You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 3, 2019 - 18:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 42 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 42

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 42

  Tillægsdagsordenen blev optaget på dagsordenen som punkt 55.
  Herefter godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 43 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 43

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 43

  ̵ Standerhejsning i Roskilde Roklub
  ̵ Afslutning for musikafgangsklassen
  ̵ Generalforsamling i Roskilde Firmaidræt
  ̵ Repræsentantskabsmøde i Roskilde Idrætsunion
  ̵ Møde i Kulturmetropolen
  ̵ Møde i Opera Hedelands bestyrelse
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 44 Ny strategiplan for Museet for Samtidskunst

  Arbejdsplan_2019.pdf Vision_og_strategi_2019-21.pdf Idekatalog_Museum_uden_mure.pdf

  Pkt. 44

  Ny strategiplan for Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 315923 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Museet for Samtidskunst har udarbejdet en ny vision og strategi for museet, som vil blive præsenteret for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vision og strategi 2019-21 for Museet for Samtidskunst drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har gennem efteråret drøftet ny strategi for museet.
  Museumsdirektør Birgitte Kirkhoff Eriksen vil præsentere museets tanker om ny strategi og lægge op til debat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Roskilde Kommunes driftstilskud til museet udgør i 2019 2.018.000 kr., heraf er huslejen ca. 1,3 mio. kr. (stiger 4% om året).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 44

  Drøftet.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 45 Strategiplan for Roskilde Badene

  Strategiplan_for_Roskilde_Badene.pdf

  Pkt. 45

  Strategiplan for Roskilde Badene

  Sagsnr. 316598 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategiplanen beskriver en række anbefalinger i forhold til en samlet anvendelsesstrategi af Roskilde Badene, når det nye Roskilde Badet åbner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter strategiplanen for Roskilde Badene.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Strategiplanen omhandler en række anbefalinger og temaer, som danner grundlag for en drøftelse i forhold til en samlet anvendelsesstrategi af Roskilde Badene, når det nye Roskilde Badet åbner.
  Strategiplanen beskriver følgende temaer: Åbningstider, billetpriser og -typer, profil på caféen og profilanvendelse af de forskellige bade og enkelt bassiner, både for de offentlige brugere, foreningerne og Roskilde Badene.
  På baggrund af drøftelsen af strategiplanen vil Roskilde Badene arbejde videre med udvalgets input og fremlægge en færdigudarbejdet strategiplan i juni 2019 vedrørende en samlet anvendelsesstrategi for Roskilde Badene, herunder anbefalinger og alternative senarier vedrørende de forskellige temaer.
  Roskilde Badene er en samlet betegnelse for Roskilde Badet, Maglegårdsbadet og Sct. Jørgensbadet, derudover drifter Roskilde Badene for Ejendomsservice Bernadottegården og Lysholms varmvandterapibassiner, hvor der er foreninger eftermiddag og weekend.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 45

  Drøftet.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 46 Godkendelse af årsrapport 2018 - egnsteatret Åben Dans

  Aaben_Dans_aarsrapport_2018.pdf Aaben_Dans_revisionsprotokol_2018.pdf

  Pkt. 46

  Godkendelse af årsrapport 2018 - egnsteatret Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges årsrapport 2018 for egnsteatret Åben Dans til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2018 for Åben Dans godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har udarbejdet årsrapport med ledelsesberetning og regnskab for 2018.
  Regnskabet viser et underskud på 29.145 kr. og en egenkapital på 384.402 kr.
  Årsrapporten beskriver forestillinger og aktiviteter i 2018.
  Åben Dans har i det forløbne år været igennem en spændende og dybdegående proces med Roskilde Festival og Råstof Roskilde omkring det fremtidige bofællesskab i det kommende sambyggeri på Musicon.
  Åben Dans har været på turné med fem forskellige forestillinger i ind- og udland, herunder: Tre Ben, Igen, Arme og Ben – og noget ind imellem og Ai – Ai – Ai!
  I 2018 spillede Åben Dans 142 forestillinger, hvor de 85 var på turné. Heraf var 37 i udlandet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 46

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 47 Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2019/2020

  notat_forslag_til_aarsplan_for_Elite-_og_Talentraadet_20192020.pdf ETR_sag_Forslag_til_aarsplanplan_for_Elite-_og_Talentraadet_20192020.pdf

  Pkt. 47

  Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2019/2020

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådets forslag til årsplan 2019/2020 for udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets årsplan for 2019/20 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år.

  Indsatser for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017 - 2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune, herunder særligt næste fase i forhold til de lokalt prioriterede sportsgrene.
  Beskrivelse af ovenstående kriterier for de forskellige aftaler samt indsatser for samarbejdsaftalen fremgår af vedlagte bilag.

  Elite- og Talentrådets dagsordensag af 28. februar 2019 vedlægges.

