You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 4, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2 A
 • Pkt. 13 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 13

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 13

  Godkendt.

 • Pkt. 14 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 14

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 14

  Dialogmøde svømmehal
  Dialogmøde Kildegården
  Spejderne på Bjældevej
  Idrætsfesten

 • Pkt. 15 Temadrøftelse - Regionsaftaler

  Pkt. 15

  Temadrøftelse - Regionsaftaler

  Sagsnr. 238278 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i oplæg fra forvaltningen tager udvalget en tematisk drøftelse af Roskilde Kommunes engagement i det kulturregionale landskab.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter Roskilde Kommunes engagement i det kulturregionale landskab

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er med i to kulturregioner: Kulturregion Midt- og Vestsjælland og KulturMetropolØresund.
  Der skal i løbet af 2015 indgås nye kulturaftaler mellem kulturregionerne og Kulturministeriet. Derfor lægger forvaltningen op til en drøftelse af, hvad Roskilde Kommune har fået ud af at indgå i de eksisterende aftaler, og hvilke perspektiver der er for at indgå i de to kulturregioner i en ny aftaleperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 15

  Drøftet.

 • Pkt. 16 KulturMetropolØresund

  kulturmetropol_copenhagen_forslag_til_kommende_kulturaftale.pdf

  Pkt. 16

  KulturMetropolØresund

  Sagsnr. 267008 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kulturaftalen mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet går nu ind i sit sidste år og arbejdet med at udvikle en ny aftale: Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigtserklæring om deltagelse i den kommende kulturaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning og tilkendegiver hensigtserklæring om, at Roskilde Kommune indgår som partner i den kommende kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019 med det forbehold, at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før formel indtræden i aftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  For perioden 2012-15 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet kaldet KulturMetropolØresund (KMØ).
  I Kulturmetropol Copenhagen bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropol Copenhagen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.
  Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale projekter. Projekterne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i de muligheder, der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til andre områder, som eksempelvis folkesundhed og byudvikling.
  For kvalificeret at kunne arbejde videre med dette forhold, er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen/regionen - med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkast til den ny aftale - ønsker at indgå i en ny aftale for perioden 2016-19.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  De endelig omkostninger ved at indgå i den nye kulturaftale vil fremgå af den beslutningssag, der fremlægges senere til udvalget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 16

  Godkendt.

 • Pkt. 17 Orientering om evaluering af Spil Dansk 2014

  Pkt. 17

  Orientering om evaluering af Spil Dansk 2014

  Sagsnr. 254513 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sidste uge af oktober (uge 44) var Roskilde Kommune en del af Spil Dansk 2014 lige som mange andre af landets øvrige kommuner. Forvaltningen orienterer om arrangementerne.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Spil Dansk-dagen har eksisteret som landsdækkende begivenhed siden 2001 og er de seneste år udvidet til at omfatte hele uge 44. I 2013 blev Roskilde Kommune kåret som årets Spil Dansk Kommune og vandt 30.000 kr. til en nykomposition.
  Roskilde Kommune var ansvarlig for en lang række musiske arrangementer, både offentlige koncerter og lukkede arrangementer.
  Arrangementer
  Koncert med Steen Svanholm på Roskilde Kulturskole – ca. 30 deltagere
  Workshop for skoleklasse på Peder Syv – ca. 20 deltagere
  Koncert og artist talk med sangerinden Gunni Torp på Roskilde Katedralskole som et fælles arrangement mellem alle kommunens gymnasier – ca. 100 deltagere
  Skolekoncert på Gimle for kommunens indskolingselever og med Kulturcrew-elever fra 6. og 7. klasse som værter på dagen – ca. 250 deltagere
  Vi booster talentet – Eleven Stine Algart fra Roskilde Kulturskole deltog i konservatorieworkshops og fik tildelt en mentor – 1 deltager
  Koncert med Mads Westfall i Kulturcosmos, Viby – ca. 50 deltagere
  Koncert med The Cabin Project i Byens Hus – ca. 60 deltagere
  Børnekorkoncert i Roskilde Kongres- og Idrætscenter – i alt ca. 1600 deltagere; ca. 400 børn på scenen samt 1200 publikummer
  I alt over 2.000 deltagere/publikummer fik glæde af Spil Dansk-arrangementerne.
  Organisering
  Projektledelsen blev i år varetaget af Roskilde Kulturskole, som fungerede som en god organisator af de mange initiativer. Projektledelsen blev understøttet af en styregruppe bestående af en repræsentant fra forvaltningen samt kommunens forskellige kulturinstitutioner med Gimle og Roskilde Musiske Skole som hovedaktører.
  Styregruppen koordinerede primært arrangementerne og søgte desuden at motivere øvrige aktører til at skabe Spil Dansk-arrangementer i ugen. I fordelingen af arrangementer lagde styregruppen især vægt på en geografisk fordeling af arrangementerne, så borgere i hele kommunen havde mulighed for at opleve glæden ved den danske musik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 17

  -

 • Pkt. 18 Orientering om Project Space, herunder projektpionererne

  Pkt. 18

  Orientering om Project Space, herunder projektpionererne

  Sagsnr. 213002 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på det regionale ungekultur-projekt Projekt Space, som Roskilde Kommune deltager i som en del af Kulturmetropol Øresund.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 2012 har Roskilde Kommune deltaget i det regionale ungekultur-projekt Project Space, som er et af projekterne under kulturaftalen i hovedstadsregionen - Kulturmetropol Øresund og i øvrigt understøtter visionen i Roskilde Kommunes ungepolitik i forhold til at skabe en stærk og engageret ungdomskultur. Projektet kører på sit sidste år og udløber således 31.12.2015. I projektet deltager 11 kommuner i og omkring hovedstaden.
  Projektet har som fokus at udvikle og understøtte unges kompetencer til selv at skabe kulturaktiviteter og -projekter.
  I projektet er blevet udviklet følgende regionale elementer:
  Projektpionererne – en 1-årig projektlederuddannelse for de 15-25-årige kulturmagere.
  www.projektspace.dk – digital platform med formidling af værktøjer til projektudvikling og tilknyttet kommunale projektrådgivere.
  Afsnit U – fælles regional event for unge kulturskabere fokuseret på innovation
  Projektværksteder – Roskilde Kommune har i 2013 afprøvet et mobilt projektværksted rettet mod projektrådgivning af unge i ungdomsklubberne i område Midt og Øst.
  I Roskilde er der i mange år blevet arbejdet med at skabe stærke kulturlæringsmiljøer, hvor unge kan indgå som frivillige i kulturlivet og igennem en slags ’mesterlære’ opnå erfaringer med at udvikle kulturarrangementer – fx på Gimle. Interessen for Projekt Space blandt unge viser, at denne strategi medfører, at ungdomskulturen blomstrer og skaber endnu bedre og mere aktive unge kulturarrangører.
  Især uddannelsen Projektpionererne er kommet unge i Roskilde til gode. Den kører nu på 2. år og har 4 unge fra Roskilde ud af samlet ca. 20 med på uddannelsen. Flere af de øvrige kommuner har haft svært ved at finde deltagere. Deltagerne lærer også metoder til afvikling af workshops, og de lokale projektpionerer vil derfor fungere som workshop-facilitatorer på dette års Ungedag.
  I 2015 er der blandt de deltagende kommuner fokus på at forankre de forskellige elementer – økonomisk som organisatorisk. Der er udbredt anerkendelse af, at projektets forskellige delelementer og kvaliteten i dem kun har kunnet ladet sig gøre på baggrund af det regionale samarbejde. Kultur- og Idrætsudvalget vil senere på året få forelagt forslag til forankringen.
  Man kan se mere om Projektpionererne i denne lille film: https://www.youtube.com/watch?v=cPbWGXTkj48&feature=youtu.be

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 18

  -

 • Pkt. 19 Orientering om status på "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Pkt. 19

