You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 4, 2015 - 16:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 37 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 37

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 37

  Godkendt.

 • Pkt. 38 Temamøde: Drøftelse om Kulturstrøget

  Pkt. 38

  Temamøde: Drøftelse om Kulturstrøget

  Sagsnr. 261384 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fælles drøftelse mellem Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om Kulturstrøget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har afholdt en konkurrence om helhedsplanen for Kulturstrøget i Roskilde. Landskabsarkitekt Marianne Levinsens tegnestue og partnere blev udpeget som vindere af konkurrencen den 23. februar.
  Konkurrencens anden fase sættes i gang i foråret 2015. I denne fase skal tegnestuen konkretisere sit forslag på baggrund af input fra dommerkomitéen, offentlig høring samt Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.
  Formålet med helhedsplanen er, at Kulturstrøget bliver markeret fysisk i etaper i de kommende år.
  På temamødet den 4. marts skal Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget drøfte Kulturstrøgets fremtid ud fra følgende program:

  1. Marianne Levinsen præsenterer vinderforslaget, og forvaltningen præsenterer dommerbetænkningens hovedlinjer (dommernes begrundelse for udpegning af vinder og ønsker til bearbejdning i anden fase).
  2. Udvalgenes medlemmer kommer med input til bearbejdning af vinderforslaget.
  3. Forvaltningen præsenterer tidsplan (høring blandt borgerne, konkurrencens anden fase, politisk godkendelse af helhedsplan og beslutning om etapedeling samt økonomi).

  Den 10. september 2014, punkt 121, godkendte Kultur- og Idrætsudvalget, at forvaltningen igangsatte en konkurrence om helhedsplanen for Kulturstrøget. Samtidig udpegede udvalget Marianne Kiærulff og Daniel Prehn Nielsen som medlemmer til konkurrencens dommerkomité.
  Tre teams blev inviteret til at deltage i konkurrencen, og forvaltningen orienterede Kultur- og Idrætsudvalget om teamenes forslag den 4. februar 2015, punkt 20.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 04-03-2015, pkt. 38

  Drøftet med fokus på ledetråde, belysning, aktivitet og formidling.
  Bemærkningerne går med i den videre bearbejdning af projektet.