You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 5, 2018 - 17:00
Sted: Roskilde Museum, Sct. Ols Stræde 3
 • Pkt. 111 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 111

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 111

  Godkendt.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder;
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder;
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder og
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 112 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 112

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 112

  ̵ Åbning kreativt hus for børn
  ̵ Schubertiaden
  ̵ Jyllingefestival
  ̵ Rabalder
  ̵ Bertrand Russel arrangement i Byens hus
  ̵ Jyllingehallerne
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 113 Ny strategiplan for ROMU

  Mail_fra_Hanne_Larsen_ROMU_vedr._ny_strategiplan_ROMU_21.08.2018.pdf Strategiplan_ROMU_2016-2018.pdf

  Pkt. 113

  Ny strategiplan for ROMU

  Sagsnr. 309867 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Museums (ROMU) strategiplan udløber med udgangen af 2018. I den forbindelse er museet i gang med at udarbejde en ny strategiplan. Udvalget vil blive præsenteret for museets foreløbige planer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at input til ny strategiplan drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  ROMU skal ved årets udgang vedtage ny strategiplan for årene 2019-21.
  Museumsdirektør Henrik Bo Nielsen vil præsentere museets foreløbige tanker om ny strategi og lægge op til debat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 113

  Drøftet.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 114 Justering af åbningstider i Roskilde Badet

  Pkt. 114

  Justering af åbningstider i Roskilde Badet

  Sagsnr. 309844 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter genåbning af Roskilde Badet ønskes en justering af den offentlige åbningstid pr. 1. oktober 2018, så den afspejler brugernes behov og samtidig gøres mere simpel, tydelig og fleksibel.
  Forslaget fjerner en række lukkedage og imødekommer behovet for flere og mere varierede tilbud særligt på fredage og i weekenden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ændringer i Roskilde Badets offentlige åbningstid godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lukkedagene i Roskilde Badet ønskes reduceret fra 14 planlagte lukkedage om året til kun 3 planlagte lukkedage. Dette ønske harmonerer med brugernes ønske om at kunne anvende Roskilde Badet på tidspunkter, hvor brugerne har fri.
  I weekenden og på fredage er der et begrænset antal brugere mellem kl. 19-21. Derfor foreslås at nedsætte åbningstiden til kl. 19. I stedet vil der løbende blive planlagt en række særarrangementer i og uden for normal åbningstid, f.eks. poolparty for 5. – 6. klasser, Spildansk, julehygge, påskeægsjagt, Valentines dag, Halloween, store foreningsdag.
  Åbningstiderne i Roskilde Badet er i dag opdelt i en lav- og højsæson og skoleferie, alle med forskellige åbningstider. Fremover anbefales det, at der kun er ”normal åbent” og ”ferie åbent”.
  Normal åbent
  Mandag-torsdag: kl. 06.30 – 07.50, kl. 13 – 21 – (uændret).
  Fredag: kl. 06.30 – 07.50, kl. 13 – 19 med temaarrangementer hver
  fjerde fredag (erstatter lange fredage fra kl. 19 – 21).
  Weekend: kl. 7.30 – 19.00 (erstatter fra kl. 07.30 – 21).
  Ferie åbent
  Mandag-fredag: kl. 06.30 – 07.50, kl. 10 – 19.
  Påskeferie, skolernes sommerferie, vinterferie uge 8, efter-
  årsferie uge 42, juleferie dog 24.12 og 31.12 kl. 06.30 – 11
  Weekend og helligdage: kl. 07.30 – 15.30.
  Skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag,
  St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. maj, Grundlovsdag,
  1. og 2. pinsedag.
  Lukkedage: 25. og 26. december, 1. januar.
  Ovenstående åbningstider vil være gældende fra den 1. oktober 2018 frem til åbning af det nye Roskilde Badet. Der vil inden åbningen af den nye svømmehal blive fremlagt forslag til åbningstider, aktiviteter og priser til politisk godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da ændringerne er udgiftsneutrale.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 114

  Godkendt.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 115 BUS ansøgning om forhøjelse af Leder- og trænerudviklingspuljen

  Bilag_1._BUS_ansoegning_om_forhoejelse_af_Leder-_og_traenerudviklingspuljen_FOU_27.06.2018.pdf Bilag_2._Ansoegning_om_forhoejelse_af_BUS_leder-traenerudviklings_puljen_med_kr._25.000.pdf Bilag_3._BUS_Lederpuljerapport_2017.pdf

  Pkt. 115

  BUS ansøgning om forhøjelse af Leder- og trænerudviklingspuljen

  Sagsnr. 301356 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har på møde den 27. juni 2018, punkt 32, behandlet en ansøgning fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Roskilde om forhøjelse af tilskudsrammen for Leder- og trænerudviklingspuljen. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at ansøgningen godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgning fra BUS om forhøjelse af tilskudsrammen for Leder- og trænerudviklingspuljen fra 2019 og fremadrettet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  BUS Roskilde (sammenslutningen af spejdere, DUI, KFUM, KFUK m.fl.) administrerer på vegne af Roskilde Kommune Leder- og trænerudviklingspuljen, som udgør 50.000 kr. årligt.
  Formålet med puljen er at give tilskud til de kulturelle foreninger i Roskilde Kommune i forbindelse med de frivilliges deltagelse i lederudviklingsaktiviteter. Der kan ansøges om tilskud til dækning af kursusudgiften ved deltagelse i aktiviteter/kurser med lederudvikling som formål. Lederudviklingsaktiviteter omfatter kurser for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer. Derudover omfattes kurser for ledere i spejderforeninger og kurser for unge.
  BUS har i de seneste år oplevet en stor søgning til Leder- og trænerudviklingspuljen, bl.a. begrundet i en stigning i medlemstallet i BUS foreninger samt en øget interesse fra de frivillige til at kvalificere deres kompetencer. Den øgede søgning til puljen betyder, at den hurtigt bliver opbrugt, og at BUS må nedsætte tilskudsbeløbet pr. deltager. Dertil har BUS´ lokalafdelinger ydet medfinansiering til kursuspris.
  I bilag 3 fremgår det, at BUS i 2017 har modtaget ansøgninger til Leder- og trænerudviklingspuljen for i alt 78.316,60 kr. BUS yder højest 1.000 kr. i tilskud pr. kursusdeltagelse, hvilket ville have betydet, at det samlede tilskud i 2017 fra puljen i alt ville have udgjort 65.590 kr. Tilskudsrammen i 2017 udgjorde imidlertid 50.000 kr., og på baggrund af de seneste års store søgning til puljen ansøger BUS om en permanent forhøjelse af rammen for Leder- og trænerudviklingspuljen fra 50.000 kr. til 75.000 kr. årligt.
  Forhøjelsen af rammen til 75.000 kr. ligger erfaringsmæssigt på et niveau, hvor BUS har mulighed for at kunne imødekomme og understøtte de frivilliges deltagelse i lederudviklingsaktiviteter.
  Da aktivitetstilskuddet fra Leder- og trænerudviklingspuljen er fordelt for 2018, ansøger BUS om forhøjelse af puljen for 2019 og frem. Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at ansøgningen godkendes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Forhøjelsen af tilskudsrammen for Leder- og trænerudviklingspuljen med 25.000 kr. fra 2019 og fremadrettet finansieres ved at overflytte midler fra aktivitetstilskudsbudgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 115

  Godkendt.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 116 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 116

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni måned ligger på en tirsdag. Grunden til dette er at Økonomiudvalget, som udkastet er p.t. blot har ét ØU møde i juni måned. Der skal være mulighed for at få sagerne videre til ØU og BYR.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 116

  Godkendt.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 117 Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 2019

  Pkt. 117

  Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 2019

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Der lægges op til en drøftelse af tema, destination og tidspunkt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalgets studietur afholdes i perioden tirsdag den 9. april til torsdag den 11. april 2019.
  2. temaer for studieturen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen ønsker at påbegynde planlægningen af udvalgets studietur. I den forbindelse skal temaønsker drøftes i udvalget.
  For at sætte barren højt for arbejdet med at udvikle kultur- og fritidsområdet i Roskilde Kommune ønskes en studietur til udlandet med henblik på at lade sig inspirere og blive
  klogere på, hvordan man gør andre steder. Nogle af de temaer, som forvaltningen foreslår for udvalget, er:
  a) Kreative bydele og integration mellem de kreative elementer og andre af de
  områder, som kommunen arbejder med på kultur- og fritidsområdet.
  b) Erfaringer med at arbejde strategisk med musik i forbindelse med udvikling
  af en by eller kommune.
  Udover at give inspiration og viden skal studieturen også danne ramme om gode
  dialoger mellem udvalgets medlemmer, så man styrker relationerne og skaber det
  bedste afsæt for udvalgets arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 117

  Ad 1.: Godkendt dog således af der er afrejse mandag den 8. april eftermiddag.
  Ad 2.: Forvaltningen forbereder et oplæg til et kommende møde.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 118 Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter)

  Pkt. 118

  Anlægsregnskab - Flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter)

  Sagsnr. 309068 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsregnskabet vedrørende flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter) er nu færdigt, og sendes derfor til politisk godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 29. februar 2012, punkt 50, en anlægsbevilling på 5.500.000 kr. til flytning af Darup Idrætscenter (bygningsfaciliteter).
  Den samlede udgift til flytningen har været på 5.476.648 kr., og har derfor en beskeden positiv effekt på kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
  Anlægsbevillingen er dels anvendt til byggemodning på de arealer, hvor Målfeltet skulle etableres og til etablering af 280 m2 bygning, der indeholder boldrum, møderum, teknikrum, badefaciliteter og tilhørende omklædningsrum. Endelig er der også brugt midler til flisebelægning i tilknytning til bygningens indgang.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2018 på 23.352 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 118

  Anbefales.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 119 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 119

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives om der forventes mer- eller mindreforbrug for hele året på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk.
  Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forværring på 0,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forværringen består af:
  ̵ Forværring på 0,2 mio. kr., som skyldes en marginalt højere forventning til personaleudgifter i 2018 på biblioteksområdet end ved seneste budgetopfølgning.
  ̵ Forværring på 0,2 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger mellem udgifter og indtægter på projektet Musikmetropolen.
  ̵ Forbedring på 0,1 mio. kr., som skyldes en mindre forskydning i forventningerne til personaleudgifter i Roskildebadene i 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 119

  -
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 120 Orientering om afholdelse af Lysfest

  Pkt. 120

  Orientering om afholdelse af Lysfest

  Sagsnr. 290228 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Lysfesten bliver afholdt den 2. november kl. 17-21 på Kulturstrøget med aktører fra Kulturstøgets kulturinstitutioner, Algade og Stændertorvet (i samarbejde med Roskilde Handel) og Energitårnet/ARGO.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Temaet til Lysfesten er som bekendt altid lys, men i år er undertemaet "Regnbuen: metodisk – videnskabeligt – symbolsk".
  Som altid vil der være et magisk lysoptog, der i år er ledet af de to lokale kunstner-søstre Sif Hymøller og Kristine Hymøller. Der er inviteret over 50 lokale foreninger, alt fra musikskoler til Tiendeklassecenteret og billedskolerne. Vi regner med et deltager-antal på knap 200 lokale studerende.
  Af andre store projekter vil lyskunstneren Martin Ersted sætte sit præg på Roskilde Domkirke med sit innovative og spektakulære laserlys. CPH Light-festival kunstner Mads Vegas vil lave en regnbuesti langs Algade, og Energitårnet vil lyses op, som et tilløbsstykke til festen. Kulturstrøget (Roskilde Domkirke, ROMU, Biblioteket, Klosteret, Byens hus, Kunshuset Palæfløjen, og Museet for Samtidskunst) vil også hver især byde ind med aktiviteter og events for hele familien med lys og regnbue som hoved- og undertemaet.
  Det frugtbare samarbejde med RUC fortsætter også i år, om end ikke på helt samme niveau på grund af et skifte i lærerkræfterne på Performance Design-uddannelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da udgifterne afholdes inden for det årlige afsatte budget til Lysfest under Kultur- og Idrætsudvalget, samt ekstra 100.000 kr. som tidligere er bevilget fra puljen til store arrangementet som et engangsbeløb.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 120

  -
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 121 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 121

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Status på de store biblioteksprojekter (Hovedbibliotek og Viby) (oktober)
  2. Evaluering af Byparkskoncerterne (november)
  3. Videnstrategi (november)
  4. Ansøgninger til Kulturpuljen (november)
  5. Udmøntningssager for eventuelle nye initiativer som følge af budgetvedtagelsen (november/december)
  6. Afrapportering af idrætsfacilitetsanalyse (december)
  7. Frigivelse af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019 (december)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Ansøgninger til puljen til større events
  2. Internationale projekter mm. i Biblioteker og Borgerservice
  3. Resultat af testperiode for Det kreative hus for børn (Algade 31)
  4. Prioritering af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 121

  -
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 122 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 122

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 122

  Åbning af Kildegården på fredag.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 123 Eventuelt

  Pkt. 123

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 05-09-2018, pkt. 123

  Intet at referere.
  Fraværende:
  Mogens Hallager (C), Lars Lindskov (C) mødte som stedfortræder
  Tuncay Yilmaz (A), Henning Sørensen (A) mødte som stedfortræder
  Jens Børsting (A), Daniel Prehn (A) mødte som stedfortræder
  Evan Lynnerup (V).