You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 25, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, Rådhusbuen 1-3A, 4000 Roskilde
 • Pkt. 48 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 48

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 48

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 49 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Hoeringssvar_vedr._budget_2019_Integrationsraadet_Roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 49

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 49

  Natteravne i Roskilde og Viby har ønsket at præsentere deres arbejde for rådet. De mangler medlemmer med etnisk baggrund. De bliver inviteret til næste møde.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 50 Dialogmødet

  Forslag_til_kommende_Integrationspolitik.pdf

  Pkt. 50

  Dialogmødet

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet har besluttet at afholde et dialogmøde i forbindelse med forberedelse af den kommende Integrationspolitik 2018-2021.
  Rådet forslår at dialogmødet afholdes enten torsdag den 14.02.2019 eller den 28.02.2019 kl. 17.00 i Rådhusets Kantine.
  Forvaltning vil høre om formandskabet i Beskæftigelses og Socialudvalget om datoen er passende for dem også.

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 50

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 51 Møde med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 51

  Møde med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formand for Beskæftigelses og Socialudvalgets Bent Jørgensen forslår at drøfte det kommende Integrationspolitik under det årlige møde med Integrationsrådet.
  Mødet afholdes torsdag den 6.12.2018 kl. 16.30 og det foregår hos CLAVIS Sprog og Kompetence, Maglehøjen 6, 4000 Roskilde.

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 51

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 52 Ny repræsentant til Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 52

  Ny repræsentant til Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget ved Erik Lyby. Men han ønsker at trække sig fra udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Integrationsrådet vælger et nyt medlem til at varetage repræsentant rollen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv. Folkeoplysningsudvalget varetager bl.a. godkendelse af nye foreninger i Roskilde Kommune, ansøgninger om tilskud efter Folkeoplysningsloven samt uddeling af midler fra udvalgets Start og Udviklingspulje.
  Udvalget har høringsret i de årlige budgetforhandlinger og afholder den årlige foreningsaften. I Folkeoplysningsudvalget er byrådet repræsenteret ved to byråds medlemmer. Derudover er idrætsforeningerne, aftensskolerne, kulturelle foreninger, ungdoms religiøse foreninger samt handicapforeninger er repræsenteret i udvalget. Integrationsrådet er repræsenteret i udvalget og har tilforordnet status ved Erik Lyby.
  Der kan læses mere om Folkeoplysningsudvalget her: http://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/folkeoplysningsudvalget

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 52

  Rådet har peget på Sinan Altinkaya som skal fremover repræsenterer Integrationsrådet i Folkeoplysningsudvalget. Dog vil Sinan ikke kunne påbegynde før slutning af november 2018.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 53 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 53

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 53

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 54 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 54

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsafdeling i Roskilde kommune har været i gennem en sparerunde. Det har betydet at 2 medarbejdere som i dag arbejder i den forebyggende indsats med nyankommne flygtninge og familiesammenførte afskediges. Begrundelse for fyringer er de faldende flygtninge tal i de sidste par år.
  Roskilde Ungdoms- og Kulturforening har kontaktet forvaltningen og ønsker at blive medlem af Rådet. Ifølge Integrationsrådets forretningsorden, kan Rådet i valgperioden supplere og udvide medlemskredsen.
  Rådet ønsker på den baggrund at optage det nye forening fra næstkommende ordinært møde i december 2018. Forvaltningen vil meddele dette til den nye forening og forklare regler og de rammer som rådet arbejder under.

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 54

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 55 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Resume

  Integrationsprisen har til formål at honorere en eller flere foreninger/organisationer/virksomheder med et samlet årligt beløb på 10.000 kr. eller tilsvarende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Integrationsrådet vælger en eller to kandidater som vindere af Integrationspris 2018.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Kriterierne for tildeling af Roskilde Kommunes Integrationspris er en ekstraordinær eller nytænkende indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Roskilde kommu-ne. Endvidere lægges der vægt på, at modtager(e) af prisen har bidraget til realisering af kommunens vision inden for Integrationspolitik.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 55

  Integrationspris blev tildelt til Karina Holst, afdelingsleder i Himmelev Gl. Præstegaard samt frivillige Red Barnet Ungdom i Roskilde Simone Friborg og Amalie Skiver

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 56 Uddeling af Integrationspris 2018

  Pkt. 56

  Uddeling af Integrationspris 2018

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 56

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.

 • Pkt. 57 Eventuelt

  Pkt. 57

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 25-10-2018, pkt. 57

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Karin Storm, Anne Gregersen.