You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 12, 2018 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: Østervangsskolen, Astersvej 15, lokale MUS2 (Musiklokale 2)
 • Pkt. 19 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 19

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 19
  Godkendt.

  Fraværende:
  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde

 • Pkt. 20 Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgsmedlemmerne

  Pkt. 20

  Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 20

  Musik på Hestetorvet i september.

  Fraværende:

  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde

 • Pkt. 21 Musikbypuljen: Ansøgninger til musikalske aktiviteter

  Ansoegninger_til_musikby_puljen.pdf Administrativt_bevilget_ansoegninger_til_musikby_puljen.pdf

  Pkt. 21

  Musikbypuljen: Ansøgninger til musikalske aktiviteter

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent Punkt

  Resume

  Der er modtaget 2 ansøgninger om tilskud til musikalske aktiviteter, som Musikbyudvalget skal behandle. Endvidere har forvaltningen administrativt behandlet 5 ansøgninger under 25.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges tilskud til 2 ansøgere, i alt 361.687 kr. (brutto).

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget følgende ansøgninger over den administrative grænse på 25.000 kr., som udvalget skal behandle:

  - Roskilde Synger søger 306.687 kr. til et 2-årigt projekt: ”Your Voice My Voice”. Her skal sang bruges som et centralt element i recovery-processen for psykisk sårbare borgere. Projektets samlede budget er på 920.062 kr., og er et samarbejde med Socialpsykiatrien i Roskilde Kommune samt den anerkendte tyske organisation, ”Singende Krankenhäuser”.
  Forvaltningen indstiller, at det fulde beløb bevilges, da projektet understøtter musikbystrategiens vision ift. fremtidslaboratorium ved at teste nye veje og løsninger. Endvidere understøtter projektet målsætningen ’Musik for alle’, under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’, samt målsætningen ’Musik sammen’, under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’.
  - Kulturstrøget søger 55.000 kr. på vegne af kunstner Mads Vegas og Olav Clausen, formand ved Roskilde Garden til eventen Bisse x Mads Vegas i forbindelse med Lysfesten den 2. november 2018. Eventen har et samlet budget på 70.000 kr.
  Forvaltningen indstillinger en bevilling, da projektet er nytænkende og et godt eksempel på musikbystrategiens målsætning ’Musik sammen’, under ’Styrke mødet mellem umage par’.
  Administrativt er der bevilget:
  19.000 kr. (brutto) til Folkemusikfestival Rødder, Fødder og Stemmer.
  15.000 kr. (brutto) til koncerten Krads Bagvand, som afholdes af Roskilde Musikforening.
  25.000 kr. (brutto) til foreningen Koncertkapellet til en udviklingsproces målrettet potentielle brugere af Koncertkapellet.
  25.000 kr. til koncerter i forbindelse med Kulturfestival den 18. august 2018 i Æblehaven og Rønnebærparken søgt af deres ungeråd.
  10.000 kr. til Roskilde Revue - Open by Night søgt af Roskilde Handel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Musikbypuljen udgør 850.000 kr. i 2018.
  Efter første ansøgningsrunde var der samlet ansøgt for 193.118 kr. (brutto) samt administrativt bevilget 94.000 kr. (brutto).
  Samlet udgør det 215.868 kr. (brutto).
  Hvis udvalget bevilger midlerne til de to ansøgninger på i alt 361.687 samt, at der er bevilget 116.750 kr. administrativ, er der 148.445 kr. (brutto) tilbage i puljen.
  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 21
  Godkendt.
  Fraværende:
  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde

 • Pkt. 22 Opsamling på temadrøftelse om musikalsk by, bymidte og bydel fra den 2. maj 2018

  Opsamlingsnotat_fra_temadroeftelse.pdf

  Pkt. 22

  Opsamling på temadrøftelse om musikalsk by, bymidte og bydel fra den 2. maj 2018

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  På musikbyudvalgsmødet den 2. maj 2018 var der en temadrøftelse om musikalsk by, bymidte og bydel. Drøftelsen blev kickstartet med 4 inspirationsoplæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musikbyudvalget godkender opsamlingen af temadrøftelsen om musikalsk by, bymidte og bydel fra den 2. maj 2018.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  På musikbyudvalgsmødet den 2. maj 2018 var der en temadrøftelse om musikalsk by, bymidte og bydel, som blev igangsat af fire eksterne inspirationsoplæg fra relevante aktører i Roskilde Kommune.
  Oplæggene var følgende:

  • Børnekulturhuset Algade 31 v/ Henriette Dybdal, Roskilde Bibliotek.
  • Hestetorvet foran Roskilde Station som eksperimenterende musikzone samt Roskilde Handels arrangement og rolle ift. musikmiljø i bymidten v/Søren Nayberg, Roskilde Handel.
  • Byrumsfestivalen Unpluggeds historik samt et kommende musisk inspiratorium på Kedelcentralen v/ Mads Østergaard, INSP! Sound
  • Innovationskoncept og eventen Hackathon v/ Andreas Høgh, Musicon-sekretariatet.

