You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 7, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 122 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 122

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 122

  Punkt 133, "Orientering om ny svømmehal", blev flyttet frem på dagsordenen.
  Godkendt.

 • Pkt. 123 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 123

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 123

  - Jubilæum i Byparken den 11. september
  - Vikingeregatta
  - Kick-off Musikby 2020
  - Budgetforliget på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

 • Pkt. 124 Ungedag 2016

  Pkt. 124

  Ungedag 2016

  Sagsnr. 281522 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ungeudvalget præsenterer nyt koncept for Ungedag 2016. Herunder vil de gerne have Kultur- og Idrætsudvalgets input til, hvilken rolle politikerne ønsker at spille i arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ungeudvalget har ønsket i højere grad selv at stå for Ungedagen og har i den forbindelse udarbejdet et nyt koncept for arrangementet. Repræsentanter for Ungeudvalget deltager i Kultur- og Idrætsudvalgets møde. På baggrund af en nærmere præsentation af konceptet vil de gerne have udvalgets input til, hvilken rolle udvalget ønsker at spille på Ungedag 2016.
  Kort fortalt bliver Ungedagen bygget op som et åbent Ungeudvalgsmøde, hvor deltagerne føres igennem en række projektudviklingsfaser. 5-6 ungekultursteder i Roskilde Kommune stiller deres lokaler til rådighed på en given dato i ugerne umiddelbart efter. Det kan være Hal 12, Gimle, ungdomsklubberne, en social forening m.fl. Hvert sted bliver genstand for en workshop på Ungedagen, hvor der udvikles et arrangement til stedet.
  Ungedagen fungerer således som et hands on-udstillingsvindue, der i praksis synliggør mulighederne for at engagere sig kulturelt, socialt eller politisk. Samtidig er det også en oplagt mulighed for at rekruttere nye unge i både Ungeudvalget samt de deltagende steders frivilliggrupper.
  Ungedagen afholdes i år den 16. november 2016.

  Foreløbigt program

  16.00-16.30 Velkomst og præsentation af dagen
  16.30-16.50 Idegenerering
  16.50-17.00 Rangér dine idéer og udvælg den bedste
  17.00-17.10 Træn din pitch!
  17.10-17.25 PAUSE
  17.25-17.45 Fælles pitch - skift grupper/projekter
  17.45-18.10 SUDOKO-projektplanlægning
  18.10-18.30 Økonomi & PR - feedback fra ungeudvalget
  18.30-19.15 PAUSE: Aftensmad
  19.15-19.30 Half the money - now what?!
  19.30-19.40 Færdig projektplan – før, under og efter event
  19.40-20.00 Præsentation
  20.00-20.15 PAUSE: Afstemning og wildcard (politikere tildeler)
  20.15-20.30 Afslutning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Ungedagen finansieres inden for eksisterende budget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 124

  Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer deltager på ungedagen den 16. november.

 • Pkt. 125 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2016

  ansoegning_herringloese_if_udstyr_til_motionsrum.pdf ansoegning_himmelev_veddelev_boldklub_fodboldkravlegaard.pdf ansoegning_ramsoe_billard_club_80_bander_til_billardbord.pdf ansoegning_roar_atletik_varmepumpe_og_rottesikring.pdf ansoegning_roskilde_bueskytteklub_sikring_af_udendoersskiver.pdf ansoegning_roskilde_pigefodbold_klubhuspavillon.pdf ansoegning_svogerslev_boldklub_tribune.pdf ansoegning_viby_if_udendoers_traeningsomraade.pdf ansoegning_vindinge_if_mountainbikebane.pdf ansoegning_vindinge_if_pavillon_til_motionscentret.pdf ansoegning_vindinge_if_pavillon_til_moedeaktiviteter.pdf ansoegning_himmelev_rideklub_vandingsanlaeg.pdf ansoegning_himmelev_rideklub_bokse.pdf ansoegning_if_herkules_renovering_af_skydeanlaeg.pdf ansoegning_gadstrup_if_multibane.pdf ansoegning_raem_industriopvaskemaskine.pdf ansoegning_roskilde_rideklub_udbygning_af_ridehal_og_etablering_af_klubhus.pdf ansoegning_jyllinge_sejlklub_etablering_af_saunaafdeling.pdf ansoegning_roskilde_handicap_idraets_forening_spillebord_til_showdown.pdf ansoegning_svogerslev_petanqueklub_for_seniorer_vedligeholdelse_af_bane_og_sociale_arrangementer.pdf ansoegning_raem_-_istandsaettelse_af_lokaler_til_billard.pdf oversigt_ansoegninger_efteraar_2016.pdf

