You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 13, 2018 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: Ragnarock, Rabalderstræde 16
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 13-11-2018, pkt. 1
  Godkendt
  Fraværende:
  Daniel Nayberg, Signe Lodrup

 • Pkt. 2 Musikbypuljen - mulighed for disponering af 2019-midler i 1. kvartal 2019

  Pkt. 2

  Musikbypuljen - mulighed for disponering af 2019-midler i 1. kvartal 2019

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  For at sikre at musikbypuljen kontinuerligt understøtter musiklivets rolle i forhold til at udmønte Alle Tiders Musikby, anbefaler forvaltningen, at der reserveres en sum på 100.000 kr. fra budget 2019 til brug i perioden fra januar 2019 til og med første musikbyudvalgsmøde den12. marts 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes en sum 100.000 kr. fra musikbypuljen 2019, der kan bruges i 1. kvartal 2019 inden for de retningslinjer, som er afsat for puljen i 2018.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Alle Tiders Musikby skal regnskabet for 2018, og budgettet for 2019 behandles i Musikbyudvalget den 12. marts 2019. Det giver en periode fra januar til marts 2019, hvor der ikke er afsat midler til musikbypuljen.
  For at sikre at der kontinuerligt er musikpuljemidler, som kan understøtte de gode initiativer fra musiklivet i Roskilde Kommune, anbefaler forvaltningen, at der afsættes en sum på 100.000 kr. fra 2019 budgettet, der kan udgøre musikbypuljen i første kvartal 2019, indtil budget for musikbystrategien i 2019 - herunder ramme og principper for musikbypuljen - bliver behandlet i Musikbyudvalget den 12. marts 2019.
  Den 5. november 2018 er der 200.000 kr. tilbage i musikbypuljen for 2018, og evt. restmidler vil efter gældende rammeoverførselsregler bliver overført til musikbypuljen for 2019 i forbindelse med den generelle rammeoverførselssag, der behandles politisk i marts 2019.
  Kompetencen til udmøntning af midler fra musikbystrategien, herunder musikbypuljen, blev af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni 2018, punkt 83, givet til Musikbyudvalget for perioden 2019-21.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, og heller ikke i 2019, da vi taler disponering af midler inden for det samlede budget 2019 på området.
  Musikby 2020, 13-11-2018, pkt. 2
  Godkendt, dog således at summen øges til kr. 200.000 kr.

  Fraværende:
  Daniel Nayberg, Signe Lodrup

 • Pkt. 3 Eventuelt

  Pkt. 3

  Eventuelt

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 13-11-2018, pkt. 3
  Udvalget drøftede eksklusiv aftaler mellem spillesteder.
  Fraværende:
  Daniel Nayberg, Signe Lodrup