You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 15, 2017 - 16:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 77 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 77

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-02-2017, pkt. 77

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 78 Henvendelse til transportministeren vedrørende situationen for pendlere i Viby

  Pkt. 78

  Henvendelse til transportministeren vedrørende situationen for pendlere i Viby

  Sagsnr. 287246 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti foreslår, at byrådet retter henvendelse til Transportministeren vedrørende udbedring af situationen for pendlere i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (DF) har bedt om at få optaget punktet på dagsordenen således:
  "Dansk Folkeparti ønsker, at byrådet retter henvendelse til transportministeren med anmodning om øjeblikkelig udbedring af situationen for pendlerne i Viby, eftersom en rettidighed på 50 procent af togafgangene fra Viby Station ikke alene truer pendlernes velfærd, men også spænder ben for Roskilde Kommunes planer om udvikling af Viby, herunder udbygningen af Skousboarealet."
  Sagen er sendt til Plan- og Teknikudvalget. Idet den indeholder en opfordring til, at byrådet retter henvendelse til ministeren, vil sagen i givet fald skulle videresendes fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalgets og byrådet til beslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 30

  Udvalget besluttede at anbefale byrådet at rette henvendelse til ministeren om udbedring af situationen for pendlerne i Viby.

  Økonomiudvalget, 15-02-2017, pkt. 78

  Anbefales.

 • Pkt. 79 Udbud på indkøb af fødevarer

  Udbudsmateriale_foedevarer_2017.pdf Tilbudsliste.pdf

  Pkt. 79

  Udbud på indkøb af fødevarer

  Sagsnr. 270563 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstillede i 2016, at Roskilde Kommune lavede eget fødevareudbud. Indstillingen blev lavet som et resultat af, at SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice) i et fællesudbud indsatte betingelser, som flere af Kommunens institutioner ikke kunne efterleve. Indstillingen blev forelagt fagudvalg og blev godkendt af Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på mødet 4. maj 2016 pkt. 260, at udvalget fremover årligt i januar forelægges udbudsplan til forhåndsgodkendelse. Endvidere besluttedes det, at resultatet af de gennemførte udbud forsat forelægges de relevante fagudvalg til orientering.
  Skole og Børneudvalget behandlede den 5. april 2016 sag om særskilt udbud af fødevarer, som efterfølgende blev godkendt i Økonomiudvalget den 13. april 2016. I den sag fremgik, at fagudvalg vil få udbudsmaterialet til orientering, hvorfor Skole- og Børneudvalget har fået forelagt udbudsmaterialet på sit møde 31. januar 2017 og Social- og Omsorgsudvalget den 7. februar 2016.
  Udbudsmaterialet omhandler indkøb af fødevarer til institutioner, skoler, madservice, plejecentre, rådhus kantinen m.fl.
  Udbudsmaterialet rummer et bredt og fuldt sortiment af økologiske fødevarer samt konventionelle varer, og de kommunale institutioner opnår herved mulighed for primært at anvende økologiske produkter. Udbuddet er opdelt i sortiment A og sortiment B-produkter, hvor sortiment A-produkterne omfatter alle de almindeligt brugte fødevarer. (svin, okse, lam, fjerkræ, fisk samt et bredt sortiment af grønsager og frugt) og dækker ca. 80 % af det samlede volumen. Alle disse produkter skal kunne leveres som økologiske fødevarer, mens fødevarer på sortiment B-listen kan være økologiske, men det er ikke et krav, bl.a. fordi ikke alle fødevarer kan fås som økologiske året rundt
  Udbuddet understøtter således det opstillede mål i budgetforliget for 2017 om, at 90 % af kommunens medindkøb i 2025 skal være økologisk.
  Kontrakten løber fra 1. maj 2017 til og med 30. april 2021.
  Udbuddet er konstrueret til at imødekomme de store køkkener, som har brug for at have skarpe priser på de fødevarer, hvor der er en stor indkøbsvolumen. Herudover imødekommer det de mindre køkkeners ønske om handlefrihed ved at have et bredt sortiment.
  I aftalen er der mulighed for, at Roskilde Kommune kan have en tæt dialog med leverandøren, som giver mulighed for konkret efterspørgsel efter f.eks. flere lokale fødevarer eller bestemte økologiske produkter. Ændringer må dog ikke rykke væsentligt ved udbudsgrundlaget.
  Forvaltningen har ændret i udbudsmaterialet efter at fagudvalgene blev orienteret. Ændringerne består i korrektion af datoer for offentliggørelse af udbuddet samt spørge- og tilbudsfrister. Endvidere er der på arbejdsgruppens anbefaling indført et indskærpende krav i forhold til levering af halalslagtet kød med udgangspunkt i bedre dyrevelfærd. Kravet, der er lovbestemt, er indføjet for at signalere, at kommunen vægter dyrevelfærd
  højt. Det bemærkes, at bestemte kødvarer i vid udstrækning kun fås som halal slaget kød, f.eks. oplyser leverandørerne at 90-95 % af alle kyllinger er halal slagtet.
  Fagudvalgene orienteres om resultatet af udbuddet efter endt udbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. En eventuel besparelse som følge af den nye kontrakt vil indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedr. produktivitetsforbedringer.

  Økonomiudvalget, 15-02-2017, pkt. 79

  Økonomiudvalget er enigt om at understregningen flyttes fra "kunne" til "skal" i afsnit 3.3.1.
  Merete Dea Larsen stillede følgende ændringsforslag til udbudspolitikken: "Religiøst slagtet kød skal være mærket så det bliver et aktivt tilvalg frem for udgangspunktet når der købes ind. For stemte Merete Dea Larsen (O) og Bent Jørgensen (V) og Lars-Christian Brask (V). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Birgit Pedersen (F) og Lars Lindskov (C). Forslaget blev herefter forkastet.
  Forvaltningens indstilling blev herefter godkendt. V og O kan ikke godkende.
  Merete Dea Larsen begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 80 Eventuelt

  Pkt. 80

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-02-2017, pkt. 80

  - KFUM henvendelse.