You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 5, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 14 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 14

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 14

  Godkendt.

 • Pkt. 15 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 15

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 15

  Biblioteksforeningens repræsentantskabsmøde, Evan Lynnerup blev valgt til repræsentantskabet.
  Idrætsfest
  Møde vedr. Roskilde Ring

 • Pkt. 16 Milen - realisering af kunststrategi

  forslag_til_kommisorium_for_milens_kunstkomite.pdf milen_-_landskabs-_og_kunststrategi_for_roskilde_raastof-_og_festivalomraade.pdf

  Pkt. 16

  Milen - realisering af kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En nyligt vedtaget kunststrategi for Milen – landskabet i Råstof- og festivalområdet skal realiseres. For at sikre en høj faglig standard skal der nedsættes en kunstkomité, der skal stå bag realiseringen. Forvaltningen forelægger forslag til organisation og proces og anbefaler, at det første kunstværk realiseres i 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til kommissorium for kunstkomité godkendes, herunder at formand for Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som formand for kunstkomitéen,
  2. at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering efterfølgende udpeger et udvalgsmedlem til kunstkomitéen og en repræsentant fra erhvervslivet og
  3. at kunstkomitéen arbejder for realisering af Morten Strædes kunstværk ”Floating World” i 2014 og kunstværket ”Lost World” i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. december 2013, punkt 284, Milen - Landskabs- og kunststrategi for Roskilde Råstof- og festivalområde. Hermed er rammen sat for udvikling af landskabsområdet, som også indeholder en strategi for kunst i landskabet.
  Billedkunstner Morten Stræde står bag kunststrategien. Målet er at få opført en række kunstværker i området af forskellige kunstnere indenfor et fastsat dogme, så kunsten følger en rød tråd og på lang sigt udvikler sig til en kunstpark af internationalt format i Milen. Kunsten skal være med til at brande Milen som et unikt område, der sammen med de øvrige tiltag i området bliver attraktivt for både turister, hverdagsliv, kunstinteresserede og events.
  I korte træk skal det enkelte kunstværk hænge nært sammen med landskabet og adfærden i området, det skal være i stor skala og være udført i beton støbt på stedet. Se bilag.

  Kunstkomité

  For at sikre realisering af kunststrategien skal der nedsættes en kunstkomité, der skal arbejde for, at der tilføres et nyt kunstværk til Milen hvert år. Dette forudsætter, at kunstkomitéen har fokus på det kunstneriske indhold og udvælger kunstnere, der kan udfolde kunststrategien. Herudover skal komitéen sikre, at projekterne realiseres, hvilket fordrer fokus på mulig finansiering af det enkelte værk.
  Forvaltningen foreslår, at komitéen består af i alt 9 medlemmer med repræsentanter fra byrådet, forvaltningen, det lokale kultur- og erhvervsliv, Museum for Samtidskunst samt tre fagpersoner indenfor kunst og landskabsarkitektur. De politiske medlemmer udpeges for en byrådsperiode, mens de øvrige medlemmer løbende kan udskiftes. Dog skal Morten Stræde og tegnestuen SLA indgå i komitéen i årene 2014-16.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium med udpegning af komitéens medlemmer og beskrivelse af kunstkomitéens virke. Forvaltningen foreslår at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering selv udpeger et udvalgsmedlem og en repræsentant fra erhvervslivet, som kan indgå i komitéen. Se bilag.

  De første kunstværker

  Morten Stræde har skitseret to kunstværker ”Floating World” – et udsigtspunkt ved Himmelsøen/Darup Grusgrav og ”Lost World” – et markant landmark på Eventscenen syd for Dyrskuepladsen. Disse to kunstværker skal være med til at sætte kursen for kunststrategien.
  Forvaltningen anbefaler, at kunstkomitéen arbejder for, at ”Floating World” realiseres som det første i 2014, da dette kunstværk kan finansieres indenfor allerede afsatte midler i Handleplan 2014-17 for Roskilde Åben Arena. Kunstværktet ”Lost World” er estimeret til cirka 6 mio. kr. og kræver derfor en høj grad af ekstern medfinansiering for at kunne realiseres. Forvaltningen anbefaler derfor, at kunstkomitéen arbejder for en realisering i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Kunstværket ”Floating World” kan realiseres inden for ramme afsat i budget 2014 til Råstof- og festivalområdet - det aktive landskab.
  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 16
  Anbefales.

 • Pkt. 17 Deltagelse i City LAB konference 2014

  Pkt. 17

  Deltagelse i City LAB konference 2014

  Sagsnr. 250896 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune deltager i City LAB konference den 13.-14. marts 2014, sammen med 14 andre kommuner. Hver kommune deltager med ca. 10 deltagere - unge, politikere og ansatte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger et medlem af udvalget til deltagelse i City LAB konference 2014.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune deltager i et nyt partnerskab med i alt 14 kommuner fra hele landet, der sætter fokus på udviklingen af fremtidens byer.
  På innovationskonferencen City LAB, som løber af stablen i Vejle den 13. – 14 marts 2014, skal de 14 kommuner udvikle nye traditioner for, hvordan unge deltager i byudviklingen, og hvordan samarbejde og frivillighed kan gøre fremtidens byer endnu bedre.
  City LAB er et tværkommunalt partnerskabsprojekt, som er inspireret af laboratorietankegangen, hvor nye idéer testes og prøves af, inden de bliver realiseret.
  City LAB konferencen afholdes af Foreningen for Demokratiske Ungdomskonferencer og 12 byer. Der nedsættes et Advisory Board bestående af unge fra deltagerkommunerne, der er med til at udforme konferencen.

  Roskilde Kommune har valgt at deltage med følgende case:
  ”Kommunen sætter fokus på Byens Hus i centrum af Roskilde. Udviklingen af identiteten og organiseringen skal bæres frem af borgerne. Fokus er desuden på, hvordan huset kobles til resten af Roskilde Midtby”.
  Visionen for Byens Hus (det gamle rådhus) er at skabe et hus, som altid summer af liv, og hvor det aktive demokrati og medborgerskab lever. Et sted, hvor borgere, aktører og folkevalgte deltager i aktiviteter, sætter nye i gang, eller blot hygger sig.
  Præmissen for deltagerne ved City LAB konferencen er, at Byens Hus skal være et sted for alle borgere i alle aldersgrupper.
  Målet med deltagelsen i City LAB er at få input til Byens Hus og det omkringliggende område (Stændertorvet og Latinerhaven) fra en ung målgruppe.
  Hver by skal sende en gruppe på 8-10 personer. 2 politikere, 2 medarbejdere fra hver sin afdeling, 4-6 unge fra kommunen.

  Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget udpeger hver ét byrådsmedlem fra udvalget. Plan og Udvikling samt Kultur og Idræt udpeger hver én medarbejder. Ungeudvalget udpeger 3-5 deltagere, og der vil også deltage en studerende fra RUC.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 17

  Udvalget udpegede Daniel Prehn Nielsen.

 • Pkt. 18 Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2014-2017

  Pkt. 18

  Godkendelse af valgte til Folkeoplysningsudvalget 2014 – 2017

  Sagsnr. 249909 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017. Byrådet skal godkende de valgte foreningsrepræsentanter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender de valgte foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for valgperioden 27. januar 2014 – 31. december 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et folkeoplysningsudvalg for perioden januar 2014 – 31. december 2017. 9 af de 11 medlemmer vælges blandt de godkendte, folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune. Der vælges yderligere 1 til 3 personlige suppleanter for hvert medlem. Der er afholdt valg den 27. januar 2014 i overensstemmelse med vedtægter for Folkeoplysningsudvalget og retningslinjer for valget.
  For kategorien ”Aftenskoler”, ”Spejdere og religiøse ungdomsforeninger”, samt ”Handicapforeninger” var der en enig indstilling fra valgmødet.
  For kategorien ”Kulturelle og øvrige foreninger” var der 5 kandidater til deres 2 pladser og for ”Idrætsforeningerne” var der 3 kandidater til deres 2 pladser. Der blev derfor i begge tilfælde foretaget skriftlig afstemning på valgmødet.
  Valgte medlemmer, samt suppleanter er som følger:

  Aftenskoler
  Medlemmer Suppleanter
  Brian Mortensen, AOF Roskilde
  1. Peter Munch Jørgensen, AOF Roskilde
  2. Steen Andersen, AOF Gundsø
  3. Werner Beim, AOF Gundsø
  Inge Midtgaard, LOF Kursuscenter
  1. Karin Kristoffersen, LOF Kursuscenter
  Torben Hornuff Madsen, ROF
  1. Mogens Petersen, Roskilde Studiekor
  Idrætsforeninger
  John Jacobsen, KFUMs Boldklub Roskilde
  1. Ove Pedersen, Roskilde Roklub
  2. Jack Mechlenborg, Himmelev-Veddelev Gymnastikforening
  Jan Brink-Pedersen, Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening
  1. Erik Brik Hansen, Viby Idrætsforening
  2. Ole Gylling Hansen, Jyllinge Gundsømagle Idrætsforening
  Spejdere og religiøse ungdomsforeninger
  Jesper Kejlhof, FDF
  1. Hans Henrik-Henrik Truelstrup Hansen, Bjarke gruppe, DDS
  Kulturelle og øvrige foreninger
  Iben Blum, Salsa Latina
  1. Erik J. Nielsen, Roskilde Minibys venner
  2. Egon Christensen, Åbakkens 4H
  Daniel Bjørkholm, Foreningen STØD
  1. Bo Ejstrup, Hal 12
  2. Jessie Langhoff, Ny Dansk Kinesisk forening
  Handicapforeninger
  Sonja Olsson, Roskilde Handicap IF
  1. Hans Brenø, Roskilde Handicap IF

  Byrådet har udpeget Tuncay Yilmaz (S), suppleant Daniel Prehn Nielsen (S) og Marianne Østergaard Kiærulff (V), suppleant Mads Ravndrup Thomsen (V) til Folkeoplysningsudvalget. Denne udpegning er sket i forbindelse med byrådets udpegning af medlemmer til øvrige råd og nævn m.v.
  Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Folkeoplysningsudvalget 2014-2017, at Integrationsrådet har én tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget, jf. byrådets beslutning den 4. september 2013, punkt 197.
  Integrationsrådet har udpeget Ferhat Öztürk fra foreningen Roskilde United til posten. Suppleant Jens Johansen Hunt fra Boligselskabet Sjælland.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 18

  Anbefales.

 • Pkt. 19 Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Pkt. 19

  Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Sagsnr. 251358 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget afholdt fælles inspirationsmøde den 8. oktober 2013 om ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene”.
  Mødet handlede om mulige samarbejdsflader mellem bibliotek og borgerservice, mellem bibliotek og skolebiblioteker, om oprettelse af community centre på lokalbibliotekerne og om inddragelse af frivillige i bibliotekets virke.
  Forvaltningen fremlægger et forslag til videre forløb.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der igangsættes en proces mod en fremtidig rolle for bibliotekerne i lokalsamfundet
  2. der udarbejdes forslag til organisationsmodeller for Community Centre
  3. der udarbejdes forslag til en fremtidig samarbejdsmodel mellem bibliotek og Borgerservice
  4. der udarbejdes forslag til konkrete placeringer af Community Centre

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget afholdt fælles inspirationsmøde den 8. oktober 2013 om ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundene”.
  Mødet handlede om mulige samarbejdsflader mellem bibliotek og borgerservice, mellem bibliotek og skolebiblioteker, om oprettelse af community centre på lokalbibliotekerne og om inddragelse af frivillige i bibliotekets virke. Alle fire områder blev belyst via oplæg fra biblioteket og fra lederen af Århus Kommunes Bibliotek og Borgerservice.
  Biblioteket spiller en helt særlig rolle i lokal- og bysamfundene. De er en stærk institutionel ressource og med sine ca. 600.000 årlige besøgende en god ramme for øget lokal involvering.
  Undersøgelser af bibliotekets rolle viser, at det er en populær ramme pga. de fysiske faciliteter i form af rum og digitale medier, adgangen til viden og oplevelser, borgernes ejerskab til biblioteket, den uformelle ikke-myndighedsbaserede atmosfære og ikke mindst betydningen af, at der er mange andre mennesker og liv i forvejen.
  Tilgængeligheden i form af de lange åbningstider – med eller uden bemanding - spiller også en stor rolle.
  Partnerskaber/samarbejde er allerede udbredt, men kunne udbygges. Aktuelt er fx lektiehjælp ved Red Barnet, Advokathjælpen, Like my Life (Kultur & Idræt), Studievejledning mv. til stede hver uge i bibliotekerne, mens en lang række offentlige institutioner, frivillige og interesseorganisationer løbende laver kampagner, udstillinger og fortæller om deres område.
  Med afsæt i ovenstående foreslår forvaltningen at der arbejdes videre med en konkretisering af bibliotekets rolle i lokalsamfundet, herunder relationen til borgerservicefunktioner og folkeskolen samt som lokalt Community Center.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 19

  Godkendt.
  Udvalget er opmærksom på, at Unge360 Grader for tiden har til huse i borgerservice i Jyllinge, og dette element tages med i de videre overvejelser.

 • Pkt. 20 Ansøgninger til puljen til større idræts- og kulturarrangementer

  Pkt. 20

  Ansøgninger til puljen til større idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 2 ansøgninger om tilskud fra ”Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges tilskud på 168.000 kr. til Roskilde BMX til EM
  2. der bevilges tilskud på 40.000 kr. til IK Hellas til gadeløbet 2014

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgning 1 - Roskilde BMX

  Roskilde BMX er vært ved UEC BMX European Championship i 2014 og søger midler til medaljer og tilskuertribune. Mesterskabet rangerer under det europæiske cykelforbund og der forventes at være mellem 1.000 og 1.400 deltagere + 2.000 tilskuere over 4 dage. Mesterskabet har samlet udgifter på 2,7 mill. kr.
  Der er i alt udgifter på til tribuner på 211.000 kr., hvor der søges om et delvist tilskud på 100.000 kr. Der er i alt udgifter til medaljer på 68.000 kr. til ikke-elitekørere, hvor der søges et fuldt dækkende tilskud på 68.000 kr.
  Roskilde BMX søger i alt 168.000 kr. til BMX-mesterskabet.

  Ansøgning 2 – IK Hellas Gadeløb 2014

  I lighed med tidligere år ansøger IK Hellas om tilskud til afspærring i forbindelse med det 22. gadeløb i august/september 2014 på 40.000 kr. Det forventes ca. 1.000 løbere bestående af motionister og eliteløbere. Løbet får presseopmærksomhed og tiltrækker en del tilskuere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Puljen til større idræts- og kulturarrangementers budget for 2014 udgør 250.000 kr.
  De indstillede beløb på i alt 208.000 kr. er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbene i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift udgøre 191.360 kr.
  Hvis indstillingen følges vil restpuljen for 2014 være på 58.640 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 20

  Det blev indledningsvis præciseret, at udvalget udover den årlige pulje til større arrangementer på 250.000 kr. i 2014, har fået yderligere 500.000 kr. tildelt fra Udviklingspuljen til samme formål.
  Godkendt.

 • Pkt. 21 Ansøgning om lokaletilskud til Roskilde Kulturforening

  Pkt. 21

  Ansøgning om lokaletilskud til Roskilde Kulturforening

  Sagsnr. 249909 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume
  Roskilde Kulturforening søger om lokaletilskud til midlertidige lokaler pga. nybyggeri. Lokaletilskudsrammen for 2014 er fordelt efter ansøgninger den 1. oktober 2013 og der er derfor ikke flere midler i lokaletilskudsrammen.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om lokaletilskud fra Roskilde Kulturforening afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, nr. 4.
  Beslutningskompetence
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Sagsfremstilling
  Roskilde Kulturforening søger om tidsbegrænset lokaletilskud til kælderlokaler på Vindingevej 9 fra 1. februar 2014 og ét år frem. Det skyldes byggeri af ny moske og nye foreningslokaler på Allehelgensgade 11.

  Foreningen har 431 medlemmer, hvoraf de 195 medlemmer er under 25 år, jf. senest indberettede tal fra 2012. I ansøgningen anslås det, at foreningen vil have i alt 5000 aktivitetstimer fordelt på to rum.

