You are here

Dagsorden

Dato: Onsdag, Oktober 5, 2016 - 08:16
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 465 Læreraftale

  Pkt. 465

  Læreraftale

  Sagsnr. 285902 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgmesteren anmoder på vegne af grupperne A, B og F, om at Økonomiudvalget behandler en sag om indgåelse af læreraftale med Roskilde Lærerforening og Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren har på vegne af gruppe A, B og F anmodet om, at Økonomiudvalget behandler sag vedrørende aftale mellem Roskilde Lærerforening og Roskilde Kommune.
  Bilag medbringes til mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.