  Opsamlingen på temadrøftelsen indeholder følgende hovedtendenser:

  • Alsidighed i udbuddet

  Oplevelser i byrummet på nye måder. Store, bredt appellerende koncerter samt mindre, eksperimenterende og overraskende arrangementer, der kan inspirere de handlende midt i deres gøremål. Antallet af publikum bør ikke være det eneste parameter til at måle aktiviteternes succes.

  • Partnerskaber på tværs

  Vanetækning skal brydes, og nye alliancer på tværs af musikliv, handelsliv og øvrige samarbejdspartnere skabes. Mødet mellem forskellige aktører og mind-set, hvor der opstår nye og uventede koncepter. Koordineringsmøder på tværs af aktører vil være gavnlige.

  • Let adgang

  Det skal være lettere at skabe koncerter og andre begivenheder i byrummet. Der skal defineres en række musikzoner, hvor der kan afholdes koncerter og andre arrangementer uden at skulle søge om tilladelse. Disse indsatser er allerede defineret i handleplanen, men diskussionen på mødet understregede deres relevans.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 22
  Godkendt.
  Fraværende:
  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde

 • Pkt. 23 Orientering om Musikbysupervisorens musikalske ekspeditionsrejse

  Pkt. 23

  Orientering om Musikbysupervisorens musikalske ekspeditionsrejse

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume
  Mikael Pass orienterer om sin musikalske ekspeditionsrejse i Roskilde Kommunes musikmiljø.

  Sagsfremstilling

  Mikael Pass beretter fra sin musikalske rejse i Roskildes musikmiljø og giver en temperaturmåling og et øjebliksbillede af musiklivets arbejde med musikbystrategien.
  Han vil give en opdatering på hovedpointerne fra aktørnetværksmødet på Museet for Samtidskunst den 6. september 2018 – herunder hvordan der arbejdes med at udvikle og styrke kernefortællingen omkring AlleTidersMusikby i dialog og samarbejde med aktørerne.
  Pass vil derudover sætte rammen for inspirationsoplæg til temadrøftelsen Musik for alle børn, se i den forbindelse andet punkt på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 23

  Udvalget blev orienteret.

  Fraværende:

  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde

 • Pkt. 24 Inspirationsoplæg og temadrøftelse om Musik for alle børn

  Pkt. 24

  Inspirationsoplæg og temadrøftelse om Musik for alle børn

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Alle Tiders Musikby rummer mange indsatsområder. På musikbyudvalgsmødet den 12. september 2018 er indsatsområdet ’Musik for alle børn’ valgt til en temadrøftelse. Denne igangsættes med en kort film og 3 inspirationsoplæg.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at på baggrund af oplæggene drøfter udvalget tematikken.
  Beslutningskompetence
  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby rummer en bred pallette af indsatsområder. På udvalgsmødet den 12. september 2018 zoomes der ind på ’Musik for alle børn’.
  Der bliver vist en kort film, som viser stemninger fra nogle af handleplanens initiativer. Udvalget inspireres derudover af tre oplæg:
  Pelle Leth Poulsen, klubmedarbejder i Klub Øst i Roskilde Kommune, vil perspektivere temadrøftelsen med et oplæg fra klubberne.
  Klubberne spiller en væsentlig rolle i forhold til at få unge med forskellige baggrunde til at engagere sig i musikken – også dem der ikke kommer fra et ”hjem med klaver” eller har forældre, der aktivt skriver dem op til musikskole.
  Pelle er musiker og er drivkraften bag en række musikprojekter i klubberne – bl.a. Musikstarter, klubfestival, musicals m.m., og så har han hands-on erfaring med arbejdet med de unge, og hvad der motiverer dem.

  Andreas Vetö, direktør for Danmarks Underholdningsorkester (DUO), vil fortælle om sine erfaringer fra projektet HOPE (House Of PerformancE).
  HOPE foregår i Taastrupgårdsområdet og på Selsmoseskolen i Høje-Taastrup. Det er et dannelsesprojekt med fokus på at give eleverne livskompetencer gennem musikken.
  Andreas har tidligere været ansat i kommunens to musiske skoler, og han er ligeledes en del af projektgruppen bag vores potentielle boligsociale musikindsats, der er under udarbejdelse.
  Udover at fortælle om HOPE vil Andreas desuden bidrage med et skarpt blik på vores nuværende indsatser ift. ’Musik for alle børn’.
  Mikkel Snorre Wilms Boysen, lektor på Professionshøjskolen Absalon og medlem af Musikbyudvalget, vil lægge en kritisk konstruktiv vinkel på handleplanens mange forventninger til musikkens positive indvirkning på børns udvikling, læring, livskvalitet og fremtidsudsigter.
  I oplægget vil Mikkel adressere spørgsmålene: Hvad kan musikken? Hvad kan musikken ikke? Hvilke konkrete tiltag giver mening?

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Drøftet, herunder indsatser for:
  - tættere relation mellem klubber og musiske skoler, fx wildcard
  - fremme af tværfaglige relationer med henblik på både børnenes introduktion til, videre udvikling indenfor og fællesskab i musikken
  - åbne musikfaciliteter/øvemuligheder i lokalområderne
  - elektronisk musik som udtryksform med aktiviteter ift skoler, klubber, musiske skoler og initiativer uden for institutionerne
  - understøtte de kompetencer, der er "rundt om" musikken, fx lys, lyd, afvikling.
  Forvaltningen præsenterer en opsamling af drøftelsen på det kommende møde.

  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 23

  Fraværende:
  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde
  Henrik Stougaard (Ø)

 • Pkt. 25 Status på handleplan 2018-2021 for Alle Tiders Musikby

  Status_paa_handleplan.pdf

  Pkt. 25

  Status på handleplan 2018-2021 for Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Siden musikby-strategien og den tilknyttede handleplan for 2018-2021 blev godkendt i 2017 har udmøntningen af strategien været i gang. Musikbyudvalget gives en skriftlig status på handleplanen, som fundament for en drøftelse af fremadrettede anbefalinger til handleplan 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at musikbyudvalget:

  1. drøfter status på handleplanen 2018-2021
  2. kommer med anbefalinger til det videre arbejde med at udmønte initiativerne i handleplanen for 2018 samt kommende initiativer

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 30. august 2017, punkt 198, godkendte et enigt byråd strategien for Alle Tiders Musikby. Den tilknyttede handleplan for 2018-2021 blev byrådsgodkendt den 29. november 2017, punkt 291.
  Siden er der igangsat mange spændende initiativer rundt omkring i hele kommunen og ude blandt de mange musikaktører.
  Musikbyudvalget forelægges et statusnotat på handleplanen for 2018-2021, hvor det fremgår, at alle initiativer for 2018 er i proces. De er enten ved at blive udviklet, udmøntet eller afviklet, som de er beskrevet i handleplanen eller i revideret form.
  Overordnet set er der 38 initiativer, der fordeler sig på strategiens målsætninger og indsatsområder således:
  Under målsætningen Musik for alle er der:
  - 10 initiativer under indsatsområdet Alle børn skal møde musikken.
  - 9 initiativer under indsatsområdet Deltagelse for alle.
  - 5 initiativer under indsatsområdet Musik som økonomisk vækstmotor.
  - 1 initiativ under indsatsområdet Vækstmiljøer
  - 2 initiativer under indsatsområdet Kreative erhverv
  - 2 initiativer under indsatsområdet Musik skal kunne ses og høres.
  Under målsætningen Musik sammen er der:
  - 1 initiativ under indsatsområdet Styrke møder mellem umage par.
  - 4 initiativer under indsatsområdet Regionale, nationale og internationale tråde.
  - 4 initiativer under indsatsområdet Organisatoriske rammer og synlighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 25
  Drøftet.
  Fraværende:

  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde
  Henrik Stougaard (Ø)

 • Pkt. 26 Mødeplan for Musikbyudvalget 2019

  Pkt. 26

  Mødeplan for Musikbyudvalget 2019

  Sagsnr. 293096 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalgets mødeplan for 2019 forelægges til beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nedenstående mødeforslag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissoriet afholdes 3 årlige møder i udvalget og herudover et møde med en bredere deltagerskreds, hvor der kan drøftes status og udviklingsretning med udgangspunkt i revision af handlingsplanen.
  Der foreslås følgende mødedatoer i 2018 og 2019:
  Tirsdag den 12. marts
  Tirsdag den 28. maj
  Tirsdag den 17. september
  Tirsdag den 19. november
  Alle møderne afholdes i tidsrummet 16.30 – 18.30.

  Økonomi

  Sagen har budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 26
  Godkendt.
  Fraværende:
  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde
  Henrik Stougaard (Ø)

 • Pkt. 27 Eventuelt

  Pkt. 27

  Eventuelt

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 12-09-2018, pkt. 27
  Intet at referere.
  Fraværende:
  Borgmester Joy Mogensen (A),
  Henrik Sveidahl, Rytmisk Konservatorium
  Anders Hvidberg Hansen, DMF Roskilde
  Henrik Stougaard (Ø)