You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 20, 2019 - 17:00
Sted: Lokale 381, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 84 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 84

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 84

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 85 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 85

  Meddelelser fra formanden og næsteformanden

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 85

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 86 Dialogmøde om budget 2020

  Integrationsraadets_kommentarer_til_budget_2020.pdf

  Pkt. 86

  Dialogmøde om budget 2020

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet blev inviteret af Beskæftigelses- og Socialudvalget til et dialogmøde om budget 2020. IR udtrykte deres uenighed ift de kommende besparelser.

  Indstilling

  Rådet tager den til orientering.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet blev inviteret af Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) til et dialogmøde om budget 2020. Mødet forgik den 16.5.2019 og tre af rådets medlemmer kunne møder op denne dag.
  Integrationsrådet har afleveret en notat til BSU (se bilag), hvor de bl. a. udtrykker forundring over at processen skal gå så hurtigt. Rådet stiller også spørgsmål til størrelsen af besparelser på Integrationsområdet. Rådet skriver at Integrationsområdet i Roskilde kommune udgør kun 2% af BSU’s samlede udgifter, mens de foreslåede besparelser på området udgør 75% af BSU’s samlede besparelser for 2020.
  Rådet peger også på den manglende beskrivelse af besparelsernes mulige konsekvenser. I dag foregår der en del forebyggelsesarbejde på integrationsområdet, skriver rådet i sin notat. Det betyder relativt høj grad af ro i byen. Rådet peger på at skyderier, uro og afbrændinger som findes i nogle af de andre danske byer, finder ikke sted i Roskilde, som resultat af den forebyggende indsats. Rådet påpeger at den håndholdte Integrationsindsats i kommunen vil blive ramt når besparelserne gennemføres og serviceforringelse vil være en af konsekvenserne.

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for Rådets budget i 2019.

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 86

  Rådet aftaler et ekstraordinært møde onsdag den 4.9.2019 kl. 17.00 for at lave et høringssvar. Rådet har bedt forvaltningen om at sende et overblik over de dele af budgettet som er relevant for Integrationsafdeling.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 87 Dialogmøde om Integrationspolitik

  Program_for_Dialogmoede.pdf

  Pkt. 87

  Dialogmøde om Integrationspolitik

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Dialogmødet for Integrationspolitikken er den 29.8.2019

  Indstilling

  Rådet tager den til orientering.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Den endelige program for dialogmødet om Integrationspolitikken samt Integrationsrådets forslag forligger her.
  Dialogmødet sigter imod inddragelse af alle interessenter i arbejdet omkring formulering af Roskilde kommunes Integrationspolitik for den kommende periode.
  Programmet indeholder to oplæg, det en er en status fra forvaltningens side. Det andet oplæg kommer fra samfundsdebattør Uzma Ahmed som giver inspiration til konkrete løsninger på integrationsområdet.
  Herefter går deltagerne i mindre grupper og arbejder fokuseret på enkelte temaet og kommer med forslag til Integrationspolitikken. Dialogmødet afholdes torsdag den 29.08.2019 kl. 17.00-19.00.
  Integrationsrådet har arbejdet på en række forslag om hvad de kunne tænke sig at den kommende Integrationspolitik indeholdte. Integrationsrådet har haft fokus på især tre temaer: uddannelse til børn og unge, beskæftigelse og medborgerskab.
  BSU og Integrationsrådet inviterer i fællesskab til dialogmødet som sendes til Byrådet samt til øvrige interessenter men især til:
  Skoler og uddannelses institutioner, A-kasser og de frivillige organisationer og foreninger i Roskilde i Roskilde kommune.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 87

  Rådet beder forvaltningen om at printe IR's forslag samt hjælpespørgsmål og lægge dem på bordene. Rådets medlemmer fordeler sig i de forskellige workshops og vil svare på evt. spørgsmål under workshops. Workshops om uddannelse: Eva, Fatemeh og Necdet. Workshops om arbejdsmarkedet: Anne og Christine, og om medborgerskab: Erik og Sinan. Forvaltningen vil finde referenter til de enkelte workshops.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 88 Dansked med to øjne

  Pkt. 88

  Danskhed med to øjne

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume
  Fatemeh Khorhe forslår et oplæg som hedder ”Danskhed med to øjne” – ved komiker Ghaith Kashkul

  Indstilling

  Rådet beslutter om de ønsker at høre og opleve standupkomiker Ghaith Kashkul.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  ”Danskhed med to øjne” er et projekt som belyser, nuancerer og formidler integrationsemner og tematikker, på en sjov, lærerig og humoristisk måde. ” Kashkul som er komiker, har sat sig på en mission om at nuancere og formidle danskheden, danske værdier og kultur via standupcomedy.
  Han har tidligere optrådt for elever og studerende i skoler og uddannelses institutioner og for mere blandet publikum fx i Open Mics og Comedy Zoo.
  Han anbefaler en optræden på mindst 45 minutter og efterfølgende debat.
  Se bilag
  Økonomi
  Han har en særpris lige nu på 4000 kr plus transport.

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 88

  Et indslag med "danskhed med to øjne" skal tænkes ind i uddeling af Integrationspris 2019.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 89 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 89

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 89

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 90 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 90

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Roskilde kommune, Integrationsafdeling har deltaget i et projekt med Kommunernes Landsforening (KL) og fire andre kommuner under navnet ”Virtuel Reality”. Der er optaget 5 videoer som introducerer ny ankommende flygtninge og indvandrere til det danske arbejdsmarked. Det særlige ved disse videoer er at de er optaget med en 360 graders teknik, som betyder at seeren oplever det som om man befinder sig i det sted som bliver vist i videoen. Dermed er kommunikations effekten er særlig højt.
  Khalil viser nogle videoer, som er indspillet i de særlige VR brillere.

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 90

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 91 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 91

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 91

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming

 • Pkt. 92 Eventuelt

  Pkt. 92

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Næste Integrations Cup afholdes fredag den 24. januar 2020 kl. 16.00

  Integrationsrådet, 20-06-2019, pkt. 92

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Dan Warming