  Mål og indsatser evalueres i Elite- og Talentrådets årsberetning, og fremgår derfor ikke af årsplanen. Årsberetningen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget senere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 47

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 48 Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Roskilde_GymShow_ansoegning.pdf Grevindernes_Stoetteforening_Gadstrup_IF_ansoegning.pdf Jyllinge_Boxing_Team_ansoegning.pdf KFUM_Boldklub_Roskilde_ansoegning.pdf

  Pkt. 48

  Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Sagsnr. 312436 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om støtte til Roskilde Gymshow 2019 på 10.000 kr., til Gymnasternes dag 2019 på 24.000 kr., til DM i boksning på 80.000 kr. og til KFUM Fodboldakademi på 25.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der bevilges 10.000 kr. til Roskilde Gymshow 2019.
  2. der bevilges 24.000 kr. til Gymnasternes dag 2019.
  3. der bevilges 80.000 kr. til DM i Boksning 2019.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der ansøges om støtte til dækning af udgifter til lys og lyd ved Roskilde Gymshow 2019. Det er 4 gymnastikforeninger, der er gået sammen om at samle den bedste gymnastik i Danmark til en stor opvisning i Roskilde Kongrescenter, hvor der forventes at komme omkring 500 tilskuere.
  Der ansøges samtidigt om støtte til dækning af udgifter til Gymnasternes dag 2019 i Ramsøhallen. Arrangementet afholdes 1 gang årligt 3 steder i Danmark og er en opvisningsdag med fokus på kvalitet, gymnastikglæde og show over hele disciplin-paletten. Der kommer over 1000 gymnaster, og det forventes, at der kommer samme antal tilskuere.
  Det anbefales, at begge events støttes, da de er med til at sætte Roskilde Kommune på landkortet inden for gymnastik i Danmark, hvilket ligger godt i tråd med etableringen og åbningen af to nye anlæg til gymnastik i kommunen i 2018.
  Jyllinge Boxing Team søger om støtte til afholdelsen af de Danske Mesterskaber 2019.
  Mesterskaberne afvikles i samarbejde med Danmarks Bokse Union og afholdes for de 130 medlemsklubber. Man forventer, at der kommer imellem 400-500 boksere, ledere og trænere til Baunehøjskolen i Jyllinge i weekenden den 15.-17. november i forbindelse med arrangementet. Derudover forventes det også, at arrangementet vil tiltrække en del tilskuere i løbet af weekenden. Det anbefales at støtte arrangementet, der er en national event.
  KFUMs Boldklub Roskilde ansøger om støtte til afvikling af et fodboldakademi med den tidligere spansk landsholdstræner Vicente del Bosque. Det anbefales ikke at støtte aktiviteten, da den ligger uden for puljens rammer.
  Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.
  Der er tidligere bevilget 173.903 kr. fra Puljen til store events i 2019, og der er dermed 735.602 kr. tilbage, fordi der forventes overført 193.505 kr. fra 2018-puljen.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion på de udgifter, som ikke afholdes af kommunen selv. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningerne, vil den samlede kommunale udgift være 104.880 kr., og der vil være 630.722 kr. tilbage af midlerne i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 48

  Forvaltningens indstilling godkendes, dog sådan at der bevilges 70.000 kr. til DM i Boksning, og der bevilges 10.000 kr. til KFUM Fodboldakademi.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 49 Ansøgning om midler til flytning af Roskilde Skyttecenter

