You are here

Dagsorden

Dato: Onsdag, Maj 11, 2016 - 08:16
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 293 Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  sag_fra_april_om_anvendelse_af_ikke_disponerede_budgetmidler_2016.pdf notat_om_etablering_af_produktionskoekken_paa_plejecenter_kastanjehaven.pdf

  Pkt. 293

  Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  Sagsnr. 250467 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. april 2016 at anvende 1,44 mio. kr. til at forbedre konkrete plejecentres fællesarealer, så de er bedre indrettet i forhold til borgere med demens. Udvalget skal tage stilling til udmøntning af de resterende 3,56 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter anvendelsen af de 3,56 mio. kr., som ikke er disponeret.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 7. april 2016 anvendelsen af de 5 mio. kr., som ikke er disponeret fra ældremilliarden. Udvalget besluttede at anvende 1,44 mio. kr. til at gøre konkrete eksisterende plejecentres fællesarealer mere venlige i forhold til demens. Udvalget besluttede samtidig at udsætte beslutningen om de resterende 3,56 mio. kr. til maj måned, og bad om supplerende oplysninger i forhold til konsekvenser ved at inddrage 3-4 rehabiliteringsboliger på Kastanjehaven.
  Sagsfremstillingen fra den 7. april 2016 med de forskellige forslag til udmøntning fremgår af bilag sammen med bilaget, der angiver omkostninger ved etablering af produktionskøkken på Kastanjehaven.
  De samlede omkostninger for etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven er, som tidligere oplyst, beregnet til 3,583 mio. kr.
  Etablering af et produktionskøkken på Kastanjehaven vil, som tidligere oplyst, have som konsekvens, at der inddrages 3-4 rehabiliteringspladser på plejecenteret. Den ændring, der sker i kapacitet ved at nedlægge tre-fire boliger, kan ved behov, indhentes ved at inddrage 1-2 plejeboliger på plejecenter Trekroner. En plejebolig vil gøre det ud for to rehabiliteringspladser. Omlægningen af en plejebolig til to rehabiliteringspladser vil medføre en mistet huslejeindtægt årligt på 76.308 kr.
  Belægningsprocenten for rehabiliteringspladserne på Kastanjehaven var i 2015 på 94 %, mens der på Rehabiliteringscenter Trekroner var en belægningsprocent på 100 %.
  Udvalget har tidligere besluttet, at rehabiliteringspladserne skal samles på Hyrdehøj, når det nye plejecenter ibrugtages. På det tidspunkt vil de nuværende rehabiliteringspladser på Trekroner overgå til plejeboliger, og de nuværende rehabiliteringspladser på Kastaniehaven kan overgå til andet formål.
  Med ibrugtagning af plejecenter ved Hyrdehøj fra 2018 opnår kommunen det antal rehabiliteringspladser, der forventes at være behov for i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 3,56 mio. kr. indgår i budgettet og er ikke disponeret.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 42

  Venstre og Dansk Folkeparti satte et forslag til afstemning om, at de 3,56 mio. kr. anvendes til at eksisterende plejecentres fællesarealer gøres mere demensvenlige. For stemte Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O), imod stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A) og Kaj V. Hansen (A).
  Socialdemokraterne satte et forslag til afstemning om, at de 3,56 mio. kr. anvendes til etablering af et køkken på Kastaniehaven. For stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A) og Kaj V. Hansen (A), imod stemte Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O).
  Et enigt udvalg begærede sagen i byrådet.