You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 25, 2016 - 16:45
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 294 Personalesag

  Pkt. 294

  Personalesag

  Sagsnr. 91794 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal godkende ændringer i vilkår for Yvonne Barnholdts åremålsansættelse.

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller at byrådet godkender vilkårene for fratræden.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er aftalt med Økonomiudvalget at velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt efter udløb af sin åremålskontrakt 31. juli 2017 ikke tilbydes fastansættelse i Roskilde Kommune.
  Yvonne Barnholdt har på den baggrund anmodet om, at der blev ændret i vilkårene for hendes kontrakt gældende for det sidste år af åremålskontrakten. Ændringerne kan forenes med kommunes ønsker om, at se på modeller for en ny organisering af det øverste ledelsesniveau i kommunen.
  Aftalen om vilkårsændringer har været forhandlet med den forhandlingsberettigede organisation med forbehold for byrådets godkendelse.
  Der er enighed med organisationen om at Velfærddirektørens kontrakt udløber 31. juli 2017. Jf. kontrakten udbetales godtgørelse på 3 måneders løn. At Velfærdsdirektøren fristilles fra 1. august 2016. At såfremt der opnås anden beskæftigelse i fritstillingsperioden, vil der ske modregning i lønnen fra 1. april 2017. At 5 ugers ferie optjent i 2015 anses for afviklet i fritstillingsperioden, 6. ferieuge udbetales. At 3 uger af ferien optjent i 2016 anses ligeledes som afviklet i fritstillingsperioden. Restferien udbetales på feriekort ved fratræden 1/8 2017. At ferie optjent i 2017 udbetales på sædvanlig vis.

  Økonomiske konsekvenser

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Økonomiudvalget, 25-05-2016, pkt. 294

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Lindskov.