You are here

Dagsorden

Dato: Onsdag, Marts 2, 2016 - 16:00
Sted: Personaleafdelingens kursuslokale
 • Pkt. 45 Beslutninger om dagsorden

  Pkt. 45

  Beslutninger om dagsorden

  Sagsnr. 249030 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget. 02-03-2016, pkt. 45

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V) og Jonas Bejer Paludan (Ø)- Henrik Stougaard (Ø) deltog som stedfortræder for Jonas Paludan.

 • Pkt. 46 Temadrøftelse - Strategi for aktiviteter på Stændertorvet

  Pkt. 46

  Temadrøftelse - Strategi for aktiviteter på Stændertorvet

  Sagsnr. 277619 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har taget initiativ til udarbejdelse af en strategi for aktiviteter på Stændertorvet. Arbejdet indledes med en temadrøftelse på et fællesmøde mellem Plan- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Stændertorvet er færdiganlagt og indvies i april 2016. Forvaltningen kan med en vedtaget strategi udarbejde et administrationsgrundlag, så torvet kan danne en attraktiv og solid ramme for de mange forskelligartede aktiviteter som fx torvehandel, opsætning af madboder samt afholdelse af større og mindre arrangementer.
  Strategien skal afspejle kommunens mål om, at Roskilde skal være en levende og dynamisk by, der kan tiltrække mange typer af arrangementer.
  Der vil under arbejdet med strategien ske en bred inddragelse af interessenter, så viden om torvets anvendelse i dag, men også udviklingspotentialet afdækkes.
  - Målet er:
  - at skabe gode betingelser for torvestaderne, men også at kunne tiltrække flere boder - gerne med lokalt dyrkede produkter.
  - at skabe gode vilkår for et ”foodcorner” omkring Spunken.
  - at afdække mulighederne for hvilke større og mindre events, der kan afholdes på Stændertorvet, og hvordan nye events tiltrækkes fremadrettet.
  Interessenterne vil bl.a. være torvestaderne, madboderne, naboforretninger til torvet, Roskilde Handel, VisitRoskilde samt kulturaktører. Inddragelsen vil være dynamisk og i en åben proces med bl.a. workshops, information via Facebook mm.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 02-03-2016, pkt. 46

  Drøftet.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V) og Jonas Bejer Paludan (Ø)- Henrik Stougaard (Ø) deltog som stedfortræder for Jonas Paludan.