You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 9, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 117 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 117

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 117

  Godkendt.

 • Pkt. 118 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 118

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 118

  Mange arrangementer i løbet af august.

 • Pkt. 119 Temadrøftelse om Roskilde Badet

  Pkt. 119

  Temadrøftelse om Roskilde Badet

  Sagsnr. 273395 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger en status på aktiviteter i Roskilde Badet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget vil få en status på Roskilde Badet med mulighed for drøftelse. Status vil indeholde følgende punkter:
  Hvad er status på de tiltag, der er sket som følge af ekstrabevilling (innovation)?
  Udvalget vil få en præsentation af følgende:
  1. Nye aktiviteter
  a.Udvidet åbningstid
  b.Ny hjemmeside/Facebook
  c.Tiltag på vej…

  2. Kort status på badene, herunder resultat af 5-årsgennemgang

  Der vil deltage repræsentanter fra forvaltningen og Roskilde Badet i denne temadrøftelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 119

  Drøftet.

 • Pkt. 120 Godkendelse af projektforslag - Roskilde Badet

  Pkt. 120

  Godkendelse af projektforslag - Roskilde Badet

  Sagsnr. 273505 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende det endelige projektforslag for udbygning af Roskilde Badet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektforslaget godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden beslutningen om vinderprojektet for udbygningen af Roskilde Badet har forvaltningen i sammen med vinderteamet arbejdet med konkretisering, detaljering og optimering af vinderprojektet. Dette er gjort i dialog med svømmeklubberne, Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) og det nedsatte byggeudvalg.
  Dette har bl.a. forbedret vinderprojektet på adgangsforhold, wellness- og saunaindretning, depotplads og ikke mindst antallet af tilskuerpladser ved 50 meter-bassinet.
  Kultur- og Idrætsudvalget vil få præsenteret projektforslaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er afsat midler i budget 2015 og følgende år til projektet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 120

  Justeringerne, som er foretaget i konkretiseringen af dispositionsplanen, blev gennemgået.
  Godkendt som grundlag for det kommende udbud.

 • Pkt. 121 Resultater i Roskilde 2015

  forslag_til_resultater_i_roskilde_2015.pdf resultater_i_roskilde_2015.pdf

  Pkt. 121

  Resultater i Roskilde 2015

  Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i juni 2014, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - justering af eksisterende resultater
  - nye resultater
  - resultater, som foreslås at udgå
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - ventetid på telefonkontakt
  - ventetid til personlig betjening i Borgerservice
  - borgernes vurdering af Borgerservice
  - brug af digitale selvbetjeningsløsninger
  - besøgende på Roskilde bibliotekerne fysisk og digitalt
  - borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 121

  Anbefales.

 • Pkt. 122 Godkendelse af ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU

  underskrevne_vedtaegtsaendringer.pdf

  Pkt. 122

  Godkendelse af ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU

  Sagsnr. 273396 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Roskilde Museums bestyrelsesmøde den 19. juni 2015 vedtog bestyrelsen at ændre navn fra Roskilde Museum til ROMU. Dette forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  ROMU er en selvejende institution. ROMU er koncernbetegnelsen for den museumsinstitution, der omfatter:
  - Administration, Munkebo 2, Roskilde
  - Roskilde Museum
  - Domkirkemuseet
  - Lützhøfts Købmandsgård
  - Håndværksmuseet
  - Danmarks Rockmuseum
  - Lejre Museum
  - Tadre Mølle
  - Frederikssund Museum
  ROMU dækker den lovafledte museumsvirksomhed i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner.
  På bestyrelsesmøde den 19. juni 2015 vedtog ROMU ændring af sine vedtægter.
  Vedtægtsændringen består i ændring af navn fra Roskilde Museum til ROMU.
  Roskilde Museum er fremover betegnelsen for udstillingerne med indgang fra Sankt Ols Stræde 3, Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 122

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da de ikke finder navnet sigende.

 • Pkt. 123 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  notat_vedr._pulje_til_kultur-_og_fritidsfaciliteter_efteraar_2015.pdf ansoegning_orange_makers_kiu.pdf kfum_spejderne_roskilde_gruppe_kiu.pdf ansoegning_dds_gadstrup_gruppen_kiu.pdf ansoegning_schaeferhundeklubben_kreds_4_kiu.pdf ansoegning_hjalte_gruppe_kiu.pdf

  Pkt. 123

  Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende foreninger får tilsagn om midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter:

  1. 124.500 kr. til Orange Makerspace til forbedring af elinstallationer i Hal 1,
  2. 18.187 kr. til KFUM Spejderne, Roskilde Gruppe til etablering af lysmast og cykelstativ,
  3. 0 kr. til Det Danske Spejderkorps, Gadstrup Gruppe til etablering af bålplads,
  4. 4.150 kr. til Schæferhundeklubben til udskiftning af nye vindue, og
  5. 41.500 kr. til Hjalte Gruppe til overdækning af udeareal ved spejderhytten.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 1. august, og der er kommet 5 ansøgninger (skema i bilag).
  Tilskuddet til Orange Makerspace er betinget af, at diverse myndighedskrav er opfyldt i forbindelse med anvendelse af Hal 1 til de pågældende aktiviteter. Ansøgningen fra Det Danske Spejderkorps, Gadstrup Gruppe indgår i sag om byudvikling og indsats i mindre bysamfund, som behandles på byrådets møde 2. september, punkt 256. Såfremt udvalget bevilger tilskud som foreslået, vil udgiften udgøre 188.337 kr. (netto).
  De to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget er begge enige i forvaltningens indstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet finansiering kan ske fra af puljens midler, der blev frigivet på byrådets møde den 25. marts 2015, pkt. 92. Der er i 2015 i alt afsat 1 mio. kr. Ved første ansøgningsrunde blev der bevilget tilskud på i alt 699.670 kr., hvorefter der er 300.330 kr. tilbage. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil der restere 111.993 kr., som kan overføres til 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 123

  Godkendt.

 • Pkt. 124 Reviderede lokaleudlånsregler for Roskilde Badene

  lokaleudlaansregler_for_roskilde_badene.pdf

  Pkt. 124

  Reviderede lokaleudlånsregler for Roskilde badene

  Sagsnr. 268492 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger revideret regler for lokaleudlån af Roskilde Kommunes svømmehaller. Regelsættet er opdateret på baggrund af faktuelle ændringer i svømmehallernes åbningstider, bookingsæson samt indførelse af stikprøvekontrol.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokaleudlånsregler for Roskilde kommunes svømmehaller godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde badene består af 4 bade: Roskilde Badet, Maglegårdsbadet, Lysholmbadet, Sct. Jørgens Badet. Udlån af badene sker i henhold til kommunens lokalelånsregler for svømmehaller, som er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 2. maj 2007.

  Forvaltningen har opdateret regelsættet, med følgende ændringer:
  - Der er tilføjet et afsnit vedr. gebyropkrævning hvis lokalet/svømmehallen efterlades i dårlig tilstand.
  - Stikprøvekontrol indføres med henblik på sikre optimal udnyttelse af badene. Optælling foretages via stikprøvekontroller udført af Roskilde Badenes ansatte.
  - Tidligere regel om at foreningerne selv skal stå for optælling af badegæster hver halve time afskaffes, og vil lette foreningernes arbejde.
  - Fordelingsprincipperne med gul og rødt kort til foreningerne som ikke udnytter tildelte tider er fjernet, og erstattes med periodevis stikprøvekontrol.
  Faktuelle oplysninger der er justeret:
  - Sæson udvidelse fra et år til to år.
  - Lysholmbadet er tilføjet i Åbningstider.
  - Åbningstider er justeret i alle badene.
  - Al sæsonbooking sker via Roskilde Kommunes interbook

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Folkeoplysningsudvalget, 24-08-2015, pkt. 25

  Anbefales.

  Fraværende: Iben Blum og Jesper Kejlhof.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 124

  Lokaleudlånsreglerne blev godkendt med følgende ændringer:
  - Side 1:Maglegårdsbadet har også åbent om søndagen til kl. 18:00
  Sct. Jørgensbadet har også åbent om søndagen.
  ”Der er åbent om lørdagen for booking ml. kl. 13:00 – 17:00” slettes.
  ”Maglegårdsbadet kan efter ansøgning benyttes lørdag eftermiddag og søndag til enkeltstående arrangementer” slettes.
  - Side 2: ”Lørdage” erstattes med ”weekender”.

 • Pkt. 125 Mødeplan for 2016

  udkast_politisk_moedeplan_2016.pdf

  Pkt. 125

  Mødeplan for 2016

  Sagsnr. 271592 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalgets mødeplan for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2015 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 125

  Karsten Lorentzen (O) stillede ændringsforslag således: "Det foreslås, at forvaltningen fremlægger konkret forslag til alternativ mødeplan med én samlet mødedag månedligt": Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Karsten Lorentzen (O), imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev det besluttet, at godkende forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 126 Orientering om status på Kildegården

  Pkt. 126

  Orientering om status på Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om de videre skridt i realiseringen af Kildegårdsprojektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede d. 26. november 2014, punkt 387, at Kildegården skal udvikles til et kraftcenter for forenings- og fritidslivet. Visionen for Kildegården blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i marts 2015, og endelig besluttede Byrådet d. 17. juni 2015, punkt 177, principperne for udviklingen af Kildegården.
  Forvaltningen orienterer om status på projektet og de videre skridt i realiseringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 126

  -

 • Pkt. 127 Orientering om halvårsregnskab 2015

  notat_til_halvaarsregnskab_2015.pdf

  Pkt. 127

  Orientering om halvårsregnskab 2015

  Sagsnr. 269268 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2015 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På udvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 1,0 mio. kr. Forbedringen består af:
  Mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som skyldes tilbagebetaling fra Jyllingehallen vedr. aconto driftstilskud for 2014.
  Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes, at en andel af udgifter til Breddeidrætkommuneprojektet, der løber frem til udgangen af 2016, forventes afholdt senere end det tidligere var forventet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. .
  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 75,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 er der tale om en forbedring på 31,5 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2015 uddybes i bilag.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 127

  -

 • Pkt. 128 Orientering om kommende større sager - september 2015

  Pkt. 128

  Orientering om kommende større sager - september 2015

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Budget og aktivitetsplan Åben Dans (oktober)
  - Byens Hus – fremtidig organisering (november)
  - Driftsaftaler med kulturelle foreninger (november)
  - Kulturpuljen (november)
  - Takster for brug af kommunale lokaler (december)
  - Godkendelse af Kultur- og Idrætspolitik (december)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Idrætsfacilitetspuljen
  - Ny regional spillestedsaftale med Gimle
  - Musikby 2.0.
  - Handleplan Kildegården

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 128

  -

 • Pkt. 129 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 129

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 129

  Kompleksiteten i borgerserviceopgaverne.
  Økonomi, udlån og besøg på bibliotekerne.
  Ansøgning fra Jyllingehallerne.

 • Pkt. 130 Eventuelt

  Pkt. 130

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 130

  Kommunens facebookside.
  Dansk Håndbold Forbund.
  Formidlingsinspiration ifm. udvalgsmøde i foråret.