  Orientering om status på "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på implementeringen af bibliotekernes rolle i lokalsamfundet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på mødet den 3. september 2014, punkt 314 at godkende Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling vedrørende bibliotekernes rolle i lokalsamfundet.
  Forvaltningen giver en afsluttende status på implementeringsarbejdet op til opstarten af de nye tilbud d. 1. marts 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 19

  -

 • Pkt. 20 Orientering om konkurrence om Kulturstrøget

  Pkt. 20

  Orientering om konkurrence om Kulturstrøget

  Sagsnr. 261384 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Første fase af konkurrencen om en helhedsplan for Kulturstrøget er afsluttet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 10. september 2014, punkt 121, at der blev igangsat en konkurrence om Kulturstrøget som afsæt for at udarbejde en helhedsplan for anlægsprojekter på strøget. Helhedsplanen skal sikre, at Kulturstrøget markeres fysisk. Marianne Kiærulff og Daniel Prehn Nielsen blev udpeget til dommerkomitéen fra Kultur- og Idrætsudvalget. Plan- og Teknikudvalget udpegede Anna Bondo Nielsen og Karsten Lorentzen til dommerkomitéen på sit møde den 11. september 2014.
  Tre teams har deltaget i konkurrencen og afleveret hvert deres forslag.
  Dommerkomitéen har udpeget et vinderteam den 2. februar 2015, og vinderen offentliggøres ved en fernisering den 23. februar 2015, som udvalget inviteres med til. Efter ferniseringen får teamet til opgave at konkretisere sit forslag til en helhedsplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til konkurrencen afholdes af driftsbudgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 20

  -

 • Pkt. 21 Proces for Ungepolitik

  Pkt. 21

  Proces for ungepolitik

  Sagsnr. 266903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget skal udarbejde en fælles ungepolitik. Ungepolitikken udarbejdes i dialog med kommunens Ungeudvalg og på baggrund af input fra unge ved den årlige Ungedag. Sagen indeholder forslag til proces for udarbejdelse af ungepolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces for ungepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er besluttet i henholdsvis Skole- og Børneudvalget den 9. september 2014 og Kultur- og Idrætsudvalget den 10. september 2014, at der skal udarbejdes en ungepolitik i samarbejde mellem de to udvalg, med afsæt i Ungedagen og i dialog med Ungeudvalget. Det blev desuden besluttet, at der arrangeres et fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med formulering af ungepolitikken.
  Forvaltningen foreslår, at Ungedagen holdes den 8. april 2015 i Byens Hus. På Ungedagen deltager ca. 75 unge samt medlemmer af de to politiske udvalg. Ungedagen 2015 planlægges i samarbejde med Ungeudvalget og Roskilde Festival.
  Forvaltningen foreslår, at fællesmødet mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget holdes efter Ungedagen i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets udvalgsmøde den 3. juni. Formålet med fællesmødet er en fælles drøftelse af forslag til ungepolitikken, som forud for fællesmødet har været behandlet i Ungeudvalget. Ungeudvalget inviteres også med til fællesmødet. Det foreslås, at ungepolitikken derefter behandles i august i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget og efterfølgende behandles endeligt i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 21

  Godkendt.

 • Pkt. 22 Frigivelse af rådighedsbeløb - Danmarks Rockmuseum

  Pkt. 22

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Danmarks Rockmuseum

  Sagsnr. 47101 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Danmarks Rockmuseum er under opførelse. Der søges om frigivelse af anlægsbevillingen for 2015 på 11 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Danmarks Rockmuseum.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af Danmarks Rockmuseum på Musicon pågår. Det forventes, at det samlede byggeri og udstillingen er klar til ibrugtagning ultimo 2015. Byggeriet og etablering af udstillingen har et samlet budget på 120 mio. kr. Heraf finansierer Roskilde Kommune samlet 50 mio. kr., og de øvrige midler er tilvejebragt gennem eksterne fonde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 22

  Anbefales.

 • Pkt. 23 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Kildegårdsarealet

  Pkt. 23

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvikling af Kildegårdsarealet

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb af den pulje der var afsat i budgettet til senere udmøntning vedrørende udvikling af Kildegårdsarealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 17 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Kildegårdsområdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat 17 mio. kr. i budget 2015 til udvikling af Kildegårdsarealet. Der vil være tale om en række ombygninger og renoveringer med henblik på at udvikle det samlede område, hvori der i 2016 også påbegyndes etablering af gymnastik- og bordtenniscenter.
  Planlægningen for arealet er netop igangsat, og det forventes at der fremlægges forslag til en helhedsplan for Kildegårdsområdet i juni 2015. På samme tidspunkt foreligger en indretningsplan for bygningerne på Helligkorsvej 3 og 7, som vil ligge til grund for den kommende renovering af bygningerne.
  Der er brug for frigivelse af midler til borgermøder, brugerinddragelse og forskellige skitserings- og rådgiveropgaver, og derfor fremlægges frigivelsessagen nu.
  Senere på året vil der blive forelagt sag for Kultur- og Idrætsudvalget om den nærmere anvendelse af midlerne til anlæg.
  Anlægsarbejder vil blive igangsat sidst på året, strække sig til ind i 2016 og bliver endeligt fastlagt i forbindelse med helhedsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -17.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -17.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 23

  Anbefales.

 • Pkt. 24 Frigivelse af rådighedsbeløb – Etablering af ny svømmehal

  Pkt. 24

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Etablering af ny svømmehal

  Sagsnr. 267086 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 10 mio. kr. til etablering af ny svømmehal. Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløbet frigives.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af ny svømmehal.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i strategisk anlægsplan afsat 123 mio. kr. i perioden 2015-2018 til etablering af ny svømmehal, fordelt med 10 mio. kr. i 2015 og 113 mio. kr. i 2016-18. Der skal bruges penge til projektering og den videre fremdrift.
  Svømmehallen forventes færdig ultimo 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -10.000 -59.000 -45.000 -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -10.000
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 24

  Anbefales.

 • Pkt. 25 Frigivelse af rådighedsbeløb - Boldbaner ved Spraglehøj

  Pkt. 25

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Boldbaner ved Spraglehøj

  Sagsnr. 252223 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med etablering af yderligere 2 boldbaner i tilknytning til Spraglehøj Idrætsanlæg, søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat i budget 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til boldbaner ved Spraglehøj Idrætsanlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udvikling af området omkring Jyllingehallerne er det besluttet at flytte alle boldbanerne til Spraglehøj Idrætsanlæg. I dag er FC Jyllinges træning fordelt på de 2 lokationer. Udover at flytningen giver plads til andre aktiviteter omkring Jyllingehallerne, bliver boldklubbens aktiviteter samlet omkring det nye klubhus, dette gavner klubbens sociale liv og giver bedre mulighed for udnyttelse af faciliteterne, både ved stævner og den daglige træning. Jordarbejdet er påbegyndt i 2014 i den tidligere bevilling.
  Projektet forventes genoptaget: marts 2015.
  Projektet forventet afsluttet: november 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 25

  Anbefales.

 • Pkt. 26 Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af spejderhytte i Gadstrup/Snoldelev

  Pkt. 26

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af spejderhytte i Gadstrup/Snoldelev

  Sagsnr. 267086 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr. til renovering af spejderhytten i Gadstrup/Snoldelev.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til renovering af spejderhytten i Gadstrup/Snoldelev.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 1 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer for spejderhytten i Gadstrup/Snoldelev.
  Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt i medio 2015 og afsluttet ultimo 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt

  2015

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 26

  Anbefales.

 • Pkt. 27 Frigivelse af rådighedsbeløb - Musikpavillion i Roskilde – faciliteter i Latinerhaven

  Pkt. 27

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Musikpavillon i Roskilde – faciliteter i Latinerhaven