  RSC_bevillinger_nyt_lejemaal.pdf

  Pkt. 49

  Ansøgning om midler til flytning af Roskilde Skyttecenter

  Sagsnr. 307800 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I kælderen på Østervangskolen har der siden 1972 været skydefacilitet. Foreningerne under Roskilde Skyttecenter har en brugsaftale med kommunen på faciliteten. På grund af forurening har faciliteten siden den 15. maj 2018 været lukket for brug. Roskilde Skyttecenter ansøger nu om støtte til flytning og etablering af boksfaciliteter på en ny lokalitet, som de vil leje sig ind i.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ansøgningen på 325.000 kr. til flytning og etablering af boksfaciliteter godkendes.
  2. skydefaciliteten under Østervangskolen lukkes som skydefacilitet og rengøres professionelt.
  3. den tidligere bevilling på 188.000 kr. (ekskl. moms) til ventilationsanlæg på Østervangskolen flyttes med til den nye facilitet, så der kan etableres det nødvendige ventilationsanlæg der.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Skyttecenter er en paraplyforening, der under sig har 8 folkeoplysende foreninger. Siden 15. maj 2018 har disse foreninger ikke haft et sted at være, da deres facilitet blev lukket pga. forurening. Der er ikke bevilget midler til at gennemføre de påkrævede tiltag for at kunne genåbne faciliteten som skydefacilitet. Derfor har Roskilde Skyttecenter kigget efter andre muligheder og fundet en facilitet, de kan leje sig ind i. De søger nu om støtte til at flytte og til at etablere de af politiet påkrævede boksfaciliteter til våben og ammunition.
  Det anbefales, at ansøgningen godkendes, og at midlerne tages fra budgetposten til understøttelse af bevægelse på erhvervsskolerne, hvor der overføres restmidler fra 2018 til 2019, og samtidigt forventes mindreforbrug i 2019, fordi det midlertidige KICK-projekt med midler fra Nordea-fonden dækker samme målgruppe, indtil udgangen af 2019.
  Roskilde Skyttecenter ansøger ligeledes om, at en tidligere bevilling til etablering af ventilationsanlæg i faciliteten under Østervangskolen flyttes til den nye facilitet, så der kan etableres det nødvendige ventilationsanlæg der.
  Ansøgningen er vedhæftet.
  En flytning af Roskilde Skyttecenter til en facilitet, de lejer sig ind i, vil betyde, at de kommer til at ansøge kommunen om lokaletilskud til at dække lejen. En foreløbig beregning viser, at de vil kunne få i omegnen af 263.000 kr. årligt til den pågældende facilitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgiften på 325.000 kr. til flytning og etablering af boksfaciliteter dækkes af eksisterende budgetmidler under Kultur- og Idrætsudvalget, hvilket er muligt pga. ledige budgetmidler til understøttelse af bevægelse på erhvervsskolerne, hvor det midlertidige KICK-projekt med midler fra Nordea-fonden dækker samme målgruppe indtil udgangen af 2019. Udgift til ventilationsanlæg finansieres af allerede bevilgede anlægsmidler fra den tidligere Idrætsfacilitetspulje. Midlerne til et eventuelt lokaletilskud bevilges af Folkeoplysningsudvalget og vil blive finansieret af puljen til lokaletilskud.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 49

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 50 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Kultur-_og_Idraetsudvalget.pdf

  Pkt. 50

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Kultur- og Idrætsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 3,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. til udmøntning. Kultur- og Idrætsudvalgets andel heraf udgør 1,0 mio. kr.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

  Der er vedhæftet notat til sagen, som er samme notat, der forelå til martsmødet, suppleret med de oplysninger, som udvalget har efterspurgt til det videre arbejde.
  Der har været afholdt møde i forvaltningsmedudvalget (FMU) på udvalgets område med en drøftelse af budgetforberedelsen og herunder mulige besparelser på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 50

  Drøftet. Udvalget er indstillet på at finde besparelsen på 3,2 mio. kr., og ønsker at forvaltningen til udvalgets næste møde udarbejder oplæg ud fra drøftelserne.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 51 Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2. At handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 51

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 52 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 52

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 52

  Chat-bot
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 53

  ̵ Møde med BKM-FMU i april/maj
  ̵ Studietur
  ̵ Kulturkonferencen i Vejle

  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 54 Totalentreprisekonkurrence for sambyggeri(Lukket)

 • Pkt. 55 Orientering om lukning af Roskilde Badet i en periode

  Pkt. 55

  Orientering om lukning af Roskilde Badet i en periode

  Sagsnr. 318647 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har tidligere været orienteret om problemer med loftet over 25 meter bassinet, og det kræver udbedring. Samtidig skal både gammel og ny svømmehal være lukket i en periode i forbindelse med sammenbygningen. For at sikre, at alt arbejdet foregår i en samlet periode og dermed minimere lukkeperioden, vil Roskilde Badet være lukket fra 1. september 2019 til februar 2020.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Når den nye og den gamle svømmehal skal sammenbygges, er det nødvendigt med en lukkeperiode. Dette har været planlagt helt fra begyndelsen af svømmehalsbyggeriet. Sammenbygningen af den gamle og den nye svømmehal forventes at skulle ske i november 2019, hvorefter der skal ske klargøring og test af svømmehalskomplekset inden åbning forventeligt i februar 2020.
  Der har tidligere været orienteret om problemer med loftet over 25 meter bassinet i den gamle del af svømmehallen. Der skal sættes nye loftplader op over 25 meter bassinet, og opsætningen forventes at tage ca. 4 måneder.
  For at sikre, at alt arbejdet foregår i én periode, vil lukkeperioden af Roskilde Badet blive fra 1. september 2019 til februar 2020, således at loftspladerne kan sættes op i en del af den tid, hvor svømmehallen alligevel er lukket på grund af sammenbygningen.
  Derved minimeres den samlede lukkeperiode og sikrer, at en samlet ny svømmehal, står færdig ved åbningen.
  Forslaget om lukningen er drøftet i byggeudvalget og bakkes op af Roskilde Idræts Unions (RIU) repræsentant i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Dog vil lukkeperioden betyde færre entreindtægter, som søges indarbejdet i den samlede økonomi for Roskilde Badene.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 03-04-2019, pkt. 55

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V) - Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.