You are here

Dagsorden

Dato: Onsdag, April 3, 2019 - 18:01
Sted:
 • Pkt. 55 Orientering om lukning af Roskilde Badet i en periode

  Pkt. 55

  Orientering om lukning af Roskilde Badet i en periode

  Sagsnr. 318647 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har tidligere været orienteret om problemer med loftet over 25 meter bassinet, og det kræver udbedring. Samtidig skal både gammel og ny svømmehal være lukket i en periode i forbindelse med sammenbygningen. For at sikre, at alt arbejdet foregår i en samlet periode og dermed minimere lukkeperioden, vil Roskilde Badet være lukket fra 1. september 2019 til februar 2020.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Når den nye og den gamle svømmehal skal sammenbygges, er det nødvendigt med en lukkeperiode. Dette har været planlagt helt fra begyndelsen af svømmehalsbyggeriet. Sammenbygningen af den gamle og den nye svømmehal forventes at skulle ske i november 2019, hvorefter der skal ske klargøring og test af svømmehalskomplekset inden åbning forventeligt i februar 2020.
  Der har tidligere været orienteret om problemer med loftet over 25 meter bassinet i den gamle del af svømmehallen. Der skal sættes nye loftplader op over 25 meter bassinet, og opsætningen forventes at tage ca. 4 måneder.
  For at sikre, at alt arbejdet foregår i én periode, vil lukkeperioden af Roskilde Badet blive fra 1. september 2019 til februar 2020, således at loftspladerne kan sættes op i en del af den tid, hvor svømmehallen alligevel er lukket på grund af sammenbygningen.
  Derved minimeres den samlede lukkeperiode og sikrer, at en samlet ny svømmehal, står færdig ved åbningen.
  Forslaget om lukningen er drøftet i byggeudvalget og bakkes op af Roskilde Idræts Unions (RIU) repræsentant i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Dog vil lukkeperioden betyde færre entreindtægter, som søges indarbejdet i den samlede økonomi for Roskilde Badene.