You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 11, 2019 - 17:00
Sted: Rådhusbuen 1 lokal 381, 4000 Roskilde
 • Pkt. 76 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 76

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Der var forslag om kort drøftelse af Roskilde kommunes budget for 2020 og de bebudede nednormering og besparelser generelt og på Integrationsområdet.
  Derudover var der forslag om en kort drøftelse af Integrationsrådets forslag til den kommende Integrationspolitik.
  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 76
  Godkendt.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 77 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Forslag_-_Integrationspolitik_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 77

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Formanden tog Roskilde Kommunes budget for 2020 op. Maria Tvarnø og Susanne Lysholm Jensen forklarede de forskellige typer af opsparing som er lagt op til.
  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Den aktuelle besparelse på Integrationsområdet i denne sammenhæng er på 3,2 millioner kr. Besparelserne var på dagsorden i Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder og Økonomiudvalgetsmøder.
  På hjemmesiden er referater fra de enkelte udvalgsmøder som kan ses her:
  https://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/udvalg-og-referater
  Maria viderebragte Beskæftigelses- og Socialudvalgets invitation til Integrationsrådet til BSU mødet den 16.05.2019 kl. 17.30-18.00.
  Formanden tog også Rådets forslag til Integrationspolitikken op. Erik Lyby havde et par tilføjelser til forslaget. Den ny version af forslag til Integrationspolitikken kommer som bilag her

  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 77

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 78 Evaluering af Integrations Cup 2019

  Evaluering_af_Integrations_Cup_2019.pdf

  Pkt. 78

  Evaluering af Integrations Cup 2019

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationscup blev afholdt med deltagelse af 12 hold, men to hold var årsag til uro på banen, hvilket er i uoverensstemmelse med Integrationscuppens formål.

  Indstilling

  At holdene Shabab al Maidan og REBAT’s opførsel under afvikling af Integrationscup får en konsekvens for deres fremtidig deltagelse i turneringen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationscup i indendørsfodbold blev afholdt den 25.1.2019. Målet for Rådets Integrationscup er at bringe forskellige hold med baggrund i etniske og danske foreninger sammen og skabe dialog for bedre integration i Roskilde. Dette kræver også gode sportslige adfærd og overholdelse af de almindelige regler.
  Under den seneste Integrations cup deltog 12 hold fra forskellige foreninger og institutioner. Tilstede var også familier med børn som ville opleve denne årlige begivenhed. Spilere fra to af holdene fra Shaba al Maidan og Rebaat opførte sig ikke i overensstemmelse med turneringens formål. De skabte uro og tumulter på banen og ville ikkelytte til dommeren. Efterfølgende har Integrationsrådet fået henvendelser fra deltagere som følte sig utrygge og ikke ville deltage i turneringen hvis de to grupper og deres spillere deltog i turneringen.
  Forvaltningen har evalueret denne turnering sammen med de hold som var medarrangører til Integrations cup. Evalueringen beder Integrationsrådet om at beslutte hvilke konsekvenser de to holds opførsel skal have.
  Integrationsrådet beslutter at

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser
  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 78
  Integrationsrådet beslutter at holdene Shab al Maidan og REBAT ikke må deltage i fremtidige Integrations cup.
  Arbejdsgruppen som arrangerer Integrations Cup skal følge de konklusioner som er skrevet i vedlagt evaluering af Integrations Cup 2019.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 79 Årsberetning 2018

  Aarsberetning_2018.pdf

  Pkt. 79

  Årsberetning 2018

  Sagsnr. 302838 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal godkende Årsberetning for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender den udarbejdede årsberetning for 2018.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til Integrationsrådets forretningsorden § 15, skal Integrationsrådet udarbejde hvert år en skriftlig beretning over dets virksomhed. Den udarbejdede årsberetning for 2018 foreligges til rådets godkendelse.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 79
  Godkendt.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 80 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 80

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Roskilde Kulturforening har oprettet sit Ungdomsudvalg. Udvalget arbejder med emner som uddannelse, frivillig hjælp til lektier, oplæg med rollemodeller, sport og ture. Ungdomsudvalget er bevidst om deres rolle i at forhindre radikalisering af unge. Roskilde Kulturforening undersøger muligheden for at lægge et af de kommende Integrationsråds møder i foreningens lokaler.
  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 80

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 81 Orientering fra forvaltningen

  Lovaendringer_i_Integrationsloven_m.fl.pdf

  Pkt. 81

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Ny dato for dialogmøde
  Den tidligere fremsatte dato for afholdelse af Dialogmøde om Integrationspolitikken blev ikke godkendt af Beskæftigelses og Socialudvalget, pga sammenfald med ramadanen. Den nye dato er den 29.8.2019.
  Forvaltningen er i gang med at finde oplægsholder og egnet lokal for dette møde, eftersom Rådhus kantinen er optaget denne aften.
  Næste Integrationsråds møde
  Integrationsrådet har valgt at holde næste møde den 23.5.2019. Datoen falder sammen med ramadanen. Derfor valgte rådet at flytte næste Integrationsrådsmøde til d. 20.6.2019.

  Lovændringer på Udlændinge, repatriering og Integrationsområdet.
  Der er kommet flere lovændringer som har store betydning for Integrationsområdet. En oversigt over det kommer som bilag.
  Forvaltningen tilbød et oplæg om de seneste ændringer på Udlændinge, repatriering og Integrationsområdet, hvis deres foreninger og bagland har behov for det.

  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 81

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 82 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 82

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Sinan var til møde i Folkeoplysningsudvalget. Der talte de bl a om lokaltilskud og aktivitetstilskud for 2019, om start- og udviklingspuljens budget og forskellige kulturelle aktiviteter i kommende tid. Her kan man læse mere om Folkeoplysningsudvalgets seneste møde:
  https://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/folkeoplysningsudvalget-26-03-2019-kl-1700
  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 82

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.

 • Pkt. 83 Eventuelt

  Pkt. 83

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Muhammed Huzeyfe talte om Roskilde Ungdoms og Kulturforeningsaktiviteter i den kommende tid. Forening vil komme i dialog med lokal befolkning, derfor vil de dele roser ud og taler med forbigående den 3 maj fra 15 -17 på Stænder Torvet.
  Khalil tilbød især de nye medlemmer af Rådet at give en kort intro over Roskilde Kommunes forvaltninger, med fokus på Social, Job og Sundhed, og om hvad laver man i Byrådet og i BSU. Christina, Muhammed Huzeyfe og Sinan har takket ja til det. Andre medlemmer/suppleanter må gerne kontakte Khalil inden udgangen af april, hvis de ønsker at deltage i denne introduktion.
  Muhammed Huzeyfe vil gerne deltage i arbejdsgruppen omkring Integrations Cup.

  Integrationsrådet, 11-04-2019, pkt. 83

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Anne Gregersen.