at starte i forløbet ca i slutning af november 2017.

  Næste Integrations Cup er planlagt for fredag den 19.1.2018

  Udlændingestyrelsen har meddelt kommunerne nedskrivning af flygtningekvoter for 2017. Roskildes kvote er nedskrevet til 53 personer, i stedet for 97 personer som var meddelt senest.

  Kvoten for flygtninge som skal modtages i Roskilde i 2018 er ligeledes 53 personer.

  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 44

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 45 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 45

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay refererede fra Folkeoplysningsudvalgsmødet fra den 9.10.2017:
  Folkeoplysningsudvalget har i maj, juni og august 2017 afholdt 3 workshops med re-præsentanter for alle aftenskolerne i Roskilde Kommune. Formålet med workshops´ ene har været, at give aftenskolerne mulighed for at drøfte vilkårene og mulighederne for fremtidens aftenskoler.
  Processen har været understøttet af Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, som har samlet pointer og betragtninger med baggrundsoplysninger for området i en rapport. Rapporten skal danne grundlag for forslag til fokusområder for aftenskolernes udviklingsarbejde.
  Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 45

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 46 Eventuelt

  Laesebrev_om_Integrationsraadet.pdf Indstilling_til_fortsat_virke_efter_kommunevalg_2017.pdf

  Pkt. 46

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Rådet ønsker at forsætte sit virke i perioden efter valget i november 2017. Rådet peger på deres vigtige roller på flere felter og områder, herunder beskæftigelse, skolegang og uddannelse samt forebyggelse på boligsociale udfordringer. Rådet sender også en formal indstilling til Byrådet. Dette kommer på baggrund af en medie diskussion om Integrationsrådet er nyttigt for samfundet.Integrationsrådet, 26-10-2017, pkt. 46

  Fraværende: Necdet Oklu, Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.