You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 6, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 115 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 115

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 115

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 116 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 116

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 116

  - Indvielse af Eventcirklen på Kildegården
  - Udvælgelse af nyt kunstværk til Milen
  - Brev fra Roskilde Pigefodbold til byrådet
  Birgit svarer på vegne af udvalget.
  Forvaltningen orienterer på næste møde om status
  - Støtte fra Økonomiudvalget til Bike and Run, Roskilde Firmaidræt
  - Handifestival, sag til novembermødet om støtte
  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 117 Udvikling af de musiske skoler - endelig vedtagelse

  AlleTidersMusikby_-_udvikling_af_de_musiske_skoler_i_Roskilde.pdf Hoeringssvar_Roskilde_Musiske_Skole.pdf Hoeringssvar_Roskilde_Kulturskole.pdf

  Pkt. 117

  Udvikling af de musiske skoler - endelig vedtagelse

  Sagsnr. 278527 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Rapporten omkring udvikling af de musiske skolers anbefalinger til indsatsområder og konkrete initiativer blev præsenteret på udvalgets møde den 7. juni 2017, pkt. 81. Rapporten har været i høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rapportens strategi for fortsat udvikling af de musiske skoler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen har været i høring hos de musiske skolers bestyrelser. Begge bestyrelser har afgivet høringssvar, som er vedlagt sagen som bilag.
  Begge høringssvar er positive over for de tiltag, der beskrives i rapporten.
  Roskilde Musiske Skole ønsker en afklaring af ansvaret for gennemførelsen af rapportens intentioner samt en mere tydelig skelnen mellem hvilke indsatser, der skal gennemføres internt i de musiske skoler, og hvilke indsatser, der vedrører forhold eksternt f.eks. samarbejde med andre aktører. Dette vil blive taget med i det videre arbejde med udmøntningen af strategien.
  Roskilde Kulturskole udtrykker tilfredshed med, at både ledelse, lærere og bestyrelse har været involveret i arbejdet med rapporten. Derimod er man bekymret for, at rapporten vil føre til besparelser på musikskoleområdet. Roskilde Kulturskole ser frem til netværkssamarbejdet med lærerne fra folkeskolerne.
  Begge skoler vil blive inddraget i det videre arbejde med udviklingen af Alle Tiders Musikby.
  I forbindelse med høringen er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i teksten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 117

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 118 Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland

  Aftale_Velfaerdsalliance_mellem_Roskilde_Kommune_Syddansk_Universitet_DBU.pdf

  Pkt. 118

  Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland

  Sagsnr. 287121 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Velfærdsalliancen er en hensigtserklæring om et strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og Dansk Boldspils-Union (DBU). DBU ønsker at indgå samarbejde med landets kommuner og dermed også Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at velfærdsalliancen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Social- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Aftalen indebærer en gensidig forpligtelse til samarbejde i bredde- og elitesammenhæng inden for nedenstående områder.

  Sundhedsområdet

  Det er intentionen, at aktiviteterne Fodbold Fitness, herunder Oldboys og Bedstemorfodbold samt Fodbold på Recept bliver en del af kommunens sundhedstilbud.

  Folkeskole- & ungdomsuddannelsesområdet

  Aftalen indebærer, at alle folkeskoler får et tilbud fra DBU om ”Fifa 11 for Health” og skolemotionskonceptet FIT FIRST, som samarbejdsprojekter under Åben Skole. Endvidere samarbejdes der om projekt KICK-bevægelse på erhvervsskolen.

  Inklusion – brobygning

  Det er intentionen med denne rammeaftale at udvikle et fodboldtilbud målrettet borgere i boligområder med lav foreningsdeltagelse.

  EM 2020

  Det er hensigten, at nærværende aftale skal give anledning til spinoff-aktivitet i forbindelse med EM-slutrunden i 2020 i København.

  Nyt stadion i Roskilde

  Når kommunens nye stadion står klart, vil kommunen og DBU afklare mulighederne for at indgå en aftale om afvikling af U-landskampe og/eller træningssamlinger.

  DBU Tour

  Kommunen har med DBU A/S indgået aftale om afvikling af DBU Tour i 2017. Denne aftales detaljer er beskrevet i separat aftale mellem parterne.

  Elite i øvrigt

  Velfærdsalliancen sikrer kommunen et samarbejde med DBU Elite for at optimere samarbejdet mellem kommunens fodboldklubber om talentudvikling.
  Roskilde Kommune får i perioden status af ”Officiel DBU Velfærdsalliancepartner” og kan frit bruge denne betegnelse eller variationer heraf i sin markedsføring.
  Aftalen gælder i perioden 1.9.2017 – 31.12.2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet aftalens økonomiske forhold er prioriteret i eksisterende indsatser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 118

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 119 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter efterår 2017

  Ansoegning_FDF_Gadstrup_Snoldelev.pdf Ansoegning_DDS_Vigge_Gruppe.pdf Ansoegning_Roskilde_Teater_-_Handicaptoilet.pdf Ansoegning_Roskilde_Teater_-_Nye_lamper_til_scenen.pdf Ansoegning_Roskilde_Teater_-_Styringsanlaeg_til_lys.pdf Ansoegning_Roskilde_Teater_-_Motorisering_af_taeppe_traek.pdf Ansoegning_Roskilde_Teater_-_Sideben_til_scenen.pdf Ansoegning_Muserum.pdf Ansoegning_Roskilde_Kunstforening.pdf Ansoegning_Schaefferhundeklubben_Kreds_4_Roskilde.pdf Prioriteringer_Puljen_til_kultur-_og_fritidsfaciliteter.pdf

  Pkt. 119

  Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter efterår 2017

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af anlægsmidler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende får tilsagn om midler fra anlægspuljen til kultur- og fritidsfaciliteter:

  1. 56.025 kr. til nye shelters, naturværksted m.m. hos FDF Gadstrup-Snoldelev.
  2. 27.754 kr. til renovering af pavillon hos DDS Vigge Gruppe
  3. 20.000 til lamper til salen på Lynghøjskolen på vegne af Roskilde Teater.
  4. 20.000 til styringsanlæg til salen på Lynghøjskolen på vegne af Roskilde Teater.
  5. 15.000 til nye sideben til salen på Lynghøjskolen på vegne af Roskilde Teater.
  6. 80.000 til brandsikring af bunker under Absalons Skole for foreningen Muserum.
  7. 51.149 til renovering af el-installationer i Roskilde Kunstforenings lokaler.
  8. 76.455 til opførelse af halvtag, renovering af overdækning til traktor, samt udskiftning af vinduer i klubhuset hos Schæferhundeklubben Kreds 4 i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 1. august 2017, og der er kommet 10 ansøgninger (skema i bilag).
  De to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget er enige i forvaltningens indstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Der er i 2017 afsat 1 mio. kr., som blev frigivet på byrådets møde den 30. november 2016, pkt. 299. Herudover blev der overført uprioriterede midler på 49.877 kr. fra 2016 til 2017 i samlet overførselssag i til byrådsmødet i marts. Efter udvalgets behandling af puljen på mødet den 8. marts. 2017, punkt 30, var der 359.544 kr. tilbage. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 13.161 kr. tilbage, der vil blive søgt overført til næste års pulje. De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 119

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 120 Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler efterår 2017

  Ansoegning_Automobil_Sports_Klubben.pdf Ansoegning_GSGIF_Fitness.pdf Ansoegning_Gundsoelille_Fodbold.pdf Ansoegning_Gundsoemagle_Landsbyraad.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_1.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_2.pdf Ansoegning_Himmelev_Veddelev_Boldklub.pdf Ansoegning_Idraetsforeningen_Ahorn.pdf Ansoegning_Jyllinge_Boxing_Team.pdf Ansoegning_Jyllinge_Sejlklub.pdf Ansoegning_KFUMs_Boldklub_Roskilde.pdf Ansoegning_Roskilde_Bueskytteklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Golf_Klub.pdf Ansoegning_Roskilde_Pigefodbold.pdf Ansoegning_Roskilde_Ring_Disc_Golf_Klub.pdf Ansoegning_Roskilde_Roklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Sejlklub_1.pdf Ansoegning_Roskilde_Sejlklub_2.pdf Ansoegning_Svogerslev_Tennisklub.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Vindinge_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Vindinge_Rideklub.pdf Ansoegning_Vor_Frue_IF.pdf Roskilde_Idraets_Unions_kommentarer.pdf Notat_over_ansoegere_efteraar_2017.pdf

  Pkt. 120

  Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler efterår 2017

  Sagsnr. 287433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2017 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling finansieret af Idrætsfacilitetspuljen til følgende:

  1. 68.896 kr. etablering af fitnesslokaler i Gundsølillehallen
  2. 12.450 kr. til renovering af lydanlæg i Himmelev Rideklub
  3. 20.750 kr. til belysning af udendørsarealet i Himmelev Rideklub
  4. 20.750 kr. til floorballbander til Idrætsforeningen Ahorn
  5. 71.380 kr. til renovering af Jyllinge Boxing Teams lokaler
  6. 43.653 kr. til renovering af Roskilde Bueskytteklubs skydeanlægs stativer til skydeskiver
  7. 232.400 kr. til etablering af overdækkede udslagssteder på Roskilde Golfklubs Driving Range
  8. 9.960 kr. til renovering af Roskilde Ring Disc Golf Klubs discgolfbane i Roskilde Ring
  9. 51.460 kr. til maling af Roskilde Sejlklubs klubhus
  10. 18.364 kr. til maling af Svogerslev Tennisklubs klubhus

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er efter forårets prioritering af Idrætsfacilitetspuljens midler 0,564 mio. kr. tilbage i puljen.
  Forvaltningen har modtaget 23 ansøgninger på samlet godt 2,5 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. RIU´s notat er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om midler afsat i budgettet. De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.
  Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere 0,014 mio. kr. af puljen.
  Økonomiske konsekvenser i 2017

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2017 -564
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Etablering fitnesslokaler, GSGIF Fitness
  Renovering lydanlæg, Himmelev Ridekl.
  Belysning udeareal, Himmelev Ridekl.
  Floorballbander, Idrætsforen. Ahorn
  Renovering lokaler, Jyllinge Boxingteam
  Renovering af skydeanlæggets stativer til skydeskiver, Roskilde Bueskytteklub
  Overdækkede udslagssteder på driving range, Roskilde Golfklub
  Renovering og udvidelse af discgolfbane, Roskilde Ring Disc Golf klub
  Maling af klubhus, Roskilde Sejlklub
  Maling af klubhus, Svogerslev Tennis

  -69
  -12
  -21
  -21
  -71

  -44

  -232

  -10
  -51
  -18

  Idrætsfacilitetspuljen 2017 (ikke frigivet) -14
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Etablering fitnesslokaler, GSGIF Fitness
  Renovering lydanlæg, Himmelev Ridekl.
  Belysning udeareal, Himmelev Ridekl.
  Floorballbander, Idrætsforen. Ahorn
  Renovering lokaler, Jyllinge Boxingteam
  Renovering af skydeanlæggets stativer til skydeskiver, Roskilde Bueskytteklub
  Overdækkede udslagssteder på driving range, Roskilde Golfklub
  Renovering og udvidelse af discgolfbane, Roskilde Ring Disc Golf klub
  Maling af klubhus, Roskilde Sejlklub
  Maling af klubhus, Svogerslev Tennis
  -69
  -12
  -21
  -21
  -71

  -44

  -232

  -10
  -51
  -18

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 120

  Anbefales.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 121 Anlægsregnskab - spejderhytter, renovering

  Pkt. 121

  Anlægsregnskab - spejderhytter, renovering

  Sagsnr. 294967 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet renovering af spejderhytter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat 3 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til renovering af spejderhytter. (FDF-spejderne i Gadstrup/Snoldelev og
  Bjarke-Gruppen).
  Der er i perioden 2014-2017 brugt 4.002.377 kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 2.377 kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling.
  I 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 1.964.007 kr., og afholdt et forbrug på 1.966.750 kr., svarende til en negativ kasseeffekt på 2.743 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 2.743 kr. i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 121

  Anbefales.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 122 Anlægsregnskab - kunstgræsbane Viby

  Pkt. 122

  Anlægsregnskab - kunstgræsbane Viby

  Sagsnr. 293779 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for kunstgræsbane i Viby, inkl. etablering af støjvæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 18. december 2013 punkt 304 givet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Viby. Anlægget var klar og blev taget i brug efteråret 2014, men der var en række mindre følgearbejde pga. nabogener, disse er nu endeligt afsluttet. Det mest betydende ekstra arbejde var opførsel af en støjvæg mod de 2 nærmeste naboer.

  Da det lykkedes at lave en billigere regnvandsløsning end det normalt er muligt, kunne ekstra arbejdet holdes inden for bevillingen.

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 5.932.912 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 67.088 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 67.148 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 122

  Anbefales.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 123 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 123

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Årsplan Elite- og Talentrådet 2017/2018 (oktober)
  - Halvårlig evaluering af elitesportsaftaler (oktober)
  - Udmøntning af budgetforligets indsatser på udvalgets område (november)
  - Nedsættelse af nyt Folkeoplysningsudvalg (november)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Handleplan Musikby
  - Introduktion til udvalgets område
  - Indgåelse af Elitesportsaftaler
  - Delegation fra Kultur- og Idrætsudvalget til forvaltningen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 123

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 124 Orientering om halvårsregnskab 2017

  Notat_Halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 124

  Orientering om halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2017 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til seneste budgetopfølgning på 1,7 mio. kr.
  Forværringen består af:
  - Et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes lavere aktivitetsniveau i Ramsøhallen (jf. brand).
  - Et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. under Team Danmark-aftalen, hvor udgifter til forundersøgelser / opstart af sportscollege ikke længere forventes afholdt i 2017.
  - Et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes finansiering af købet af HBK-hallen (2,0 mio. kr.) og engangsudgifter til opretning på HBK-hallen (0,3 mio. kr.). Finansieringen nedskriver dermed Roskilde Hallens egenkapital.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017
  Forventningerne til det samlede årsregnskab for Roskilde Kommune viser en samlet forværring af de likvide aktiver på 128,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der tale om en forbedring på 14,9 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2017 uddybes i bilag.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 124

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 125 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Pkt. 125

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med Musikby-strategien

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020.
  Formand og næstformand orienterer fra det seneste møde i udvalget den 29. august 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 125

  Evan Lynnerup orienterede fra seneste møde.
  Næste møde vil være om handleplan for strategien.

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 126 Meddelser fra forvaltningen

  Pkt. 126

  Meddelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 126

  - Turn on Litereture, udstilling åbnes den 5. oktober 2017.
  - SMACK Festival den 9. september 2017.
  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 127 Eventuelt

  Pkt. 127

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 06-09-2017, pkt. 127

  Fraværende: Marianne Kiærulff (V) og Tuncay Yilmaz (A).
  Anne-Dorte Nygaard (A) deltog som stedfortræder for Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 128 Valg af booking- og tilskudssystem(Lukket)