You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 31, 2016 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 400 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 400

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 31-08-2016, pkt. 400

  Godkendt.

 • Pkt. 401 1. behandling af budget 2017-2020

  opdateret_overbliksnotat_paa_baggrund_af_budgetforlig.pdf budgetforlig_bloklister.pdf budgetforlig_bloktekster.pdf budgetforlig_2017-2020.pdf el_forslag_til_1-beh_af_rk-budget-2017.pdf

  Pkt. 401

  1. behandling af budget 2017-2020

  Sagsnr. 283237 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2017-2020, som skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 31. august 2016, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 5. oktober 2016 og i Byrådet den 12. oktober 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. materialet til budget 2017-2020 til 1. behandlingen oversendes til byrådets behandling
  2. det drøftes, hvorvidt der skal indsendes ansøgning til den statslige pulje vedr. skattestigning

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2017-2020 på mødet den 10. august, der efterfølges af augustseminar den 25./26. august og politiske forhandlinger.
  Materialet til budget 2017-2020 findes i eDagsorden, ”Budget 2017-2020” og på hjemmesiden. Eventuelt yderligere materiale vil blive eftersendt til 1. behandlingen i Økonomiudvalget.
  Der er i aftale mellem KL og regeringen afsat 2 puljer på 200 mill. kr. til hhv. skatteforhøjelser og skattenedsættelser. Senest den 2. september 2016 skal kommunerne tage stilling til, om der skal søges om fritagelse for sanktion i forbindelse med skattestigninger fra puljen vedrørende skatteforhøjelser, mens puljen vedrørende skattenedsættelser ikke skal søges.
  Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 1. september 2016 – 20. september 2016. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 og i byrådet den 12. oktober 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da sagen omhandler budgetlægningen for 2017-2020.

  Økonomiudvalget, 31-08-2016, pkt. 401

  Ø fremsatte et samlet ændringsforslag. For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (V) og Bent Jørgensen (V). Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme. Forslag fra A, B, C, F og V. blev sat til afstemning. For stemte Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Birgit Pedersen (F), Lars Lindskov (C), Lars-Christian Brask (V) og Bent Jørgensen (V). Imod stemte Henrik Stougaard (Ø). Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.
  Forslag fra A, B, C, F og V oversendes til byrådets 1. behandling af budget.
  Det anbefales, at der ikke indsendes ansøgning til den statslige pulje vedr. skattestigning.

 • Pkt. 402 Midlertidig anvendelse af bygningerne på højskolegrunden, Himmelev(Lukket)

 • Pkt. 403 Eventuelt

  Pkt. 403

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 31-08-2016, pkt. 403

  - Udligning.
  - OL-medaljefest.