You are here

Dagsorden

Dato: Onsdag, Januar 16, 2019 - 08:21
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 19 Anmodning om optagelse af sag om information til borgerne ved forhøjet vandstand i Fjorden

  Pkt. 19

  Anmodning om optagelse af sag om information til borgerne ved forhøjet vandstand i Fjorden

  Sagsnr. 315360 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre v/Jette Tjørnelund, har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om information til borgerne ved forhøjet vandstand i Fjorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Venstre v/Jette Tjørnelund har anmodet om at få følgende optaget på dagsordenen
  ”Information til borgerne ved forhøjet vandstand i fjorden
  Venstre foreslår, at kommunens hjemmeside og facebookside videreformidler relevante informationer og anbefalinger fra myndigheder om tiltag ved varsel om forhøjet vandstand i fjorden.
  Tydelig og ensartet kommunikation er særlig vigtig ved kriser eller usædvanlige forhold. Der er efter vores opfattelse et udækket behov for, at informationer ved varsel om forhøjet vandstand i fjorden struktureres og kommunikeres fra kommunen også selvom kommunens krisestab ikke formelt er aktiveret.
  Et eksempel på behovet og forventning om information fra kommunen er varslet om forhøjet vandstand i forbindelse med stormen Alfrida. Her udsendte Midt- og Vestsjællands Politikreds og den Lokale Beredskabs Stab 1. januar 2019 en meddelelse med titlen: Myndighederne er klar. Det fremgår af meddelelsen, at borgerne kan søge nærmere oplysninger om de iværksatte tiltag på kommunens hjemmeside www.Roskilde.dk.
  Der blev imidlertid hverken opslået meddelelser, der informerede om de iværksatte tiltag på kommunens hjemmeside eller facebookside. Borgere, foreninger eller virksomheder, der har søgt information af officielle kanaler har dermed ikke fået de informationer via Roskilde kommune, der tilsyneladende var forventning om fra den Lokale Beredskabs Stab og politiet.
  Det vil efter vores opfattelse være naturligt, at kommunen tager kommunikationsopgaven på sig ved varsel om forhøjet vandstand og dermed bidrager til mere klarhed og mindre utryghed hos borgerne.”

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.