You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 23, 2016 - 07:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 342 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 342

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 23-06-2016, pkt. 342

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 343 Anmodning fra Dansk Folkeparti om optagelse af sag omkring bopælspligt på boligerne beliggende ved Højskolen ejet af PENSAM

  Pkt. 343

  Anmodning fra Dansk Folkeparti om optagelse af sag omkring bopælspligt på boligerne beliggende ved Højskolen ejet af Pensam

  Sagsnr. 282906 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om optagelse af punkt vedrørende bopælspligt på boligerne beliggende ved Højskolen ejet af Pensam.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om at få følgende på Økonomiudvalgets møde.
  ”Dansk Folkeparti ønsker oplyst hvorfor man ikke har fulgt lovgivningen vedr. bopælspligt på boligerne beliggende ved Højskolen ejet af Pensam.
  Derudover ønskes der en redegørelse for hvordan man vil rette op på dette og tidsperspektivet for opretning.
  Beslutning:
  Økonomiudvalget pålægger forvaltningen at arbejde hurtigt for at overholde lovgivningen vedr. ejendomme beliggende på højskolegrunden som er underlagt bopælspligt og sikre at borgere på akutboligventelisten hurtigst muligt får glæde af boligerne.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 23-06-2016, pkt. 343

  Økonomiudvalget var enigt om, at der forberedes en sag til august om status for forhandlingerne med Pensam med henblik på hurtigst muligt at få etableret boliger på ejendommen.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand(Lukket)

 • Pkt. 345 Eventuelt

  Pkt. 345

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 23-06-2016, pkt. 345

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Lars Lindskov.