  Pkt. 125

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2016

  Sagsnr. 276677 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2016 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på;

  1. 31.980 kr. til rottesikring af og varmepumpe i Roar Atletiks klubhus, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen.
  2. 88.478 kr. til etablering af udebokse og erstatning af vandingsanlæg til ridebane i Himmelev Rideklub, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2016 afsat et beløb på 3,5 mio.kr. i Idrætsfacilitetspuljen, og der er i foråret disponeret 1,9 mio. kr. af disse. Forvaltningen har modtaget 21 ansøgninger på samlet godt 4 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger.
  Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere ca. 1,5 mio. kr. af puljen. Restbeløbet på ca. 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2017, og det påtænkes at midlerne primært reserveres til henholdsvis udbygning af eksisterende ridehal og etablering af klubhus til Roskilde Rideklub samt renovering af skydeanlæg på Østervangskolen og/eller på Tjørnegårdskolen til IF Herkules. Dette vil indgå i den samlede overførselssag vedr. anlæg, der vil blive forlagt byrådet i marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen -1.616
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Roar atletik -32
  Himmelev rideklub -88
  Idrætsfacilitetspuljen -1.496
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Roar atletik -32
  Himmelev Rideklub -88
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 125

  Anbefales.

 • Pkt. 126 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter efterår 2016

  ansoegning_dui_leg_og_virke_kiu.pdf ansoegning_roskilde_kulturforening_kiu.pdf ansoegning_dansk_politihunde_forening_kiu.pdf ansoegnig_kunst_paa_musicon_kiu.pdf ansoegning_roskilde_rollespilslaug_kiu.pdf ansoegning_kfum_og_kfuk_kiu.pdf notat_vedr._puljen.pdf

  Pkt. 126

  Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende foreninger får tilsagn om midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter:

  1. 0 kr. til Roskilde Kulturforening
  2. 115.619 kr. til Dansk Politihundeforening, Roskilde
  3. 37.350 kr. til Foreningen Kunst på Musicon
  4. 20.750 kr. til DUI Leg og Virke, Roskilde
  5. 17.500 kr. til Roskilde Rollespilslaug
  6. 126.575 kr. til KFUM og KFUK, Roskilde

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 1. august, og der er kommet 6 ansøgninger (skema i bilag).
  Forvaltningen indstiller afslag til ansøgningen fra Roskilde Kulturforening med begrundelsen, at der ikke gives tilskud til projekter, der er igangsat. Herudover er der ikke kutyme for, at kommunen støtter religiøse byggeprojekter. Øvrige ansøgninger imødekommes som ansøgt. De to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget er enige i forvaltningens indstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Anlægsbudgettet for 2016 udgør 1.126.255 kr. inklusiv overførte midler fra 2015. Der er disponeret over 758.584 kr., hvorefter puljen udgør 367.671 kr. Hvis udvalget bevilger tilskud som indstillet, udgør restbeløbet 49.877 kr., som overføres til 2017. Rådighedsbeløbet til puljen er frigivet på byrådets møde den 27. januar 2016, punkt 20.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 126

  Udvalget erklærede Tuncay Yilmaz (A) inhabil, og Tuncay Yilmaz forlod mødet under behandlingen af punktet.
  Indledningsvis oplyste forvaltningen, at sætningen i sagsfremstillingen " Herudover er der ikke kutyme for, at kommunen støtter religiøse byggeprojekter" er en fejl. Der kan gives støtte til foreninger, som er godkendt efter folkeoplysningsloven.
  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 127 Udmøntning af budget - storskærm

  Pkt. 127

  Udmøntning af budget - storskærm

  Sagsnr. 284508 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2016 er der afsat 200.000 kr. fra Udviklingspuljen til brug til storskærm på Stændertorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 200.000 afsættes til leje af storskærm til events og arrangementer.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Budget 2016 blev der afsat 200.000 kr. til storskærm.
  Det oprindelige budgetforslag til budget 2016, hvor storskærm var en del af blokken var formuleret på følgende måde:
  ”Der foreslås afsat 0,470 mio. kr. i 2016 til etablering af digital skærm (måltavle) i Roskilde Idrætspark.
  I handlen inkluderes et klippekort der er gældende de næste 5 år, hvor Roskilde Kommune fem gange årligt kan få stillet 18m2 trailer skærm til rådighed (incl. levering, opstilling og nedtagning således komplet)
  Herved opnås samtidig med en løsning i idrætsparken at kommunen får mulighed for storskærm på torve eller i parker til særlige arrangementer.
  Der foreslås afsat 0,05 mio. kr. årligt i afledt drift fra 2016 og frem.”
  Det afsatte beløb er ikke stort nok til at imødekomme denne blok. Derfor foreslår forvaltningen, at beløbet bruges til leje af storskærm i forbindelse med særlige events- og arrangementer på torve og i parker.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 200.000 kr. i budget 2016 til formålet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 127

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 128 Frigivelse af rådighedsbeløb-Plads til idrætten, diverse anlæg

  Pkt. 128

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Plads til idrætten, diverse anlæg

  Sagsnr. 262658 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet (det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads) er der afsat et rådighedsbeløb i 2016 på 1.000.000 til Plads til idrætten – diverse anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet Plads til idrætten, diverse anlæg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beløbet der søges frigivet er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på ”Målfeltet” det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej der skal afløse Darup Idrætsanlæg.
  Den nærværende bevilling vil blive brugt i 2016 og 2017 til at færdiggøre boldbaner og tilhørende anlæg.:
  Projektet forventet afsluttet ved udgangen af 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 128

  Anbefales.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 129 Anlægsregnskab - Jyllingehallen, svømmehal

  Pkt. 129

  Anlægsregnskab - Jyllingehallen, svømmehal

  Sagsnr. 283698 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Jyllingehallen, svømmehallen.
  Regnskabet udviser et samlet forbrug i balance i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 en samlet bevilling på 3.500.000 kr. til forbedringer i Jyllingehallen (incl. svømmehallen). Pga. branden i sommeren 2014 blev hovedparten af renoveringsopgaverne udskudt, og af den samlede bevilling nåede kun at blive anvendt 996.279 kr. (primært til udskiftning af vandbehandlingsanlæg i svømmehallen), mens de resterende 2.503.721 kr. i stedet er aftalt afsat som finansieringskilde til ombygningen af Jyllingehallen (Jf. ØU den 23. juni 2016, pkt. 344).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 129

  Anbefales.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 130 Mødeplan for 2017

  udkast_politisk_moedeplan_2017.pdf

  Pkt. 130

  Mødeplan for 2017

  Sagsnr. 281484 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalgets mødeplan for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2016 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet i samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 130

  Godkendt.

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 131 Orientering om handleplan for aktiviteter i bymidten, et tema under Den dynamiske bymidte

  handleplan_-_et_tema_under_den_dynamiske_bymidte.pdf

  g

  Pkt. 131

  Orientering om handleplan for aktiviteter i bymidten, et tema under Den dynamiske bymidte

  Sagsnr. 277619 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger handleplan for aktiviteter i bymidten med særligt fokus på handel og kulturevents på Stændertorvet til udvalgets beslutning.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har siden fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget den 2. marts 2016, og efter Stændertorvets indvielse i april, udarbejdet ”Handleplan, et tema under den dynamiske Bymidte”. Planen skal sikre, at Roskilde Bymidte, med særligt fokus på Stændertorvet, kan danne en attraktiv ramme for forskelligartede aktiviteter, for eksempel torvehandel, opsætning af madboder samt afholdelse af større og mindre arrangementer. Planen afspejler kommunens mål om, at Roskilde skal være en levende og dynamisk by, der kan tiltrække mange typer af arrangementer. Der har undervejs været en bred orientering og inddragelse af interessenterne (Torvestaderne, madboderne, naboer til Stændertorvet, Visit Roskilde, Gågadelauget og Roskilde Handel) i form af workshops, informationsmøder samt kaffemøder på Torvet og i Byens Hus.
  Planen beskriver i tekst og kortbilag følgende tiltag:
  - Hvordan der skabes gode betingelser for torvestaderne og ønske om tiltrækning af nye boder - gerne med lokalt dyrkede produkter.
  - Opsætningsprincipper for Torvestader, betingelser for flytning ved arrangementer samt biler på Stændertorvet.
  - Hvordan vi skaber gode vilkår for et foodcorner omkring ”Pipetten” på Stændertorvet.
  - Beskrivelse af hvilke større og mindre events, der kan afholdes i bymidten samt hvordan vi tiltrækker nye arrangementer til Roskilde fremadrettet.
  - Beskrivelse af markedsføring og informationen, da målet er, at det skal være nemt og hurtigt at søge via arrangørguiden, hvad enten man ønsker at opsætte en bod eller lave et arrangement.
  Forvaltningen udarbejder på baggrund af handleplanen et administrationsgrundlag.
  Sagen behandles i Plan- og Teknikudvalget. Det sker den 12. september 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, men der kan forventes en øget udgift til indkøb af inventar til afspærring, inventar, strømudgifter med mere i 2017 og fremadrettet. Forvaltningen forventer at kunne afholde dette via Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget. Såfremt det viser sig, at dele af planen ikke vil kunne gennemføres inden for Plan- og Teknikudvalgets budget, vil der blive fremlagt selvstændig sag om, hvorvidt disse dele skal iværksættes, og hvordan de skal finansieres.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 131

  -

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 132 Orientering om Schubertselskabets udviklingsplan 2016-2018

  Pkt. 132

  Orientering om Schubertselskabets udviklingsplan 2016-2018

  Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Schubertselskabet orienterer om deres udviklingsplan for 2016-2018.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2015 besluttede Schubertselskabet at bruge de nye Schubertiade elementer – Junior Schubertiaden, åben koncert for gymnasieungdom og skoleprojekter for skoleklasser samt ”koncerter på kanten”- og videreudvikle dem til selvstændige projekter.
  Det betød, at de blev mere synlige og kan videreudvikles af projektgrupper og målrettes en publikumsgruppe. Samtidig kan Schubertiadens profil skærpes, og Schubertiaden ”slankes” og tilpasses den naturlige publikumsmålgruppe.
  Schubertselskabets projekt-portefølje ser derfor nu således ud:

  1. Schubertiaden, medio august i 14 dage – program med en stærk indholdsprofil
  1. Junior Schubertiaden, tidligt forår i en weekend
  1. Vinter Schubertiaden, ultimo januar – som er en fejring af Franz Schuberts fødselsdag, og
  1. På sigt mulighed for Schubertkonkurrence, en sanger- og pianistkonkurrence, skiftende pr. år i en weekend.
  1. Skoleprojekter,
   1. Mal en Schubertplakat (flere dage)
   2. Musikprojekter for og med skolebørn (2 – 3 i løbet af året)
  1. Åbne koncerter for gymnasieungdom (1 – 2 i løbet af året)
  1. Musikprojekter for småbørn og deres forældre (1 om måneden 8 gange)
  1. Schubertakademier (2 – 3 spredt henover året)
  1. Samarbejdsprojekter med andre organisationer eller genrer, projekter som ligger uden for Schubertselskabets kerneområde, men som er vigtige for Roskilde Kommunes tilbud til borgerne, og hvor der er brug for Schubertselskabets projektekspertise.

  Det er indtil videre en forudsætning, at projekterne gennemføres med samme økonomi og samme ressourcer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 132

  -

 • Pkt. 133 Orientering om ny svømmehal

  hoerinssvar_fra_omu_kultur_og_idraet_og_bkm_fmu.pdf

  Pkt. 133

  Orientering om ny svømmehal

  Sagsnr. 249965 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver status på byggeriet af ny svømmehal.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterer om status på ny svømmehal, herunder resultatet af licitationen og mulige personalemæssige konsekvenser pga. lukkeperioden i forbindelse med byggeriet.
  Grundet en påregnet lukkeperiode på 8 måneder, har forvaltningen igangsat en proces ift. at afdække de personalemæssige forhold i lukke- og byggeperioden. Herunder har MED systemet været involveret og er kommet med en udtalelse på baggrund af information fra bl.a. medarbejderne i Roskilde Badene (se bilag – FMU’s høringssvar).
  Forvaltningen orienterer desuden fra drøftelserne med de faglige organisationer.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat midler i anlægsbudgettet til bygning af ny svømmehal, og der arbejdes for, at lukkeperioden kan håndteres indenfor det afsatte nettodriftsbudget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 133

  -

 • Pkt. 134 Orientering om kommende større sager - september 2016

  Pkt. 134

  Orientering om kommende større sager - september 2016

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Temadrøftelse: Roskildehallernes visionsplan (oktober)
  - Musikby (november)
  - Budget og aktivitetsplan Åben Dans (november)
  - Kulturpuljen (november)
  - Orientering om udvikling af Roskilde Idrætspark (december)
  - Svømmehal igangsættelse (december)
  - Takster for brug af kommunale lokaler (december)
  - Driftsaftaler med kulturelle foreninger (december)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Idrætsfacilitetspuljen
  - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter
  - Puljen til større arrangementer
  - Udmøntning af budgetforligets indsatser på udvalgets område

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 134

  -

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 135 Orientering om halvårsregnskab 2016

  notat_til_halvaarsregnskab_2016.pdf

  Pkt. 135

  Orientering om halvårsregnskab 2016

  Sagsnr. 283264 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2016 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 2,5 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. grundet en omplacering af driftsmidler til anlægsmidler til finansiering af tilskud til genopbygning af Jyllingehallen.
  - Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Talent- og Elitesport (Team Danmark aftalen), hvor det nu ikke forventes, at der i 2016 bruges opsparede midler fra tidligere år. Alle de opsparede midler fra 2015 og tidligere vil indgå i den nye aftale fra 2017-20 til diverse opstartsaktiviteter.
  - Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet en omplacering af driftsmidler til anlægsmidler vedr. ”Koblingen” på HAL12.
  - Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet en omplacering af driftsmidler vedr. musisk skole til skoleområdet i forbindelse med forsøget med talentklasse på det musiske område.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der tale om en forbedring på 21,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 135

  -

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 136 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 136

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 136

  - Udbud vedr. spisehus i Byens Hus
  - Møde i Viby vedr. samarbejde mellem foreninger og skole
  - Lån af salen i biblioteket
  - Sommeraktiviteter på biblioteket, bl.a. børns boganmeldelser og deltagelse i lokale fester
  - Retshjælp på biblioteket i Ågerup
  - Golden Days Festival 9. september
  - HBK-hallen
  - Klubhus i Himmelev
  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 137 Eventuelt

  Pkt. 137

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-09-2016, pkt. 137

  -

  Fraværende: Karsten Lorentzen (O).