You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 1, 2019 - 15:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 356 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 356

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 01-10-2019, pkt. 356

  Godkendt.

 • Pkt. 357 Stillingtagen til mulighed for skatteforhøjelse i budget 2020

  Pkt. 357

  Stillingtagen til mulighed for skatteforhøjelse i budget 2020

  Sagsnr. 321392 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvis kommunerne ønsker at ansøge om midler fra den afsatte ramme til skatteforhøjelse, skal man senest 1. oktober ansøge Social- og Indenrigsministeriet. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til, om Roskilde Kommune skal indsende en ansøgning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, om Roskilde Kommune skal søge om midler fra rammen vedr. skattestigninger og i så fald vedrørende hvilken skattetype og med hvilket beløb

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der i 2020 afsat en ramme til skatteforhøjelser på 200 mio. kr., som fordeles efter ansøgning. Ansøgningsfristen er 1. oktober. Økonomiudvalget skal således tage stilling til, om der skal søges om en skattestigning i form af en forhøjelse af en eller flere af følgende skatter: Indkomstskatten, grundskyld (ejendomsskat) eller af dækningsafgiften.
  Hvis kommunen opnår tilsagn, kan skatten hæves uden risiko for individuelle sanktioner, men hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der – uanset tilsagn fra denne pulje – kunne blive tale om kollektive sanktioner. Der vil i tildelingen af tilsagn fra ministeriets side blive lagt vægt på vurderingen af kommunens generelle økonomiske situation.
  Der forventes svar om evt. tilsagn den 7. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører budgetlægningen for 2020-2023

  Økonomiudvalget, 01-10-2019, pkt. 357

  Henrik Stougaard (Ø) fremsatte forslag om, at der fremsendes ansøgning om stigning i ejendomsskat med 9,69 o/oo-point til 34 o/oo, samt en forhøjelse af dækningsafgiften med 2,46 o/oo-point til 10 o/oo.
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Henrik Stougaard (Ø) Imod stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) og Gitte Kronbak Nielsen (A), Lars Lindskov (C), Tina Boel (F), Jette Tjørnelund (V). Jeppe Trolle (B) og Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.
  Tomas Breddam (A) fremsatte forslag om, at der indsendes ansøgning om forhøjelse af ejendomsskatten med 4 o/oo-point til 28,31 o/oo og en forhøjelse af dækningsafgiften med 1,32 o/oo-point til 8,86 o/oo.
  Forslaget blev sat til afstemning. For stemte Tomas Breddam (A), Henning Sørensen (A) og Gitte Kronbak Nielsen (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Lars Lindskov (C) og Jette Tjørnelund (V).
  Merete Dea Larsen (O) undlod at stemme.

 • Pkt. 358 Eventuelt

  Pkt. 358

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 01-10-2019, pkt. 358

  -