You are here

Referat

Dato: Mandag, September 22, 2014 - 16:00
Sted: Musicon, Laboratoriet, Rabalderstræde 10
 • Pkt. 10 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 10

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 22-09-2014, pkt. 10
  -

  Fraværende: Jeppe Trolle, Carsten Wickmann, Torben Stenvold, Torben Jørgensen, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Lars-Christian Brask, Stig Bo Jensen, Frank Birkebæk Mogens Raun Andersen og Bent Jørgensen

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 11

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 22-09-2014, pkt. 11
  -

  Fraværende: Jeppe Trolle, Carsten Wickmann, Torben Stenvold, Torben Jørgensen, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Lars-Christian Brask, Stig Bo Jensen, Frank Birkebæk Mogens Raun Andersen og Bent Jørgensen

 • Pkt. 12 Status for Musicon

  Pkt. 12

  Status for Musicon

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicon-Sekretariatet giver en aktuel status for projekter på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet gives en status for sekretariatets arbejde og nylige resultater. Konkrete projekter, der aktuelt arbejdes med, vil ligeledes blive præsenteret. Således vil der under dette punkt være en præsentation af Containerstriben, åbning af containercafé, arbejdet med udvikling af Kvantespringet, status på udbud af optionsaftaler, ny eventstrategi og ny hjemmeside.
  Afslutningsvis vil der være et kort oplæg om forslag til udvalgets sammensætning med overvejelser om at tilbyde pladser til andre eksterne repræsentanter.

  Økonomi

  Præsentationen af denne status har ingen budgetmæssige konsekvenser, og de omtalte aktiviteter afholdes inden for det bevilligede budget.

  Musiconudvalget, 22-09-2014, pkt. 12

  Status godkendt. Sekretariatsleder Katrine Nyland Sørensen fremlægger ved næste Musiconudvalgsmøde et oplæg til, hvordan Musiconudvalget fremover kan sammensættes.

  Fraværende: Jeppe Trolle, Carsten Wickmann, Torben Stenvold, Torben Jørgensen, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Lars-Christian Brask, Stig Bo Jensen, Frank Birkebæk Mogens Raun Andersen og Bent Jørgensen

 • Pkt. 13 Forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon (til høring)

  forslag_til_lokalplan_546.pdf

  Pkt. 13

  Forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon (til høring)

  Sagsnr. 83504 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  I den fortsatte udvikling af Musicon-bydelen ønsker Roskilde Kommune at tiltrække aktører, der har lyst til at bo på Musicon og på den måde være med til at præge livet i bydelen. Derfor skal et areal udvikles og sælges til opførelse af boliger med mulighed for tilknyttede erhvervsfaciliteter. Området er omfattet af lokalplan 540, men etablering af byggeri i området forudsætter udarbejdelse af en supplerende lokalplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. forslag til lokalplan 546 for byhuse på Musicon godkendes til offentlig høring fra den 9. oktober til 5. december 2014, og
  2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget blev på mødet den 21. august 2014, punkt 179, orienteret om, at arbejdet med lokalplan 546 blev genoptaget, idet dialoger med mulige projektudviklere og beboere viser aktuel interesse for at udvikle kvarteret. 11-punktsprogram vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2009 danner grundlag for lokalplanen.
  Lokalplanen skal give mulighed for, at der på arealet mellem de to ungdomsboligbebyggelser Noden og Essex Park Musicon kan opføres minimum 30 boliger i 2-3 etager samt tagterrasse med tilknyttet mindre andel erhverv og værkstedsbutikker. For at understøtte beboerfællesskabet skal der centralt i området etableres et fælles hus og et fælles friareal, imens størrelsen på boliggrunde og privat friareal er lille (Bilag: Forslag til lokalplan 546).

  Bebyggelsen skal opføres omkring en cirkulær boligvej med stier, der forbinder til omgivelserne, så offentligheden kan passere igennem området. Boligerne skal orientere sig aktivt imod vejen blandt andet ved at give indblik til skabende aktiviteter i boligerne.

  Området skal indrettes som et svagt trafikeret kvarter, hvor kun handicapparkering og afsætning er tilladt, imens øvrig parkering skal etableres uden for lokalplanområdet i fælles parkeringsanlæg. En regnvandsrende i boligvejen skal lede hovedparten af regnvandet til den fælles rende i Rampelyset og tilføre gaden en grøn karakter.

  For at tiltrække engagerede beboere til området skal boligerne udvikles i et samarbejde mellem en professionel udvikler og de kommende beboere. Lokalplanforslaget skal derfor danne et fleksibelt grundlag for udbud af grunden, der vil foregå parallelt med den offentlige høring. Inden den endelige vedtagelse af lokalplanen er der derfor mulighed for i et vist omfang at tilpasse lokalplanforslaget til det konkrete projekt.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen har forvaltningen ikke fundet anledning til at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at afholde et borgermøde i forbindelse med denne lokalplan.
  Bilaget vil blive eftersendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Indholdet i lokalplanforslaget skal danne grundlag for salg af kommunal jord.

  Musiconudvalget, 22-09-2014, pkt. 13

  Status godkendt.

  Fraværende: Jeppe Trolle, Carsten Wickmann, Torben Stenvold, Torben Jørgensen, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Lars-Christian Brask, Stig Bo Jensen, Frank Birkebæk Mogens Raun Andersen og Bent Jørgensen

 • Pkt. 14 Eventuelt

  Pkt. 14

  Eventuelt

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 22-09-2014, pkt. 14
  -

  Fraværende: Jeppe Trolle, Carsten Wickmann, Torben Stenvold, Torben Jørgensen, Rasmus Wiinstedt Tscherning, Lars-Christian Brask, Stig Bo Jensen, Frank Birkebæk Mogens Raun Andersen og Bent Jørgensen