You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 31, 2017 - 14:00
Sted:
 • Pkt. 28 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 28

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 28

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari

 • Pkt. 29 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 29

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 29

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 30 UU og integrations af unge

  Pkt. 30

  UU og integrations af unge

  Sagsnr. 295842 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  På mødet fortæller UU-Roskilde/Lejre Centerleder Søren Myrup om arbejdet med unge under 25 år.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  UU-Roskilde/Lejre vejleder unge op til 25 år. De vejleder de unge om uddannelses- og jobmuligheder og støtter dem i at blive afklaret, så de bliver i stand til at vælge den rette uddannelse. UU har særlig fokus på dem der:

  • Går i 8., 9. eller 10. klasse og ikke er uddannelsesparat.
  • Er færdig med folkeskolen eller privatskole, men ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Går på en ungdomsuddannelse, men er i tvivl om det er det rigtige sted for en.
  • Har fravalgt sin uddannelse og er i tvivl om, hvilken uddannelse de nu skal i gang med.
  • 15-17 årige som dropper ud/forlader folkeskolen.

  Søren har tæt samarbejde med forskellige afdelinger under Jobcenter og Integration. Han vil gerne have mere systematisk samarbejde med Integration.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser
  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 30

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 31 Åbent hus arrangement

  Pkt. 31

  Åbent hus arrangement

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe under Integrationsrådet har holdt møde med det formål at planlægge årets Åbent hus arrangement, som afholdes den 16.9.2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender planen for arrangementet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har besluttet at afholde et åbent hus arrangement en gang om året. Rådet har ønsket at uddele Integrationsprisen under samme arrangement. Formålet med åbent hus arrangementet er, at synliggøre Integrationsrådets arbejde og virke.
  Åbent hus arrangementet afholdes lørdag den 16.9.2017 på Stændertorvet og indeholder taler herunder ved Dansk Flygtningehjælpens general sekretær Andreas Kamm og formand for rådet Necdet Oklu, pris overrækkelse ved formand for BSU Bent Jørgensen samt forskellige underholdning bl.a. ved Omar Marzouk. Borgermester Joy Mogensen kunne ikke deltage pga andet arrangement samme tidspunkt.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 31

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 31

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 32 Integrationsrådspris 2017

  Pkt. 32

  Integrationsrådspris 2017

  Sagsnr. 291548 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal dele en årlig integrationspris.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet vælger vinder(e) af Integrationspris 2017 ud fra de forslag som er kommet og vil blive præsenteret under mødet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Rådet har ønsket at uddele Integrationsprisen under Åbent hus arrangement. Formålet med prisen som er beskrevet under §5 i Forretnings ordningen er at påskønne en lokal indsats, der i særlig grad bidrager til at skabe mangfoldighed i Roskilde.
  Et arbejdsudvalg i samarbejde med forvaltningen har annonceret uddeling af Integrationsprisen gennem en pressemeddelelse. Kriterier og frist er beskrevet og annoncen er blevet trykt i forskellige lokale aviser, hjemmesider og gennem de sociale media. Eftersom fristen er den 28.08.2017, kan forvaltningen i skrevne stund ikke oplyse om den totale antal indstillinger modtaget.
  Inden fristen var der udløbet kom der 7 indstillinger. Alle indstillinger blev sendt til Integrationsråds medlemmerne før mødet. Rådet blev enige i at prisen skal deles mellem to vindere. Beløbet deles ligeligt mellem dem. Medlemmerne stemte om hvem vindere af prisen skulle være.
  Af praktiske grunde bliver de to navne ikke offentligt gjort før den 16.9.2017.
  Alle de indstillede får besked om at de er indstillet til prisen.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser. Prisen finansieres af de midler som er sat til rådighed for Integrationsrådets arbejde.
  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 32

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 33 Pligter, rettigheder og regler på det danske arbejdsmarked

  Pkt. 33

  Pligter og rettigheder og regler på det danske arbejdsmarked

  Sagsnr. 295842 Integrationsrådet Åbent punkt

  Hvordan sikrer Roskilde kommune, at flygtninge informeres om pligter, rettigheder og regler på det danske arbejdsmarked? Spørgsmål fra LO sektion Roskilde egnen.
  Khalil forklarede hvordan Roskilde kommunes Integration(afdeling) underviser de nye borgere ift rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet.
  Anne fra LO tilbød at medvirke til den del af undervisning som vedrør arbejdsmiljø, rettigheder, pligter, betydning af fagforeninger og a-kasser.
  Forvaltningen vil gerne imødekomme dette ønske.
  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 33

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 34 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 34

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 34

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 35 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 35

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrations Cup som var planlagt til den 25.8.2017 blev aflyst, fordi alt for få hold til-meldte sig dette arrangement. De to hold kom fra CLAVIS Sprog og Kompetence.
  VUC og Integration under Roskilde kommune har indgået et samarbejdsprojekt. Pro-jektet som hedder Godt i gang skal støtte de flygtninge som taler noget dansk (Dansk-uddannelse 2.3 eller 3.2 eller højere op) gennem et forløb. De bliver gjort klar til at starte på en uddannelse hvortil de vil få SU, dermed bliver de selvforsørgende og kan fort-sætte videre på 8. og 9. klasses niveau. 28 personer er påbegyndt projektet pr 15.8.2017.

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 35

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 36 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 36

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 36

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 37 Eventuelt

  Pkt. 37

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Pia fortalte om videre uddannelse af dem som har afsluttet et forløb for brandkadetter. Nordefonden støtter projektet med 65.000 kr og Boligselskabet Sjælland bidrager med 50.000 kr.
  Anne fortalte om projekt Headstart. Projektet har haft god succes og er indstillet til fællesskabsprisen. Headstart har fået denne pris.
  Formanden meddelte at Integrationsrådet vil støtte rådes Åbent hus arrangement med mindre ekstra midler, hvis der bliver behov for det.

  Integrationsrådet, 31-08-2017, pkt. 37

  Fraværende: Ômer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali., Bashir Ahmad, Per Kragh, Tuncay Yilmaz, Fatemeh Delavari.