  Lejemålet er på 194 m2 og driftsudgifterne udgør i alt 170.000 kr. årligt, heraf 38.000 kr. til forbrugsudgifter og forsikring. Forvaltningen har på baggrund af den nuværende medlemssammensætning beregnet et evt. lokaletilskud efter Roskilde-ordningen i 2014 til 82.132 kr. Da lejemålet koster, hvad der svarer til 191 kr. pr. medlem og 876 kr. pr. m2, så ligger beløbet under de vedtagne maksimeringsregler for lignende foreninger (max. 609 kr. pr. medlem eller max. 1010 kr. pr. m2 i 2014-tal).

  Såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender ansøgningen om lokaletilskud til Roskilde Kulturforening, så er det nødvendigt, at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at anvise finansiering indenfor egen økonomiske ramme, da alle midler i lokaletilskudsrammen for 2014 er fordelt.

  Folkeoplysningsudvalget kan også vælge at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der kan anvises kommunale lokaler (stk. 2) eller der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).

  Kommunen kan på nuværende tidspunkt ikke anvise lokaler med egen nøgle i Roskilde midtby. Der kan anvises lokaler gennem bookingsystemet.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Folkeoplysningsudvalget, 20-01-2014, pkt. 4

  Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen afvises, fordi det vil give merudgifter for kommunen, med henvisning til folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, nr. 4.

  Fraværende: Bitten Bækhus.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 21

  Tuncay Yilmaz erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet.

  Godkendt.

  Fraværende .Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 22 Frigivelse af rådighedsbeløb - klubhus til brug for bad/omklædning

  kommissorium.pdf

  Pkt. 22

  Frigivelse af rådighedsbeløb - klubhus til brug for bad/omklædning

  Sagsnr. 250895 Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2014 til nyt klubhus til bad/omklædning til Himmelev-Veddelev Boldklub på Herregårdsvej samt godkendelse af kommissorium for byggeudvalg, der også omhandler bygning på Poppelgårdsvej.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til bygning på Herregårdsvej
  2. kommissorium for byggeudvalg for både Herregårdsvej og Poppelgårdsvej godkendes

  Beslutningskompetence

  1. at Byrådet
  2. at Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2014 afsat 5,5 mio. kr. til opførelse af bygning på Herregårdsvej, hvor Himmelev-Veddelev Boldklub har deres klubhus. Den nye bygning skal anvendes til bad og omklædning og være supplement til eksisterende baderum i klubhuset.

  Processen vedrørende byggeprojekterne for både Herregårdsvej og Poppelgårdsvej på Dyrskuepladsen vil i videst muligt omfang blive tænkt sammen. Bygningen på Poppelgårdsvej, som også skal indeholde bad/omklædning opføres bl.a. for at skabe faciliteter for de foreninger, der med tiden skal flytte fra området ved Darup Idrætscenter. Det sker på grund af aftalen vedrørende udgravning af råstoffer. Til dette byggeri er ligeledes afsat 5,5 mio. kr., og rådighedsbeløbet er frigivet.

  Forslag til kommissorium for byggeudvalget omhandler begge bygninger.

  Økonomi

  Anlægssager:
  Ingen budgetmæssige konsekvenser for budget 2014. Der er ikke afsat afledte driftsudgifter i budgettet. Merudgiften indarbejdes i budget 2015 ved budgetbehandlingen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.500
  Afledt drift:
  Udgifter 0
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 22

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 23 Temadrøftelse - kultur og liv i byen

  Pkt. 23

  Temadrøftelse - kultur og liv i byen

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som oplæg til en temadrøftelse orienterer forvaltningen om igangsatte og planlagte initiativer med det formål at skabe mere liv i byen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil i mødet orientere om de mange igangsatte og planlagte initiativer, der er taget med henblik på at skabe mere liv og aktivitet i bymidten.
  Der vil blive lagt op til drøftelse af nye eller supplerende initiativer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 23

  Drøftet.

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-02-2014, pkt. 24

  Varmt vand i Viby Sj. Idrætscenter.