You are here

Dagsorden

Dato: Mandag, Oktober 10, 2016 - 17:02
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 150 Optag i idrætstalentklassen

  Pkt. 150

  Optag i idrætstalentklassen

  Sagsnr. 277126 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre har bedt om, at sag om optag i talentklassen sættes på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Marianne Kiærulff (V) har bedt om at få sat følgende sag på dagsordenen:
  ”Som opfølgning på redegørelsen vedr. optag i T- klasserne og indvirkning ift fodbolden ønsker Venstre, at der afholdes et fælles møde mellem KIU, Elite- og Talentrådet og de berørte klubber, så der gives mulighed for at vurdere og evt. justere de vedtagne principper, som administrativt er besluttet."

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.