You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 25, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249032 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 25-01-2017 pkt. 25

  Godkendt.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).

 • Pkt. 26 Justeret partsdeling i Inderfjorden Vest

  Bilag_1_-_Hoeringsbrev_sendt_til_grundejere_som_beroeres_af_aendring_i_partsdeling.pdf Bilag_2_-_Udkast_til_vedtaegter_med_opdateret_bidragsdeling.pdf Bilag_3_-_tilbagemelding_fra_grundejere_omfattet_af_hoering_om_mindre_aendring.pdf

  Pkt. 26

  Mindre ændring af partsdeling i Inderfjorden Vest

  Sagsnr. 217972 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strandgades kystbeskyttelseslag har udarbejdet forslag til mindre ændring af partsdelingen på baggrund af vurdering af, hvor stor gavn en konkret ejendom har af kystbeskyttelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægten for Strandgade Kystbeskyttelseslag med den ændrede partsdeling, jf. bilag 2, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. januar 2016, punkt 19, vedtægter for Strandgades Kystbeskyttelseslag, som blandt andet fastsætter bidragsdeling mellem de som opnår gavn af sikringen.
  På baggrund af efterfølgende klage over partsfordelingen har kystbeskyttelseslagets bestyrelse udarbejdet forslag til ny partsfordeling på baggrund af revurdering af gavnen for den enkelte ejendom.
  Forvaltningen har i perioden 11.-13. januar haft forslaget i høring hos de tre ejendomme som ændringen vedrører, jf. bilag 1, og alle tre grundejere har skriftligt tilkendegivet, at de er enige i ændringen.
  Det samlede antal parter, som fordeles mellem alle digelagets medlemmer, vil fortsat være uændret, og ændringen vil derfor ikke få betydning for andre end de tre nævnte ejendomme.
  Det enkelte bidrags størrelse fastsættes, jf. kystbeskyttelseslovens § 9a, stk. 1 af kommunen. Forvaltningen har indarbejdet ændringen i vedtægterne for Strandgade Kystbeskyttelseslag, jf. bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 25-01-2017 pkt. 26

  Anbefales.

  Fraværende: Tomas Breddam (A) og Jeppe Trolle (B).