You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 26, 2015 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 50 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 50

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 50
  Godkendt.

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Huluci Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir.

 • Pkt. 51 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 51

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden skal holde et møde med BSU formanden mandag den 30. november 2015.

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 51

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Huluci Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 52 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 52

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 52

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 53 Fastlæggelse af mødekalender

  Pkt. 53

  Fastlæggelse af mødekalender af 2016

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets sidste møde i indeværende kalenderår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:
  1. at Integrationsrådet fastlægger sin mødeplan for året 2016.
  2. at integrationsrådet beslutter hvilke foreninger og organisationer der skal være værter ved møderne.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets sidste møde i indeværende kalenderår.
  Forvaltningen foreslå følgende mødedatoer:
  4. februar 2016
  17. marts 2016,
  26. maj 2016,
  11. august 2016,
  13. oktober 2016,
  1. december 2016.
  Samtlige seks møder ligger om torsdage og starter kl. 17.00.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 53

  1. Godkendt.
  2. Møderne blev fordelt til afholdelse hos de forskellige foreninger og organisationer således:
  4. februar 2016 hos Boligselskab Sjælland,
  17. marts 2016 hos Clavis Sprog & Kompetence,
  26. maj 2016 hos 3F Roskildeegnen,
  11. august 2016 hos Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde,
  13. oktober 2016 i kommunen,
  1. december 2016 hos Roskilde Kulturforening.
  Fraværende: Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 54 Ekskludering af passive foreninger af rådet

  Pkt. 54

  Ekskludering af passive foreninger af rådet

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Deltagelsen af repræsentanter i rådets møder i perioden fra den 27. januar 2015 til 8. oktober2015 har været meget begrænset fra følgende 5 foreninger: Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening, Rebaat, Foreningen Afgansk –dansker, Muslimer i dialog, Roskilde Ungdoms – og Kultur forening. Integrationsrådet skal derfor tage stilling til hvorvidt disse 5 foreninger stadigvæk skal indgår i rådets sammensætning eller om de skal udelukkes fra rådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet ekskludere de passive foreninger som ikke har tilkendegivet interesse i at være repræsenteret i rådet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  På Integrationsrådets møde den 8. oktober 2015 blev der besluttet at disse 5 foreninger: Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening, Rebaat, Foreningen Afgansk –dansker, Muslimer i dialog, Roskilde Ungdoms – og Kultur forening skal have en advarsel om ekskludering af rådet ved forsat fravær. Advarsel blev sendt både til repræsentanten fra foreningen og formanden. Derudover blev alle formændene fra de 5 foreninger bedt om at komme med et forslag til dato hvor de kunne mødes med Integrationsrådets formanden og drøfter årsager til manglende deltagelse.
  Det lykkedes ikke for forvaltningen af få stablet mødet mellem rådets formand og formændene fra de 5 foreninger på benene. Forvaltningen har dog modtaget tilkendegivelse fra Dansk-Tyrkisk Ungdoms- Kultur- og Idrætsforening, Foreningen Afgansk –dansker og Rebaat om at de har lyst til at forsætte arbejdet i rådet, men at de samtidig har svært ved at komme til i tiden til møderne pga. fuldtids arbejde.
  Formanden for Muslimer i dialog oplyste at foreningen er ved at blive opløst og af samme grund ikke længere skal være repræsenteret i rådet. Forvaltningen har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra Roskilde Ungdoms – og Kultur forening.
  Forvaltningen kunne ikke komme i kontakt med foreningen Roskilde United da de kontaktoplysninger vi har på foreningen er forkerte.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 54

  Integrationsrådet har ekskluderet foreningen Muslimer i dialog og Roskilde Ungdoms og kultur forening af rådet.
  Forvaltningen skal indkalde formanden af foreningen Afgansk-dansker til mødet med formanden for Integrationsrådet. Derudover skal forvaltningen kontakte foreningen Roskilde United for at undersøge om de e interesserede i at være i rådet.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 55 Valg af en ny repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

  Pkt. 55

  Valg af en ny repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM)

  Sagsnr. 255579 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal udpege en ny repræsentant til REM.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet udpeger en ny repræsentant til REM.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har på mødet den 15. maj 2014 udpeget Raziye Sadol fra foreningen Muslimer i dialog til at være Integrationsrådets repræsentant til REM. Da foreningen Muslimer i dialog i Roskilde er blevet opløst kan Raziye Sadol ikke længere varetage denne post. Derfor indstiller forvaltningen, at Integrationsrådet udpeger en ny repræsentant til REM.
  I henhold til integrationsloven § 42 stk. 4 og § 43 stk. 2 skal repræsentant til REM udpeges blandt medlemmerne fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 55

  Integrationsrådet har udpeget Erik Lyby som repræsentant for REM.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 56 Åbent hus arrangement

  Pkt. 56

  Åbent hus arrangement

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet har på mødet besluttet at åbent hus arrangementet aflyses til fordel for en stand til en event i Roskilde Kongrescenter den 17. februar 2016. Uddeling af integrationsprisen sker under eventen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter planlægning af en stand.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Med ”Jobfokus” i Roskilde Kongrescenter d. 17. februar 2016 vil forvaltningen engagere lokale virksomheder i at medvirke til at forbedre flygtningenes jobmuligheder, bl.a. ved at kaste lys over den store gruppe flygtninge, der til trods for manglende uddannelse, har værdifulde faglige kvalifikationer at tilbyde danske arbejdspladser. Der vil være ”arbejdende stande”, hvor flygtningene viser deres kunnen indenfor håndværksfag, frisør, kosmetolog, skrædder, auto, restaurations- og køkkenbranchen mv. Øvrige stande vil oplyse om flygtningenes profiler og kvalifikationer.
  Man vil kunne møde Kalø Højskole, Sprogcenteret CLAVIS, uddannelsesinstitutionerne, projekt Tilløb og nogle af de virksomheder kommunen samarbejder med omkring praktikforløb, job med løntilskud og rekruttering.
  "Jobfokus" eventen forventes at tiltrække omkring 500 besøgende. Ved at have en integrationsrådets stand ved eventen vil rådet få mulighed for at gøre omverden opmærksom på rådets arbejde samt synliggøre rådets mærkesager.

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 56

  Arbejdsgruppe bestående af Necdet Oklu, Pia Mikkelsen og Erik Lyby skal den 7. december 2015 udarbejde et oplæg til hvad rådets stand skal indeholde.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 57 Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Pkt. 57

  Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Udkast til Roskilde Kommunens Integrationspolitikken 2015-2018 blev godkendt af byrådet den 2. september 2015. Integrationsrådet skal orienteres om status på politikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet orienteres om nogle af de tiltag der blev iværksat siden godkendelsen af politikken.

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 57

  Integrationsrådets blev orienteret.
  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 58 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 58

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrations cup skal afholdes den 10. januar 2016 i Roskilde Hallerne.

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 58

 • Pkt. 59 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 59

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde skal afholde 3 netværks cafeer hvis formålet er at give frivillige, der måtte være interesseret i at blive netværkspersoner/ netværksfamilie mulighed for at mødes på neutral grund med flygtninge, der søger sådan støtte. Den første netværks café finder sted i Byens Hus lørdag den 5.december kl. 14-17. Støtten til afholdelsen af netværks cafeer blev bevilget fra Kultur og Integrationspuljen.

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 59

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 60 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 60

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 60

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir

 • Pkt. 61 Eventuelt

  Pkt. 61

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 26-11-2015, pkt. 61

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir