You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 6, 2019 - 17:00
Sted: Musicon, Aaben Dans, Rabalderstræde 10
 • Pkt. 19 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 19

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 19

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 20 Besøg hos Aaben Dans

  Pkt. 20

  Besøg hos Aaben Dans

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget holder sit møde i Aaben Dans’ lokaler, og mødet indledes med et møde om egnsteatret Aaben Dans.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der vil være oplæg fra Aaben Dans om deres aktivitetsplan for 2019 samt teatrets udviklingsplaner.
  Mødet starter med en kort rundvisning, hvor bestyrelsen for Aaben Dans vil være tilstede (holder bestyrelsesmøde på samme tidspunkt som udvalgsmødet), herefter vil der være oplæg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er årligt afsat 3,5 mio. kr. i udvalgets budget som driftstilskud til Aaben Dans.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 20

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 21 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 21

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 21

  ̵ Besøg hos HVB
  ̵ Gulddysse Kulturgård, generalforsamling
  ̵ Røgfri Fremtid
  ̵ Idrætsfesten
  ̵ Kidz Sport Award
  ̵ Himmelev Rideklub
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 22 Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter

  Proces_for_arbejdet_med_analysens_resultater_2019.pdf Input_til_sag_vedr._facilitetsanalysen_fra_RIU.pdf

  Pkt. 22

  Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status på arbejdet med analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter. Herunder revideret tidsplan og kommentarer fra Roskilde Idræts Union.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. den reviderede tidsplan godkendes.
  2. kommentarerne fra Roskilde Idræts Union tages med i det kommende arbejde omkring analysen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget blev den 5. december 2018, punkt 142, præsenteret for analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter. På mødet var der ønske om en revideret tidsplan for arbejdet med analysen, som gav mere tid for Roskilde Idræts Union til at sætte sig ind i analysens resultater.
  Analysen blev ultimo januar præsenteret for Roskilde Idræts Unions bestyrelse, der overordnet er enige i analysens sammenfatning, forslag og anbefalinger. De understreger i deres kommentarer vigtigheden af at udnytte eksisterende faciliteter bedre, så mængden af ledig tid minimeres, samt at prioritere renovering af eksisterende og etablering af nye faciliteter i forhold til demografi, skolefaciliteter, adgang til naturen og andre udendørs anlæg. Derudover anbefaler RIU et øget samarbejde mellem foreningerne og kommunen i forhold til at få foreningsuvante ind i foreningslivet.
  Den reviderede tidsplan og Roskilde Idræts Unions kommentarer er vedhæftet som bilag.
  Forvaltningen lægger i andre sager på dagsordenen op til fællesmøder med hhv. Klima- og Miljøudvalget i april 2019 og med Skole- og Børneudvalget i maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 22

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 23 Fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget om Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsanalysen

  Pkt. 23

  Fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget om Grøn Blå Strategi og Idrætsfacilitetsanalysen

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er et stort sammenfald imellem konklusionen på rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter” og de tendenser, der ses i forarbejdet til en ny Grøn Blå Strategi. Derfor foreslås det, at Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på et fællesmøde drøfter fælles indsatsområder med udgangspunkt i Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afholdes et fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 3. april 2019 kl. 17:00 med henblik på en drøftelse af mulige fælles indsatsområder i det videre arbejde med Grøn Blå Strategi og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. I rapporten konkluderes, at de voksne borgere i kommunen helt overvejende dyrker individuelle aktiviteter, der kan dyrkes på selvvalgte tidspunkter og på egen hånd. Disse aktiviteter er blandt andet styrketræning, løb og vandreture. Mere end halvdelen af de voksnes selvorganiserede aktiviteter foregår i naturen.
  De samme tendenser kan ses i forbindelse med forarbejdet til den nye udgave af Grøn Blå Strategi; en meget stor del af de forslag, der er kommet fra kommunens borgere, er ønsker om at forbedre tilgængeligheden til naturen, øge oplevelsesmulighederne og indrette faciliteter der understøtter ophold i naturen.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 2 udvalg drøfter mulige fælles indsatområder på et fællesmøde i april. Det foreslås, at fællesmødet afholdes den 3. april kl. 17:00, og at Kultur- og Idrætsudvalget herefter afholder sit ordinære møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 23

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 24 Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget om idrætsfacilitetsanalysen

