You are here

Referat

Dato: Mandag, April 29, 2019 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 56 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 56

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 29-04-2019, pkt. 56

  Godkendt.
  Fraværende: Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 57 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Kultur-_og_Idraetsudvalget.pdf

  Pkt. 57

  Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMEDUdvalg (FMU). I forbindelse med budgetprocessen for budget 2020 er det aftalt, at dette møde skal falde forud for udvalgets beslutninger om besparelser, som skal videresendes til budgetforhandlingerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2020
   1. Status og drøftelser af mulige besparelser på udvalgets område
   2. Det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Det er fortsat muligt for medarbejdersiden at komme med forslag til besparelser inden for udvalgets område. Udvalget skal på sit møde i maj beslutte udvalgets besparelsesforslag til budget 2020.
  Der er til sagen vedhæftet det notat om forberedelsen af budget 2020, som forelå til udvalgets møde den 3. april 2019, punkt 50.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 29-04-2019, pkt. 57

  Drøftet.
  Fraværende: Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 58 Eventuelt

  Pkt. 58

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 29-04-2019, pkt. 58

  -
  Fraværende: Jens Børsting (A), Tuncay Yilmaz (A) og Evan Lynnerup (V).