You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 27, 2016 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 40 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 40

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Godkendt.

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 40

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 41 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 41

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden fik kontakt til formanden for Skole og Børneudvalg angående Integrationsrådets høringsret. Han fortalte at den relevante forvaltning er gjort opmærksom på dette.
  Formanden blev inviteret til et møde medlemmer af Ældrerådet, men det lykkedes ikke pga kommunikationsfejl. Formanden og Ældrerådet forsøger at finde en ny mødedato.

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 41

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 42 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 42

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 42

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 43 Evaluering af fællesmødet med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 43

  Evaluering af fællesmødt med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Mødet mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) var meget godt og konstruktivt og de fleste af Integrationsrådsmedlemmer var tilstede.
  De emner som var på dagsorden, bl a. Integrationsrådets høringsret, blev diskuteret under mødet. BSU medlemmer spurgte til om alle etniske grupper i byen var med i Integrationsrådet.
  Budgettet for 2017 blev også nævnt, især brug af teletolkning samt ansættelse af frivillig koordinator blev vendt med BSU. Integrationsrådet sendte en høringssvar angående ansættelse af en frivillig koordinator

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 43

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 44 Ny ressourcefordeling på skoleområdet

  Pkt. 44

  Ny ressourcefordeling på skoleområdet

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget (SBU) besluttede den 5.april en procesplan for ændring af ressourcemodellen på skoleområdet, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for de skoler hvor koncentrationen af nydansker er høj. Ifølge procesplanen skal SBU den 4. oktober 2016 træffe beslutning om principperne, og på baggrund af disse udarbejdes konkret forslag til ressourcefordeling. Dette forslag skal til høring i perioden 2.november - 16. december 2016. En endelig beslutning angående ressourcefordeling sker i januar/februar 2017.
  I den sammenhæng undrer Integrationsrådet sig over at SBU ikke har hørt rådet.
  Rådet ønsker at sekretariatet gør Skole og Børneforvaltningen opmærksom på at vi skal blive hørt i den kommende høringsrunde som
  Derudover peger rådet på at en forstående ændring i ressourcefordeling kan få alvorlige konsekvenser for de skoler som har mange tosproget børn.
  Rådet vil følge udviklingen tæt i de kommende måneder.

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 44

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 45 Integrationsrådets fremtid og medlemmernes fremmøde

  Pkt. 45

  Integrationsrådets fremtid og medlemmernes fremmøde

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådets (IR) medlemmers fremmøde er nogenlunde stabil, men IR burde have flere medlemmer. Rådet vil sætte forskellige tiltag i gang for at få flere medlemmer.
  1. Der skal inviteres institutioner og skoler og de opfordres til at blive medlem i IR. Fx Roskilde handel, Erhvervsforum, VUC, Teknisk skole samt Politiet.
  2. Hvis en gruppe borgere/nydanskere ønsker at oprette en forening, beder IR sekretariatet om at finde kyndige personer, som kan assistere den nye forening i gang.
  3. IRs medlemmer taler personligt med potentiale foreninger og inviterer dem til Integrationsrådet.

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 45

 • Pkt. 46 Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Pkt. 46

  Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 46

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 47 Nyt fra medlemsforeninger

  Pkt. 47

  Nyt fra medlemsforeninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay fortalte om Eid festen som blev afholdt d. 17.9.2016 på Stænder Torvet, det var en stor succes. Der var mange flere deltagere sammenlignet med året før. Folk var glade for stemningen og mødet mellem forskellige kulturer. Evalueringen er sendt af arrangør Roskilde Kulturforening til BSU.
  Tuncay efterlyser foreninger som kan blive tovholder på arrangementet til næste år.
  Pia fortalte om en bevilling til en ny helhedsplan inden for boligsocialt arbejde, hvor der kan ansættes en ny medarbejder.
  Idræts biblioteket har modtaget 50.000 kr til at oprette en pigeklub, pigefodbold samt pige café.
  Erik orienterede om lukning af Asylcenter Roskilde og betydning for frivilligt arbejde ift asylsøgere.
  Roskilde flygtninge venner har besluttet at samarbejde med Frivillig gruppen i Roskilde og vil nu støtte integrationen af de flygtninge som bor i Roskilde og omegn.

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 47

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 48 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 48

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrations grunduddannelse (IGU): Hvad kan man gøre som Integrationsråds medlem og foreninger?
  Forvaltningen i forlængelse af sidste Integrationsråds møde fortalte om de gode egenskaber ved IGU. Spørgsmålet er om hvem der er initiativtager for et IGU forløb. Loven lægger op til at IGU aftalen laves mellem virksomheden og en flygtning.
  IRs medlemmer blev opfordret til at introducere IGU på de arbejdspladser de repræsentere eller i de forskellige sammenhænge de arbejde til hverdag. De blev også opfordret til at opmuntre deres medlemmer til at søge IGU stillinger, hvis de opfylder kriterierne.

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 48

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 49 Orientering fra andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 49

  Orientering fra andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 49

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.

 • Pkt. 50 Eventuelt

  Pkt. 50

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 27-10-2016, pkt. 50

  Fraværende: Ghassan Ahmed Zalali. Bashir Ahmad, Anne Gregersen.