You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 9, 2014 - 16:00
Sted: Musicon, Laboratoriet, Rabalderstræde 10
 • Pkt. 15 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 15

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Borgmester Joy Mogensen byder velkommen. Herefter præsentationsrunde af mødedeltagerne.

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 15

  Dagsorden godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.

 • Pkt. 16 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 16

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 16

  -
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.

 • Pkt. 17 Status for Musicon

  Pkt. 17

  Status for Musicon

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicons Sekretariatsleder, Katrine Nyland Sørensen, giver aktuel status for projekter på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet gives en status for sekretariatets arbejde og nylige resultater. Konkrete projekter, der aktuelt arbejdes med, vil ligeledes blive præsenteret. Således vil der under dette punkt være en præsentation af Containerstriben, status for byggeri af Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival Højskole, udbud af Kreative familieboliger, høring om forslag til lokalplan 540 for byhuse på Musicon, status for udbud af optionsaftaler på Det Høje C, klatreskov på Musicon, bevægelseshus på Musicon og kommende store events i 2015.

  Økonomi

  Præsentationen af denne status har ingen budgetmæssige konsekvenser, og de omtalte aktiviteter afholdes inden for det bevilgede budget.Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 17

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 17

  Status godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.

 • Pkt. 18 Musiconudvalgets fremtidige sammensætning

  Pkt. 18

  Musiconudvalgets fremtidige sammensætning

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgmester Joy Mogensen har på Musiconudvalgsmøderne den 12. maj 2014 og 22. september 2014 anbefalet, at Musiconudvalget i sin eksisterende form nedlægges og erstattes af et udvalg, der understøtter den udvikling, som bydelen befinder sig i nu, hvor der er øget fokus på markedsføring og salg af jord.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musiconudvalget vælger mellem de to modeller.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  For at understøtte den aktuelle udvikling i Musicon, hvor der er større fokus salg af jord og markedsføring af bydelen, nedlægges det eksisterende Musiconudvalg og erstattes af enten Model A eller Model B.
  Model A:
  Musiconudvalget nedlægges og erstattes af et advisory board, som rådgiver Musicon’s Sekretariatsleder. Medlemmerne af advisory boardet har hver især specifikke kompetenceområder, der kan styrke den proces, som Musicon er midt i. Sekretariatslederen mødes med sit advisory board to gange om året.
  Sammensætning af advisory board præsenteres for Musiconudvalget på mødet.
  Musicon’s Sekretariatsleder orienterer Økonomiudvalget to gange årligt juni-december. På status gennemgås målopfyldelse på relevante KPIer altså: økonomi, salg, planlægning og aktiviteter.
  Der holdes et årligt åbent Musicon seminar med både en lokal, national og international profil, og hvor der både vil være inspirationsoplæg, workshops og debatter om udvikling af Musicon og nye tanker inden for byudvikling. Seminaret finder sted hvert år i august.
  Model B:
  Musiconudvalget samles 3-4 gange om året og består af borgmesteren, kommunaldirektøren, direktøren for by, kultur & miljø, tre udpegede medlemmer fra kommunalbestyrelsen samt en aktørrepræsentant fra erhvervslivet på Musicon, en aktør fra Containerstriben, en aktør fra foreningslivet på Musicon og en repræsentant fra naboer til Musicon.
  Der holdes et årligt åbent Musicon seminar med både en lokal, national og international profil, og hvor der både vil være inspirationsoplæg, workshops og debatter om udvikling af Musicon og nye tanker inden for byudvikling. Seminaret finder sted hvert år i august.

  Økonomi

  Medlemmerne af Musicon’s advisory board får hvert et årligt honorar på 5.000,- kr. Det finansieres af driftsmidler, som Musiconsekretariatet har til rådighed.

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 18

  Musiconudvalget besluttede, at Musiconudvalget i sin nuværende nuværende form nedlægges. Musicons sekretariatsleder udarbejder et oplæg til kommissorium for et fremtidigt Musiconudvalg, som fremlægges for ØU i februar 2015.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.

 • Pkt. 19 Aktører fra Containerstriben

  Pkt. 19

  Aktører fra Containerstriben

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsaktører fra den kommende containerstribe fortæller om deres bevæggrunde for at åbne forretning i Musicon.

  Økonomi

  Præsentation af denne status har ingen budgetmæssige konsekvenser, og de omtalte aktiviteter afholdes inden for det bevilgede budget.

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 19

  -
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.

 • Pkt. 20 Mødeplan for 2015

  Pkt. 20

  Mødeplan for 2015

  Sagsnr. 259413 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har vedtaget mødeplan for 2015, herunder datoer for møderne i Musiconudvalget. Datoerne fremlægges her til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplanen for Musiconudvalget i 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på sit møde den 24. september 2014 vedtaget mødeplanen for 2015.
  Den fastlægger følgende mødeplan for Musiconudvalget i 2015:
  Mandag den 9. marts
  Mandag den 18. maj
  Mandag den 14. september
  Mandag den 23. november
  Alle møder er planlagt til kl. 16-19, og i lighed med foregående år kan planlagte møder aflyses efter vurdering af behov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 20

  Da Musiconudvalget i sin nuværende form nedlægges, besluttede Musiconudvalget at lade dette punkt udgår.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.

 • Pkt. 21 Eventuelt

  Pkt. 21

  Eventuelt

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 09-12-2014, pkt. 21

  -
  Fraværende: Karim Arfaoui, Torben Stevold, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Frank Birkebæk, Henrik Rasmussen, Stig Bo Jensen, Mogens Raun Andersen og Claus Niller.