  Sagsnr. 255543 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. til udbygning af faciliteterne i Latinerhaven bag Roskilde Gymnasium med muligheden for at afspille musik fra mobiltelefon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til etablering af musikpavillon i Latinerhaven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med budget 2015 afsat 100.000 kr. til udbygning af faciliteterne i Latinerhaven med muligheden for at afspille musik fra mobiltelefon via bluetooth.
  Beslutningen er en udløber af diskussionen om muligheden for at etablere en egentlig musikpavillon rettet mod unge, som byrådspolitikerne Daniel Prehn og Karsten Lorentzen ønskede undersøgt i foråret 2014 efter inspiration fra en lignende pavillon i Vejle. Forvaltningen undersøgte holdningen blandt unge igennem Ungeudvalget, som anbefalede en udbygning af faciliteterne i Latinerhaven bag Roskilde Gymnasium.
  Faciliteterne skal udbygges med højttalere, en bluetooth-modtager og en mixerforstærker, enten indbygget i de eksisterende siddemøbler eller i en ny træboks. Der er el-boks i Latinerhaven, hvor der dog skal etableres nyt strømudtag for at forsyne anlægget, og kablerne skal graves ned.
  Der skal udarbejdes en restriktiv lydbegrænsning i samarbejde med Roskilde Gymnasium, omkringboende naboer og unge, så musikken afgrænses i lydniveau og tidsrum.
  Anlægsprojektet ventes påbegyndt i april og afsluttet i august 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -100
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 27

  Anbefales.

 • Pkt. 28 Frigivelse af rådighedsbeløb – Plads til idrætten

  Pkt. 28

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Plads til idrætten

  Sagsnr. 267086 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 2,5 mio. kr. til ”Plads til Idrætten - Diverse anlæg”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”Plads til idrætten – Diverse anlæg”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 2,5 mio. kr. til ”Plads til Idrætten – Diverse anlæg”. Det nye idrætsanlæg (Målfeltet) øst for Dyrskuepladsen blev indviet i 2014, og skal følges op med flere boldbaner, så anlægget bliver det nye boldspilanlæg i området. BMX- og tennisaktiviteter fastholdes på Darup Idrætscenter, mens boldbanerne gradvis udfases forud for udgravning af råstoffer.
  Byggeriet forventes påbegyndt i august 2015 og forventes afsluttet ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500 -500 0 -500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.500
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 28

  Anbefales.

 • Pkt. 29 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg pulje

  Pkt. 29

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg pulje

  Sagsnr. 267086 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 300.000 kr. til ”Kom ud og leg!”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg!”

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2010 blev projektet Roskilde leger – ”Kom ud og leg!” (Aktiviteter i det åbne byrum) vedtaget som en platform og en organisering, der har til formål at fremme disse aktiviteter og rammer for at bidrage til, at hele Roskilde Kommune bliver et sjovere og sundere sted at bo og arbejde.
  Afsættet for ”Kom ud og Leg!” er, at borgerne i stigende grad udfolder sig til musik, socialt, kropsligt og kunstnerisk i byen.
  I 2015 er der afsat 300.000 kr. til ”Kom ud og Leg!”, dels som en pulje der kan søges af borgerne, og dels som faciliteter der etableres af kommunens team omkring ”Kom ud og Leg!”.
  Der er i hvert af årene 2015-2018 afsat 300.000 kr.
  Anlægsprojekter forventes igangsat i april 2015 og afsluttes inden årets udgang.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300 -300 -300 -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 29

  Anbefales.

 • Pkt. 30 Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af Gundsølillehallen

  Pkt. 30

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Renovering af Gundsølillehallen

  Sagsnr. 267086 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 6 mio. kr. til renovering af Gundsølillehallens tag og gulv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til renovering af Gundsølillehallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 6 mio. kr. til renoveringsarbejde i Gundsølillehallen, herunder til renovering af tag, gulv og murværk.
  Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt medio maj og afsluttes medio august 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -6.000
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 30

  Anbefales.

 • Pkt. 31 Frigivelse af rådighedsbeløb - Stærke rammer for liv og fællesskaber

  Pkt. 31

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Stærke rammer for liv og fællesskaber

  Sagsnr. 267086 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på 2,8 mio. kr. til ”Stærke rammer for liv og fællesskaber (Viby Sjælland Idrætscenter)”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ”Stærke rammer for liv og fællesskaber”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I takt med øget brug af Viby Sjælland Idrætscenter er der behov for løbende at renovere de eksisterende faciliteter. I 2014 har man renoveret hallens tag, og byrådet har i budget 2015 godkendt, at der afsættes 2,8 mio. kr. i 2015 til gulvrenovering i Hal A.
  Der er i budget 2015-2018 afsat 6,6 mio. kr. til ”Stærke rammer for liv og fællesskaber”, fordelt med 2,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2018.
  Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 1. maj 2015 og afsluttet i september 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015-2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015 2016 2017 2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.800 0 0 -3.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 31

  Anbefales.

 • Pkt. 32 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Genklang

  Pkt. 32

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Genklang

  Sagsnr. 252184 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget 175.000 kr. fra Kunststyrelsen til projektet ”Genklang” under Roskilde Musiske Skole, og pengene skal gå til en SommerCamp for Region Sjællands talentelever.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 175.000 kr. i 2015 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet Genklang under Roskilde Musiske Skole.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SommerCamp er for Region Sjællands talentelever, der ønsker at videreudvikle deres talent indenfor såvel klassisk og rytmisk musik.
  Med det overordnede mantra ”Fokus på den kreative proces”, sættes talenteleverne sammen i grupper, og udfordres bl.a. på komposition, at skrive en sang/nummer, samt at arrangere og forme andres numre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 175.000 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 32

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 33 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen kommer! - rullende udstillingsformater for digital litteratur

  Pkt. 33

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteraturen kommer! – rullende udstillingsformater for digital litteratur

  Sagsnr. 248738 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Bibliotekerne har fået tilsagn fra Kulturstyrelsen om et samlet beløb på 760.000 kr. til projektet ”Litteraturen kommer! – rullende udstillingsformater for digital litteratur”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives indtægtsbevilling på 760.000 kr. i 2015 og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet ”Litteraturen kommer! – rullende udstillingsformater for digital litteratur” under Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturstyrelsen har bedt Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af centralbibliotek) om at gennemføre et projekt, der skal danne grundlag for en landsdækkende rullende service med digital litteratur.
  Et samlet output, kaldet Drejebogen, skal gøre det muligt at sætte servicen i gang.
  Drejebogen vil beskrive modeller for økonomi, organisation, logistik, samt en prototype på den digitale litteraturløsning der skal rulle, inklusiv vejledninger og andet supplerende materiale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 760.000 kr.
  Kommunens øvrige bidrag i projektet er på 25.000 kr., som findes under Centralbiblioteksmidlerne.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 33

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 34 Anlægsregnskab - Kildegården, hærværksskade

  Pkt. 34

  Anlægsregnskab - Kildegården, hærværksskade

  Sagsnr. 238644 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for sagen om hærværksskade på Kildegården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 14. december 2011 en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til Kildegården, hærværksskade, og ved samme byrådsmøde blev givet en tillægsbevilling på -5.000.000 kr. (forventet forsikringsindtægt). Den 25. januar 2012 gav Byrådet en tillægsbevilling på 821.000 kr., så den samlede anlægsbevilling var 5.821.000 kr., med 821.000 kr. i nettoudgifter.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 3.986.042 kr. og indtægter på -1.898.197 kr. Der er således en samlet nettoudgift på 2.087.845 kr.
  Der er derfor en nettomerudgift på 1.266.845 kr. i forhold til de givne bevillinger.
  Projektet blev afsluttet i 2013, men en langstrakt proces vedr. forsikringspengene gør, at regnskabet først fremlægges nu.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Merforbrug på hele projektet på 1.266.845 kr. er afholdt i 2013.
  Baggrunden for nettomerudgiften er, at det under sagens forløb blev klart, at kommunen ikke var forsikret i forhold til genhusningsudgifter. Forsikringen ville kun dække, hvis der var tale om genhusning i forhold til beboelse eller administration, og det var kun en beskeden del af genhusningen som omfattede administration.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 34

  Anbefales.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 35 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 35

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 35

  Møde med Svømmeunionen
  Spraglehøjområdet og trafik
  HBK Hallen
  Kildegården

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)

 • Pkt. 36 Eventuelt

  Pkt. 36

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-02-2015, pkt. 36

  Intet at referere

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A)