You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 3, 2019 - 17:00
Sted: HR's kursuslokale (ved siden af byrådssalen)
 • Pkt. 58 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 58

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-04-2019, pkt. 58

  Godkendt.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A), Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 59 Fælles indsatser for KMU og KIU i forhold til udvikling af kommunens grønne og blå områder

  Idraet_fritid_og_kultur_i_Roskilde_Kommune_-_Aktiviteter_og_faciliteter_KMU.pdf Groen_Blaa_Strategi_-_Handleplan_2019-2022_KMU.pdf Ideer_fra_workshop_-_Groen_Blaa_Strategi_KMU.pdf

  Pkt. 59

  Fælles indsatser for KMU og KIU i forhold til udvikling af kommunens grønne og blå områder

  Sagsnr. 258433 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er et stort sammenfald imellem konklusionen på rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter” og de tendenser, der ses i forarbejdet til en ny Grøn Blå Strategi. På dette fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget drøftes derfor fælles indsatsområder med udgangspunkt i Grøn Blå Strategi og i rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fælles indsatsområder drøftes.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der gives på mødet en status på arbejdet med Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”, de præsenteres begge med fokus på synergier og dilemmaer mellem de to områder.
  Syddansk Universitet har i efteråret 2018 udfærdiget rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Rapporten indeholder både resultaterne af spørgeskemaundersøgelser med svar fra omkring 7.000 af kommunens borgere samt resultaterne af mindre kommunale undersøgelser, der supplerer rapportens øvrige dele i forbindelse med forslag og anbefalinger. Desuden henvises der til andre landsdækkende undersøgelser, som er med til at supplere rapporten. Rapporten viser, at for den del af de voksne borgere, over 16 år, der dyrker idræt, er det naturen samt veje gader og fortove, der er de to største arenaer. Respondenterne i undersøgelsen har et stort ønske om, at naturen i Roskilde Kommune prioriteres og udvikles yderligere bl.a. i forhold til stier og fitnessstationer og tilgængelighed.
  Grøn Blå Strategi har siden 2012 dannet ramme om udviklingen af Roskilde Kommunes grønne og blå områder med fokus på sundhed, oplevelser, natur og økonomi/erhverv. Grøn Blå Strategi er ved at blive fornyet og nye mål sættes. I efteråret 2018 er gennemført en omfattende proces med involvering af borgere og foreninger, der bl.a. har vist et tydeligt ønske om bedre tilgængelighed til naturen, flere oplevelsesmuligheder samt faciliteter, der understøtter ophold i naturen.
  Både Grøn Blå Startegi – Handleplan 2019-22, Idéer fra borgerworkshop, samt rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Klima- og Miljøudvalget, 03-04-2019, pkt. 59

  Drøftet.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 60 Eventuelt

  Pkt. 60

  Eventuelt

  Sagsnr. 299834 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Klima- og Miljøudvalget, 03-04-2019, pkt. 60

  Intet at referere.
  Fraværende: Torben Jørgensen (A) og Henrik Stougaard (Ø).