You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 7, 2019 - 17:30
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 119 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 119

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-08-2019, pkt. 119

  Godkendt.

 • Pkt. 120 Valg af formand for Plan- og Teknikudvalget

  Pkt. 120

  Valg af formand for Plan- og Teknikudvalget

  Sagsnr. 314519 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Resume

  Valg af formand for perioden 7. august 2019 til 31. december 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges ny formand.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 7. august 2019 skal vælges ny borgmester for resten af byrådsperioden som konsekvens af Joy Mogensens udnævnelse til Kultur- og Kirkeminister.
  Sagen forventes at få konsekvenser for såvel sammensætningen af Plan- og Teknikudvalget som for udvalgets formandspost.
  Der lægges derfor op til valg af ny formand for udvalget i umiddelbar forlængelse af byrådsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Plan- og Teknikudvalget, 07-08-2019, pkt. 120

  Daniel Prehn blev valgt til formand.

 • Pkt. 121 Eventuelt

  Pkt. 121

  Eventuelt

  Sagsnr. 299836 Plan- og Teknikudvalget Åbent punkt

  Plan- og Teknikudvalget, 07-08-2019, pkt. 121

  -