You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 15, 2016 - 16:40
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 340 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand(Lukket)

 • Pkt. 341 Kortlægning af Roskildes Brand (DNA)

  brandbook_roskilde.pdf

  Pkt. 341

  Kortlægning af Roskildes Brand (DNA)

  Sagsnr. 282625 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel har på baggrund af midler fra udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) fået udarbejdet en analyse der kortlægger Roskilde Brand. Der lægges op til en drøftelse af resultaterne fra denne analyse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at analysens resultater drøftes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Handel har fået udarbejdet en analyse, der kortlægger Roskildes Brand på baggrund af en bevilling fra UVEG. Bestyrelsesformanden for Bates Y&R Jacob Hastedt, som selv bor i Veddelev blev sat på opgaven, som er blevet udført fra i perioden fra 1. januar 2016 – 1. maj 2016. Jacob Hastedt præsenterede analysens resultater for byrådet den 8. juni 2016.
  Analysen og dets konklusioner blev ligeledes præsenteret på et møde i UVEG den 20. maj 2016. UVEG anbefaler overfor byrådet de resultater i form nedenstående vision, mission og slogan, som analysen er kommet med forslag til.
  Vision: ”At blive Greater Copenhagens førende kommune indenfor nyskabende sammenkobling af historie, service, kultur, erhverv og uddannelse”.
  Mission: ”Vi gør gæster til nye borgere – vi gør borgere til samskabende brugere”.
  Slogan: ”Alle tiders Roskilde”.
  Analysen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-05-2016, pkt. 31

  DNA analysen blev præsenteret og resultaterne blev efterfølgende drøftet. Et samlet udvalg er enigt i analysens resultater og anbefalinger.
  Fraværende: Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Torben Strand (Dansk Industri), Karim Arfaoui (Byrådet) og Morten Gjerskov (Byrådet).

  Økonomiudvalget, 15-06-2016, pkt. 341

  Det bemærkes at Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering ikke har taget stilling til denne sag i sin nuværende udformning.
  Økonomiudvalget tager sagen til efterretning, idet organisering og indsatser på baggrund af analysen forelægges Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.