  Pkt. 24

  Fællesmøde med Skole- og Børneudvalget om idrætsfacilitetsanalysen

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Det foreslås, at Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget på et fællesmøde i maj drøfter fælles indsatsområder med udgangspunkt i rapporten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afholdes et fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i maj med henblik på en drøftelse af mulige fælles indsatsområder i det videre arbejde med optimering af lokaleforhold og rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune”.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget har fået udarbejdet rapporten ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”. Rapporten indeholder en meget interessant og omfattende kortlægning af idræts- og bevægelsesvaner hos alle skolebørn i kommunen. Der er mange interessante perspektiver, som begge udvalg kan arbejde med. I rapporten konkluderes, at der er et uudnyttet potentiale i benyttelsen af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter.
  Der er bl.a. en stor mængde ledig tid i tidsrummet kl. 8 – 16. Dette tidsrum er i dag stillet til rådighed til skolebrug. Samtidig viser rapporten, at der er en stor efterspørgsel fra primært senioridrætten efter faciliteter i dagtimerne. Derfor anbefaler forvaltningen, at der drøftes muligheder for i større udstrækning af stille ledige tider i dagtimerne til rådighed for foreningerne. Dette skal gøres under hensyntagen til skolernes brug.
  Der er samtidig gode muligheder for at tilrettelægge fremtidige investeringer på idræt- og fritidsområdet, så det også giver nye muligheder for skoleområdet. Ved strategisk at arbejde med de fysiske rammer på skoler og øvrige kommunale institutioner, kan de økonomiske midler optimeres, og der kan skabes inspirerende rammer for skoler, fritidsbrugere og lokalsamfund.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at de 2 udvalg drøfter mulige fælles indsatområder på et fællesmøde i maj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 24

  Godkendt.
  Der indkaldes til møde den 14. maj kl. 16.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 25 Resultater og anbefalinger efter første testfase af Algade 31 som børnekulturhus

  Status_paa_testperiode_PIXI.pdf Bilag_til_status_paa_testperioden_med_resultater_og_anbefalinger.pdf

  Pkt. 25

  Resultater og anbefalinger efter første testfase af Algade 31 som børnekulturhus

  Sagsnr. 290442 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Algade 31 åbnede den 24. august 2018 som børnekulturhus i Roskilde. Huset har tilbudt forskellige kreative og samskabende aktiviteter for 0–13 årige, deres forældre og bedsteforældre samt skoler og dagtilbud. Der gives status på test og resultater samt anbefalinger til det fremadrettede arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anbefalingerne fra testperioden følges, og der arbejdes videre med udvikling og drift af Algade 31 som børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Algade 31 åbnede den 24. august 2018 som børnekulturhus. Huset har tilbudt forskellige kreative og samskabende aktiviteter for 0–13 årige, deres forældre og bedsteforældre samt skoler og dagtilbud. Forskellige tiltag er blevet afprøvet for at gøre os klogere på, hvordan huset bedst muligt bliver et attraktivt og værdiskabende tilbud til børn og deres familier i Roskilde Kommune.
  Roskilde Bibliotekerne har haft til opgave at drive og udvikle huset i efteråret 2018 og pege på forskellige udviklings- og driftsscenarier. Efterårets program var en test på, hvad børnekulturhuset i Roskilde kan, og hvordan det skal tage sig ud fremadrettet, så det finder en værdiskabende rolle i Roskilde Kommune og matcher husets fysiske rammer, børnenes behov og byens allerede eksisterende kunst- og kulturliv.
  Der er blevet testet inden for følgende parametre:
  - Husets rolle i det lokale børneliv i Roskilde Kommune
  - Aktiviteter og arbejdsformer
  - Samarbejde med det lokale kunst- og kulturliv
  - Målgrupper og besøgende
  - Husets struktur og drift
  Koordinator i det kreative hus for børn – Algade 31, Line Røijen, vil fremlægge erfaringer, resultater og anbefalinger på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. På et kommende udvalgsmøde forelægges anlægsbevilling vedr. 2,5 mio. kr., som er afsat i Byrådet Udviklingspulje i 2019 til Algade 31 som børnekulturhus.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 25

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 26 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Oversigt_over_indstillinger_til_Kulturpuljen_2019.pdf Ansoegninger_til_Kulturpuljen.pdf Oversigt_over_administrativt_godkendte_ansoegninger_i_2018.pdf

