You are here

Dagsorden

Dato: Mandag, Oktober 10, 2016 - 17:01
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 149 Godkendelse af Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune

  samarbejdsprincipper_for_hvb_og_roskilde_pigefodbold.pdf

  Pkt. 149

  Godkendelse af Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 253835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen har til formål at fastsætte retningslinjer for det fremtidige samarbejde mellem Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Himmelev Veddelev Boldklub (HVB) har gennem mange år haft en brugsaftale med Roskilde Kommune på klubhus og omklædningsfaciliteter i Himmelev Idrætspark. Endvidere har de benyttet de tilknyttede græsbaner, og på lige fod med andre brugere, kunstgræsbanen. I 2014 valgte HVBs pigeafdeling at forlade HVB og danne en ny forening ved navn Roskilde Pigefodbold (RPF). RPF er blevet godkendt som folkeoplysende forening, og har dermed ret til støtte og faciliteter på lige fod med alle kommunens andre godkendte foreninger.
  Da der nu er to foreninger, der skal benytte samme faciliteter, og dette har givet anledning til uoverensstemmelser mellem foreningerne, har forvaltningen efter møde mellem foreningerne og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget udarbejdet vedhæftede forslag til samarbejdsprincipper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Bilag

  Samarbejdsprincipper for Himmelev-Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune.