You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 17, 2019 - 17:00
Sted: VUC Roskilde, mødelokale M4 på 2 sal
 • Pkt. 67 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 67

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 67

  Godkendt
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 68 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 68

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Formanden meddelte at han vil drøfte en sag om bevilling til Integrationsrådets årlig begivenhed, nemlig Integrations Cup 2019.
  Tidligere har en af deltager foreninger søgt om disse midler, men eftersom ingen af foreningerne ønskede at stå som ansøger, må Integrationsrådet selv behandler det på dette møde.
  Emnet kommer som nyt punkt.

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 68

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 69 Introduktion af VUC Roskilde

  VUC_Roskilde_Praesentation.pdf

  Pkt. 69

  Introduktion af VUC Roskilde

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  VUC Roskilde er et voksenuddannelsescenter, for dem som vil kvalificere sig til videre uddannelse og vil forbedre deres muligheder for et fremtidigt arbejdsliv. VUC Roskilde tilbyder undervisning på 9.-10 klasses niveau og hf-niveau. Der undervisning både om dagen og om aftenen. Derudover tilbydes Forberedende Voksenundervisning (FVU) til dem der ønsker at blive bedre til at stave, læse eller regne samt ordblindeundervisning.
  Eva Louise Nilsson holdte et oplæg om VUC’s aktiviteter og de ting der påvirker deres fremtid.

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 69

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 70 Dialogmøde om Integrationspolitikken 2019-2021

  orslag_til_den_kommende_Integrationspolitik.pdf

  Pkt. 70

  Dialogmøde om Integrationspolitikken 2019-2021

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Dato for dialogmøde er udskudt til marts 2019

  Indstilling

  Integrationsrådet drøfter sagen

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Social, Job og Sundhedssekretariatet har oplyst Integrationsrådets sekretariatet at Dialogmødet om Integrationspolitik må vente til efter marts 2019.
  Integrationsrådet havde forslået torsdag den 14.02.2019 eller torsdag den 28.02.2019 som mulige dialogmøde dage. Men Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) meddelt at Integrationspolitikken skal foreløbigt vente, for BSU arbejder på Beskæftigelsespolitikken i marts 2019 og derefter vil de koncentrer sig på Integrationspolitikken. Derfor har BSU ikke besluttet den endelige dato for afholdelse af Dialogmøde om Integrationspolitikken.
  Integrationsrådet drøftede dette og mente at de har drøftet deres forslag til den kommende Integrationspolitik i lang tid. I Løbet af 2018 har rådet haft emnet 4 gange på dagsorden. Rådet føler at de allerede har brugt mange ressourcer på dette forslag og skal ikke vente længere.
  Rådet besluttede at de vil droppe den forslåede dialogmøde. Tanken var at alle de parter som er involveret i integrationsindsatsen i Roskilde, herunder BSU, skulle samles under et tag for at tale om Roskilde kommunes Integrationspolitik i de kommende år.
  Rådet besluttede også at de holder et ekstraordinært møde torsdag den 28.02.2019 kl. 16.15. Når rådets forslag til Integrationspolitikken er færdigt formulereret, vil de sende den til BSU.

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 70

  Rådet vil mødes igen den 28.2.2019 for at arbejde videre på deres forslag omkring Integrationspolitikken for 2019-2021
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 71 Integrations Cup 2019

  Budget_Integrations_Cup_2019.pdf

  Pkt. 71

  Integrations Cup 2019

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet afholder et årligt arrangement ved navn Integrations Cup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at bevilling til arrangementet godkendes

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Fodbold er den sportsgren som binder flest mennesker sammen. Derfor har Integrationsrådet har afholdt et årligt arrangement i de sidste mange år.
  Målet for dette arrangement er at bringe danske og nydanske fodboldforeninger og grupper sammen og at skabe venskabsforhold på tværs af foreningerne
  Arrangementet afholdes den 25.1.2019 kl. 16.00-22.00 i Roskilde konferencecenter. Der er 12 hold tilmeldt.
  For at tiltrække familier til arrangementet er der planlagt en kagekonkurrence som af-holdes i pauserne.

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 71

  Rådet beslutter at bevillige 8077,44 kr. til dette arrangement
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 72 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 72

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Roskilde kulturforening har valgt ny bestyrelse. Yalcin Dogan er den nye formand. Sinan Altinkaya er medlem af bestyrelsen.
  Boligselskaber Sjælland oplyste at Natteravne som holdte oplæg for Integrationsrådet i december 2018, er allerede inviteret hos dem. Natteravne skal bidrage til helhedsplanen for Æblehaven og Rønnebærparken

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 72

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 73 Orientering fra forvaltningen

  Informationsdag_Chauffoer_-_og_Lageskole.pdf

  Pkt. 73

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  I december 2018 lagde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en pulje på 10 mio. kr. ud til opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsydelse som har afsluttet integrationsprogram. I Roskilde kommune er disse borgere under jobcentret. Kriterierne passede godt med konceptet for Integration ”Chaufførklassen”. Fristen var kort, men udsigterne til at få fat i midlerne var meget gode. Integration sendt en ansøgning afsted. Fredag d. 21. december 2018 fik Integration en mail. Roskilde kommune havde fået på 3.345.000. kr. som ansøgt.
  Allerede mandag den 21.01.2019 inviteres alle ledige i den nævnte målgruppe til en åben arrangement og kan efterfølgende blive screenet til det kommende ”chaufførskole” forløb.
  Der er omfattende lovændringer på integrationsområdet og repatrieringsområdet på vej. Rådet blev orienteret om det under sidste møde.
  Læs mere på linket neden for.
  https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l140/som_fremsat.htm

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 73

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 74 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 74

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 74

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen

 • Pkt. 75 Eventuelt

  Pkt. 75

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 17-01-2019, pkt. 75

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Susanne Lysholm Jensen