  Pkt. 26

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 309258 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 18 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2019. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger tilskud til 16 ansøgere på 487.600 kr. (netto) og underskudsgaranti på 18.400 kr. (netto).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen til Kulturpuljen var den 15. januar 2019, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2019.
  Af nye projekter kan nævnes Foreningen Krydsfelt, som vil skabe Krydsfelt Festival i Østrup ved Gundsømagle Sø, der fejrer ordet, ideerne, musikken, kunsten m.m. De ønsker at supplere Roskildes mange kulturelle seværdigheder med en anderledes festival, der samler og kombinerer bidrag fra forfattere, kunstnere, musikere og forskere på en ny og knitrende måde i krydsfeltet mellem de forskellige kunstarter.
  Ud af den samlede indstilling med 16 ansøgere er der indstillet, i sammenhæng med Roskilde Kommunes Musikbystrategi, at der gives tilskud til 8 ansøgere, der har fokus på musikken. I alt tilskud 194.120 kr. og underskudsgaranti 9.200 kr. (netto).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Kulturpuljen udgør 1.760.000 kr. i 2019. Efter 1. ansøgningsrunde var der 531.108 kr. (netto) tilbage i puljen. Der vil blive søgt overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 på 79.566 kr. Der er bevilget 69.230 kr. som administrative bevillinger siden 1. ansøgningsrunde. I alt er der 512.050 kr. tilbage i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 487.600 kr. (netto) i tilskud og 18.400 kr. (netto) i underskudsgaranti, så vil restbeløbet være 35.444 kr. (netto).
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 26

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 27 Kulturmetropolen - Deltagelse i den kommende kulturaftale

  Udkast_til_temaer_i_kulturaftale_2020_-_2023.pdf

  Pkt. 27

  Kulturmetropolen - deltagelse i den kommende kulturaftale

  Sagsnr. 315721 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Samarbejdet i Kulturmetropolen 2020 – 2023 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigt om at fortsætte deltagelsen i den kommende kulturaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver interesse for at fortsætte som partner i den kommende kulturaftale, Kulturmetropolen 2020 – 2023, med forbehold for at den endelige aftale skal behandles i udvalget igen før eventuel indtræden i aftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  For perioden 2016 – 19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:
  - Festival og events
  - USKIK (ungeinddragelse i kulturinstitutioner)
  - Musikmetropolen
  Især arbejdet i Musikmetropolen har været en stor gevinst for Roskilde Kommune, som understøtter Roskilde Kommunes Musikbystrategi.
  I Kulturmetropolen 2020 – 2023 skal der bygges videre på de resultater, der er nået i Kulturmetropolen ind til nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.
  Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Kulturcheferne i Kulturmetropolen skal i foråret 2019 drøfte den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette vil ske i 2019. Den endelige udgift for deltagelse i den nye aftale, er således endnu ikke fastlagt, men det er de deltagende partneres ønske at fortsætte med nogenlunde samme kommunale økonomi som i den nuværende aftale. Roskilde Kommunes bidrag til kulturmetropolaftalen har hidtil været 180.000 kr. årligt.
  Der har i indeværende periode været afsat midler til kulturaftalen. Der er ikke afsat midler i overslagsårene til en ny periode. Derfor er en eventuel deltagelse i en ny aftaleperiode afhængig af ny bevilling, eller at udvalget prioriterer midlerne inden for udvalgets egen ramme.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 27

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingen.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 28 Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Ansoegning_DGI_Stjerneloebet_2019.pdf Ild_i_Gilden_2019_ansoegning.pdf Ansoegning_til_DGI_Stjerneloeb_-_oprindelig_ansoegning.pdf

  Pkt. 28

  Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Sagsnr. 312436 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume
  Der søges om støtte til Ild i Gilden 2019 på 39.025 kr. til udarbejdelse af en video fra eventen, som skal skabe opmærksomhed omkring Roskildes folkemusikmiljøer.
  DGI Midt- og Vestsjælland, Danmarks Cykle Union og Gimle har tidligere fået bevilget 250.000 kr. fra Puljen til store events og ansøger nu om at bibeholde støtten på trods af, at elitedelen af løbet ikke kan gennemføres.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der bevilges 39.025 kr. til Ild i Gilden 2019.
  2. de allerede bevilgede midler til DGI Stjerneløb 2019 på 250.000 kr. nedsættes til 100.000 kr.

