You are here

Dagsorden

Dato: Torsdag, December 13, 2018 - 17:00
Sted: Rådhusbuen 1 - 3A, lokale 381
 • Pkt. 58 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 58

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt
 • Pkt. 59 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 59

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt
 • Pkt. 60 Natteravnene Roskilde

  Pkt. 60

  Natteravnene Roskilde

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Natteravnene Roskilde, oplæg ved Bodil Andersen
  Natteravnene Roskilde er en frivillig social forening, der går ture i hold på tre m/k’er efter lokalt behov – middag, aften eller nat - i de karakteristiske gule jakker.
  Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum.
  Gennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt, er de med til at skabe tryghed og støtte børn og unge der måtte have behov. En af resultaterne ved denne indsats er, at hærværk, vold og anden småkriminalitet i de områder hvor vi færdes, ofte falder.

 • Pkt. 61 Opsamling på mødet mellem Integrationsrådet og BSU

  Pkt. 61

  Opsamling på mødet mellem Integrationsrådet og BSU

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet har netop afholdt sit årlig møde med Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU). Rådet samler op og drøfter mødets indhold.

  Indstilling

  Rådet tager drøftelserne til orientering

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet afholdte sit årlige samarbejdsmøde med BSU den 6.12.2018. Inden mødet havde rådet sendt sin dagsorden, bestående at de emner som rådet forslår at blive optaget i den kommende Integrationspolitik.
  BSU havde sat fravær på CLAVIS på dagsorden.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • Pkt. 62 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 62

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt
 • Pkt. 63 Fastlæggelse af mødekalender 2019

  Pkt. 63

  Fastlæggelse af mødekalender af 2019

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume
  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:
  1. at Integrationsrådet fastlægger sin mødeplan for året 2019.
  2. at integrationsrådet beslutter hvilke foreninger og organisationer der skal evt. være værter ved møderne.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen forslår følgende mødedatoer for 2019
  Torsdag den 24.1.2019
  Torsdag den 11.4.2019
  Torsdag den 23.5.2019
  Torsdag den 29.8.2019
  Torsdag den 24.10.2019
  Torsdag den 12.12.2019
  Værter:

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • Pkt. 64 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 64

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Finansloven 2019 diskuteres mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti. De dele som har direkte betydning for flygtninge og indvandrer (hvis de bliver vedtaget) kommer her:

  • Der er sat penge af til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.
  • Midler afsættes til at oprette fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte kriminelle.
  • Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det fra begyndelsen af opholdet og løbende under opholdet her i landet skal kommunikeres tydeligt over for flygtninge og deres familier, at retten til ophold i Danmark som udgangspunkt vil ophøre, når der ikke længere er et behov for beskyttelse.
  • Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover altid inddrages, når det er muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser.
  • Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge.
  • Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kroner per måned.
  • Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere nedsættes med 1.000 kroner per person per måned - svarende til 2.000 kroner per husstand.
  • Der afsættes 13 millioner kroner årligt i 2019-2022 til styrkelse af kontrol- og inddragelsesindsatsen på asylområdet.
  • Kriminelle udlændinge på tålt ophold flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Jylland til et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.
 • Pkt. 65 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 65

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt
 • Pkt. 66 Eventuelt

  Pkt. 66

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt