You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 15, 2016 - 16:50
Sted: Personaleafdelingens kursuslokale (ved siden af byrådssalen)
 • Pkt. 101 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 101

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-06-2016, pkt. 101

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Kiærulf (V)

 • Pkt. 102 Tillæg til driftsoverenskomst om lokaler på Eriksvej

  underskrevet_tillaeg.pdf aftale_om_alkoholbevilling.pdf

  Pkt. 102

  Tillæg til driftsoverenskomst om lokaler på Eriksvej

  Sagsnr. 282638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Råstof Roskilde og Roskilde Festival ønsker at indgå aftale om opnå permanent alkoholbevilling til Paramount, hvilket kræver, at kommunens driftsoverenskomst om lokalerne på Eriksvej tilrettes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg til driftsoverenskomsten godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Råstof Roskilde har fremsendt ansøgning om ændring af driftsoverenskomst af 7. september 2004 mellem Roskilde Kommune og Råstof Roskilde om lokaler på Eriksvej, også kaldet Paramount.
  Ansøgningen er foranlediget af et ønske om at kunne opnå permanent alkoholbevilling på Paramount i et samarbejde med Roskilde Festival. Hidtil har arrangementer været afholdt med engangstilladelser til alkoholbevilling, men Midt- og Vestsjællands Politis bevillingsafdeling ser gerne, at stedet fremover drives med en fast alkoholbevilling. Tilsvarende har Roskilde Festival som følge af nye krav fra Rigspolitiet behov for at opnå en permanent alkoholbevilling til tildeling af engangstilladelser i forhold til boder og udskænkningssteder på Roskilde Festival.
  For at kunne opnå alkoholbevilling efter restaurationsloven skal driftsoverenskomstens krav om, at lokalerne ikke må anvendes til kommercielle formål ændres til, at lokalerne kan anvendes til lovlige kommunale formål. Driftsoverenskomsten vedlægges.
  Roskilde Festival, ved Roskilde Kulturservice A/S og Råstof Roskilde har herudover indgået en samarbejdsaftale om, at Roskilde Kulturservice A/S fremover driver baren i Paramount. Aftalen vedlægges sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-06-2016, pkt. 102

  Godkendt.

  Fraværende: Marianne Kiærulf (V)