  Beslutningskompetence
  Kultur- og Idrætsudvalget
  Sagsfremstilling
  Ild I Gilden er Roskildes nye akustiske, frivilligdrevne nonprofit festival med op mod 700 betalende gæster. Der ansøges om støtte til udarbejdelse af en video fra eventen, som skal skabe opmærksomhed omkring Roskildes folkemusikmiljøer. Det anbefales, at støtten bevilges, da det er en lokal festival, der understøtter kommunens Musikbystrategi.
  DGI Midt og Vestsjælland ansøger om, at den af KIU bevilgede støtte på 250.000 kr. til afvikling af Stjerneløbet 2019 kan bruges alene til gennemførelse af breddedelen af løbet, da det i 2019 ikke er muligt at gennemføre elitedelen. Det anbefales, at støtten reduceres til 100.000 kr., da kun en del af eventen realiseres.
  Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.
  Der er tidligere bevilget 138.000 kr. fra Puljen til store events i 2019, og der er dermed 576.000 kr. tilbage i den. De allerede bevilgede midler til DGI stjerneløb 2019 blev bevilget af restmidler fra 2018, og tages de helt ud igen, vil der være 285.505 kr. tilbage af 2018 midlerne.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion på de udgifter, som ikke afholdes af kommunen selv. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningerne, vil den samlede kommunale udgift være 127.903 kr., og der vil være 540.097 kr. tilbage af midlerne i 2019 og 193.505 tilbage af midlerne fra 2018 (restmidler fra 2018 søges overført til 2019 i forbindelse med den generelle politiske rammeoverførselssag mellem 2018 og 2019).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 28

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 29 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Kultur-_og_Idraetsudvalget.pdf

  Pkt. 29

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Kultur- og Idrætsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 3,2 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgifter i 2019 på 188 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

  ”Fælles område” i figuren svarer til den årlige forudsatte produktivitet.
  Forvaltningen vil på mødet give en introduktion til udvalgets budget, hvordan en forholdsmæssig fordeling af besparelsen vil falde ud på udvalgets fagområder og lægge op til en drøftelse af, hvordan besparelsen vil kunne udmøntes på udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 29

  Udvalget bestilte et notat med en række oplysninger om nuværende budget, projekter, driftsaftaler mv.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 30 Forslag til udpegning af nyt medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet

  Pkt. 30

  Forslag til udpegning af nyt medlem med elitemæssig baggrund til Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 316466 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I vedtægterne for Elite- og Talentrådet § 3, er der anført, at der skal være tre medlemmer med en elitemæssig baggrund i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Jacob Barsøe indtræder som medlem af Elite- og Talentrådet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Elite- og Talentrådet skal der jf. vedtægterne være tre medlemmer med en elitemæssig baggrund. Det er i §3.2 fastsat, at det er Kultur- og Idrætsudvalget, der udpeger.
  Der er pt. to vakante poster, idet der i det nuværende Elite- og Talentråd kun er én person med en elitemæssig baggrund.
  Hvis udvalget udpeger Jacob Barsøe, vil der være to personer med en elitemæssig baggrund.
  Jacob Barsøe er tidligere landsholdsroer og har deltaget ved OL i 2012 og 2016.
  Forvaltningen vil efter drøftelse i Elite- og Talentrådet vende tilbage med forslag til det tredje medlem med elitemæssig baggrund til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 31 Roskilde Atlet Klub´s anke vedr. Folkeoplysningsudvalgets afslag på klubbens ansøgning om forhøjet lokaletilskud

  Ansoegning_om_foroegelse_af_lokaletilskud_-_Roskilde_Atlet_Klub_FOU_sag.pdf Roskilde_Atlet_Klubs_anke_vedr._Folkeoplysningsudvalgets_afslag_paa_klubbens_ansoegning_om_forhoejet_lokaletilskud.pdf

  Pkt. 31

  Roskilde Atlet Klubs anke vedr. Folkeoplysningsudvalgets afslag på klubbens ansøgning

  Sagsnr. 301356 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har givet afslag på ansøgning fra Roskilde Atlet Klub om forhøjelse af lokaletilskud til supplerende kvm2 i klubbens nuværende lejede lokaler på Industrivej 46, 4000 Roskilde. Roskilde Atlet Klub ønsker at anke Folkeoplysningsudvalgets beslutning til Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om Roskilde Atlet Klub skal bevilliges lokaletilskud eller afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har den 23. oktober 2018 (punkt 63) givet afslag på ansøgning fra Roskilde Atlet Klub (RAK) om forhøjelse af lokaletilskud, idet udvalget vurderede, at RAK´s udvidelse af foreningens nuværende lejemål vil medføre væsentlige merudgifter for kommunen.
  RAK råder i dag over 147 m2 og betaler en årlig husleje på kr. 132.963. I 2017 modtog RAK 86.128 kr. i lokaletilskud. Klubben har modtaget et tilbud fra udlejer om en forøgelse af de nuværende 147 m2 til i alt 224 m2. RAK har, på baggrund af Folkeoplysningsudvalgets afslag den 23. oktober 2018, genforhandlet huslejen, og RAK ansøger om en forhøjelse af klubbens nuværende lokaletilskud med 22.488 kr. årligt, jfr. oversigten nedenfor.

  Km2 Husleje årligt Lokaletilskud årligt Forhøjelse af lo-kaletilskud årligt
  Nuværende km2 147 132.963 kr. 86.128 kr.
  Fremtidige km2 2019 - 224 181.083 kr. 108.616 kr. 22.488 kr.

  Roskilde Atlet Klub (RAK) har i de sidste 5-6 år udviklet sig fra en træningsklub med få styrkeløftere og vægtløftere til en klub med over 80 aktive løftere, heraf 30 aktive licens styrkeløftere og vægtløftere. Dertil har klubben en stor gruppe stærke motionister, som træner regelmæssigt. På grund af klubbens store medlemstilgang, må klubbens medlemmer ofte gå igen på grund af pladsmangel i klubbens nuværende lejede lokaler.
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5.
  Folkeoplysningsudvalgets afslag på forhøjede lokaletilskud til RAK den 23. oktober 2018, skete på grundlag af byrådets 5% nedskrivning af lokaletilskudsrammen i 2019 og fremadrettet. Folkeoplysningsudvalget ønskede på baggrund heraf at udvise økonomisk forsigtighed med henblik på ikke at udhule lokaletilskudsrammen for 2019 og frem. Efterfølgende har det vist sig muligt at finansiere forhøjelsen fra lokaletilskudsrammen pga. et større økonomisk råderum end forventet på baggrund af lokalegebyrindtægter i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da et eventuelt tilskud vil skulle finansieres inden for det eksisterende budget til fordeling af lokaletilskud.
  Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse på 22.488 kr. i lokaletilskud til RAK i 2019 og frem, kan finansieres inden for lokaletilskudsrammen i 2019, som udviser et større økonomisk råderum end forventet på baggrund af lokalegebyrindtægter i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 31

  Tuncay Yilmaz (A) og Marianne Kiærulff (V) erklærede sig inhabile, og forlod mødet under sagens behandling.
  Udvalget besluttede at bevilge klubben det ansøgte beløb på baggrund af ændrede forudsætninger.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 32 Flytning af udvalgets møde i maj 2019

  Pkt. 32

  Flytning af udvalgets møde i maj 2019

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at udvalgets møde i maj flyttes til afholdelse i Vejle i forbindelse med KL’s Kultur- og Fritidskonference.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets maj-møde afholdes den 15. maj 2019 kl. 17:00 i Vejle.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  KL's konference for kultur-, fritids- og idrætsudvalg ligger i år samtidig med Kultur- og Idrætsudvalgets maj-møde. Udvalget har udtrykt ønske om at kunne deltage i arrangementet, som i år sætter fokus på FN’s verdensmål i et kultur- og fritidsperspektiv:
  ”På konferencen vil verdensmålene blive udfoldet og koblet fra en global idé til lokal implementering. Konferencen vil have særligt fokus på de verdensmål som kulturen og fritiden kan bidrage til enten som udviklingsmotor eller som understøttende funktioner. Samtidig vil konferencen kigge på verdensmålenes potentiale som katalysator for nye ambitioner, initiativer og partnerskaber, der går på tværs af politikområder.
  Centralt i de udvalgte verdensmål er deres potentiale til at fremme sammenhængskraft og bæredygtighed i kommunerne, og potentialet for at det kan operationaliseres ud fra et kultur- og fritidsperspektiv.” (fra programmet)
  Forvaltningen foreslår, at dato og tidspunkt for udvalgets maj-møde fastholdes, men at mødet afholdes i Vejle, Musikteateret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 32

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 33 Frigivelse af rådighedsbeløb 2018 - Svømmehal ved Roskildebadet

  Pkt. 33

  Frigivelse af Rådighedsbeløb - Svømmehal ved Roskildebadet

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om overførelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2018 til 2019 vedrørende ny svømmehal ved Roskildebadet, samt frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådighedsbeløb afsat i budget 2018 til etableringen af ny svømmehal ved Roskildebadet på 36,1 mio. kr. overføres til 2019, samt at der gives en anlægsbevilling på 36,1 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af en ny svømmehal i forbindelse med det eksisterende Roskildebadet er i fuld gang. Ved en fejl er det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 53,8 mio. kr. ikke blevet frigivet til trods for et forbrug i 2018 på 17,7 mio. kr. Denne fejl rettes der nu op på ved at overføre det resterende rådighedsbeløb på 36,1 mio. kr. til 2019, og samtidig søge rådighedsbeløbet frigivet.
  De afsatte midler for 2019 er allerede frigivet.
  Planen er åbning af den nye svømmehal i slutningen af 2019.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2018 på 36,1 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2019.
  De afsatte midler i budget 2019 er allerede frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Afsatte ikke frigivet midler i 2018 -53.800 0
  Frigivet midler i 2019 0 -21.500

  Forslag til revideret Investeringsoversigt:

  Forbrugte ikke frigivet midler i 2018 -17.660 0
  Overførsel af rådighedsbeløb til 2019 0 -36.140
  Frigivet midler i 2019 0 -21.500

  Ansøgning om anlægsbevilling

  Frigivelse af overførsel af rådighedsbeløb til 2019

  0

  -36.140
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdning 36.140 0

  Forværring af kassebeholdningen 0 - 36.140

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 33

  Anbefales.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 34 Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

  Go_Orange_-_Visitroskilde_turismepolitik_2015_-_2018.pdf Ny_Turismepolitik_2019-2021.pdf

  Pkt. 34

  Godkendelse af ny turismepolitik for Roskilde 2019-2021

  Sagsnr. 300175 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskildes nuværende turismepolitik ”Go Orange” udløber ved udgangen af 2018. Derfor har turismeaktørerne under Visit Roskilde arbejdet på udviklingen af en række ”Strategiske Trædesten”, som skal danne baggrund for de kommende års turismeindsats.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til turismepolitik anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd, som Roskildes officielle turismepolitik for perioden fra 1. januar 2019 til udgangen af 2021.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Turismeaktørerne under Visit Roskilde har igennem længere tid arbejdet på udviklingen af et strateginotat ”De Strategiske Trædesten”, som kort og præcist beskriver den retning, som man ønsker den kommende turismeindsats under Visit Roskilde skal udvikle sig i de kommende år.
  ”De Strategiske Trædesten” har dels været sendt i høring blandt turistaktørerne ligesom de senest er blevet drøftet på Turismens Dag den 12. november 2018 i Konventhuset, hvor en række forskelligartede turismeaktører var tilstede. Der er selvfølgelig forskellige opfattelser af, hvilke områder i en kommende turismepolitik som skal have størst fokus, men oplevelsen er at der er bred opbakning blandt turismeaktørerne til den retning ”De Strategiske Trædesten” anviser.
  UVEG har lige ligeledes på mødet den 7. september 2018 fået præsenteret og uddybet tankene bag strategien og mulighed for at komme med feedback.
  De strategiske trædesten fortsætter egentlig hvor den nuværende turismepolitik slipper. Ligesom den tidligere politik, vil den nye politik også have 3 hovedspor, nemlig:
  National og international forankring af historien om:

  1. Fjord og Natur
  2. Vikinger og Verdensarv
  3. Tilbagevendende nutidige musik – og kulturoplevelser

  Disse underspor skal understøttes af følgende støttefortællinger:
  ”Arkitektur og kunst”, ”Hygge og handle”, Madglæde”, ”Samarbejde med frivillige og aktivt medborgerskab”.
  UVEG har på mødet den 8. juni 2018 afsat en årlig ekstra million kr. til Visit Roskilde i kontraktperioden, som bl.a. er givet til realiseringen af indholdet i den kommende turismepolitik.
  Både den nuværende turismepolitik ”Go Orange” og den kommende ” De strategiske trædesten” er vedlagt som bilag til punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 14-12-2018, pkt. 36

  Anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.
  Udvalget anbefaler ligeledes, at politikken sendes til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Fraværende: Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) og Vegard Hetting (Dansk Industri).

  Byrådet, 27-02-2019, pkt. 49

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen, Poul Andersen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen forelægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 34

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 35 Orientering vedr. nationale projekter med Roskilde Bibliotekernes deltagelse

  Roskilde_Bibliotekerne-tvaerkommunale_projekter.pdf

  Pkt. 35

  Orientering om nationale projekter ved Roskilde Centralbibliotek

  Sagsnr. 315756 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som centralbibliotek er Roskilde Biblioteker og Borgerservice deltager i eller projektleder af flere regionale eller nationale projekter. Projekterne udrulles typisk lokalt i Roskilde, i CB-regionen, der dækker 18 sjællandske kommuner og Bornholm eller nationalt for alle landets folkebiblioteker. Her præsenteres fire aktueller projekter for 2019.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som centralbibliotek er Roskilde Biblioteker og Borgerservice gennem samarbejdsaftale og årligt tilskud på 8,5 millioner kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen bl.a. forpligtet til at lede kompetenceudvikling og projekter, der kan styrke regionen og det nationale niveau. Projekterne udføres i samarbejde med andre af de seks centralbiblioteker og/eller med biblioteker fra hele landet. Det er typiske områder med statslig fokus, aktuelt fx sprogstimulering for børn, digitale kompetencer/digital dannelse og fremme af læselyst.
  I 2019 deltager Roskilde i disse fire nye projekter, der er beskrevet i bilaget:

  1. Litteraturen i Digital Transformation (om litteratur på digitale platforme samt digital dannelse for unge).
  2. Teknologi for alle (om at styrke borgerne og bibliotekspersonalet på det digitale område).
  3. Digital transformation, organisationsforløb (om at styrke bibliotekernes kompetencer, implementering og organisering på det digitale område).
  4. Brug bibliotekernes data (om at tage flere beslutninger på baggrund af evidens og data).

  Finansieringen kommer typisk fra tilskud fra staten og ved brug af medarbejdere, der er finansieret via Centralbiblioteks-tilskuddet. Gældende for alle fire projekter denne gang er, at de er helt uden selvfinansiering, da det er projektmidler, som er tildelt som overbygningsprojekter, der er rent finansieret af Slots-og Kulturstyrelsen. Disse projektmidler kan kun søges af centralbibliotekerne, og projekter skal have national karakter (national udvikling og spredning er krav, der skal efterleves).
  Fælles for projekterne er, at de kommer Roskilde til gavn lokalt ved stærke nationale samarbejdspartnere, der øger kompetencerne hos bibliotekspersonalet. Samtidig udrulles projekterne i høj grad også lokalt, hvilket kommer borgerne til gode og sikrer et bibliotek og borgerservice, der ligger højt på udvikling og service.
  Områdeleder for Centralbibliotek og Projekter, Christine Bruun, og administrativ konsulent, Lise Kok, vil fremlægge punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 35

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 36 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 36

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Elite- og Talentrådets årsplan (april)
  2. Totalentreprisekontrakt sambyggeri Roskilde Festival/Aaben Dans (april)
  3. Strategiplan for Roskilde Badene (april)
  4. Ny strategiplan for Museet for Samtidskunst (april)
  5. Anlægsbevilling til Algade 31 (april)
  6. 2. drøftelse af budget 2020-23: Besparelser på udvalgets område (april)
  7. Orientering om arbejdet i Musikbyudvalget (april)
  8. Analyse af Kulturskolen på Jyllinge Skole (maj)
  9. Status på ombygningen af hovedbiblioteket og perspektiver i det nye biblioteksrum (juni)
  10. Status på nyt bibliotek og kulturhus i Viby (juni)
  11. Status på Bygaden 28 (juni)
  12. Idrætsfacilitetsundersøgelsen – prioritering af midler (juni)
  13. Ansøgninger til kultur, idræts- og fritidsfacilitetspuljen (juni)
  14. Budget 2020-23 – Afsluttende drøftelse af besparelser på udvalgets område (juni)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Byggeri af nyt bibliotek og kulturhus i Viby
  2. Budget 2020-2023: Afsluttende drøftelse
  3. Opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets studietur

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 36

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 37 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 37

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 37

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 38 Eventuelt

  Pkt. 38

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-03-2019, pkt. 38

  -
  Fraværende: Evan Lynnerup (V), Marianne Kiærulff (V) mødte som stedfortræder.