You are here

Referat

Dato: Mandag, November 28, 2016 - 16:30
Sted: Dankbar, Akacielunden 15, Trekroner, 4000 Roskilde
 • Pkt. 8 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 8

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 8

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen

 • Pkt. 9 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 9

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 9

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen

 • Pkt. 10 Udpegning af vinder af Roskilde Kommunes CSR-pris 2016

  BILAG_2_Begrundelse_for_nomineringer.pdf BILAG_1_Skemaoversigt_over_nominerede_virksomheder.pdf BILAG_3_Baggrund_for_CSR-pris.pdf

  Pkt. 10

  Udpegning af vinder af Roskilde Kommunes CSR-pris 2016

  Sagsnr. 277366 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra 2016 indstiftet en CSR-pris, hvor Beskæftigelsesrådet udvælger en vinder. Forvaltningen har modtaget 5 nomineringer i alt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd udpeger en vinder af Roskilde Kommunes CSR-pris 2016 ud af følgende nominerede listet i alfabetisk rækkefølge:
  ¾ INSP
  ¾ LH Hockerup
  ¾ Paperboy

  ¾ Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård
  ¾ Zusammen /Dankbar

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Sagsfremstilling

  På opfordring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget har Roskilde Kommune indstiftet en årlig CSR-pris.
  Virksomhederne er nomineret efter særlige kriterier (se bilag), hvorefter Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd udvælger en vinder.
  Prisen, der består af et indrammet diplom og taletid for erhvervslivet, overrækkes ved nytårskuren d. 16. januar 2017.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 10

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen
  Pga. det lave antal virksomheder, der er indstillet til CSR-prisen åbnes der for yderligere indstillinger frem til 15. december 2016, hvorefter den endelige afgørelse træffes ved en mailafstemning i Rådet.

 • Pkt. 11 Anvendelse af Rådets midler i 2017 – indledende drøftelse

  Pkt. 11

  Anvendelse af Rådets midler i 2017 – indledende drøftelse

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Beskæftigelsesrådets pulje er på 250.000 kr. i 2017. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes med henblik på forelæggelse af konkrete forslag på de kommende møder.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Byråd har i budgettet for 2017 afsat en pulje på 250.000 kr. til udmøntning i Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.
  Midlerne afsættes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Dvs. initiativer, der fremmer, at erhvervslivet har den arbejdskraft, de skal bruge og/eller, at man på det lokale arbejdsmarked bidrager til at udvikle de ledige og de sygemeldte, så de kan komme ind på eller tilbage på arbejdsmarkedet.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter ideer til, hvordan de forventede midler kan anvendes med henblik på forelæggelse af konkrete forslag på de kommende møder.

  Økonomi

  Der er afsat 250.000 kr. på Roskilde Kommunes budget til Beskæftigelsesrådets pulje i 2017.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 11

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen
  Rådet ønsker forelagt konkrete projekter inden for 2 spor:
  1) Projekt(er) med udgangspunkt i de kommende store byggerier i Roskilde Kommune. Evt. med inspiration fra ”Byg til vækst” i Odense.
  Dialog med Dansk Byggeri jf. partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og 3F.

  2) Projekt(er) under temaet ”Flygtninge på vej ind på arbejdsmarkedet” .
  F.eks :
  Projekt omkring mentorer på offentlige arbejdspladser i forbindelse med integrationsborgere ansat i praktik/løntilskud udarbejdet. Dette projekt udvikles i dialog med medarbejderne.

  Mulige projekter i forbindelse med IQ Roskilde (fx De forenede Dampvaskerier)

 • Pkt. 12 Mødeplan 2017

  Pkt. 12

  Mødeplan 2017

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds mødeplan for 2017 forelægges rådet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplan for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd.

  Sagsfremstilling

  I Rådets forretningsorden står: " Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd afholder normalt ordinært møde 2 gange om året. Et møde i foråret og et møde i efteråret." Derfor foreslås følgende mødeplan for 2017:
  Torsdag d. 2. marts 2017
  Mandag d. 9. oktober 2017
  Møderne afholdes i tidsrummet 16.30 til 18.00

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 12

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen
  Mødeplanen blev godkendt.

 • Pkt. 13 Orientering fra Rådets medlemmer om virksomhederne/organisationers aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Pkt. 13

  Orientering fra Rådets medlemmer om virksomhederne/organisationernes aktiviteter på beskæftigelsesområdet

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Under dette punkt orienterer medlemmerne hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om, hvordan de enkelte virksomheder/organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og konkrete aktiviteter, der er planlagt eller i gang på beskæftigelsesområdet.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Dette punkt har til formål at give de forskellige virksomheder og organisationer, der er repræsenteret i Beskæftigelsesrådet, mulighed for at orientere hinanden og de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune om aktuelle aktiviteter og behov på beskæftigelsesområdet. Under punktet vil hvert medlem derfor få ordet til at give en kort (max. 5 min.) og uformel orientering om, hvordan de enkelte virksomheder/organisationer ser på den nuværende beskæftigelsessituation og hvilke konkrete aktiviteter, af interesse for Rådets øvrige medlemmer og Roskilde Kommune, der overvejes/planlægges eller er sat i gang på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 13

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen
  Rådet er interesseret i at drøfte frivillighed kontra ordinært arbejde på et kommende møde.

 • Pkt. 14 Orientering om mødestedet Dankbar og tilhørende aktiviteter

  Pkt. 14

  Orientering om mødestedet Dankbar og tilhørende aktiviteter

  Sagsnr. 273225 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Sagsfremstilling

  Randi Tang fortæller om sin virksomhed, der indbefatter tilbud til unge udsatte borgere.
  Mødestedet er en del af virksomheden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 14

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen

 • Pkt. 15 Orientering om ”Bygge og Anlæg – brobygning for udsatte ledige unge i Roskilde kommune”

  Pkt. 15

  Orientering om ”Bygge og Anlæg – brobygning for udsatte ledige unge i Roskilde kommune”

  Sagsnr. 284566 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Resume

  Brobygningsforløbet finansieret af Beskæftigelsesrådets midler er i gang og Rådet orienteres om forløb og erfaringer indtil nu.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd

  Sagsfremstilling

  Rådet besluttede efter rådsmødet d. 23. maj, at rådets midler for 2016 skulle bruges til at finansiere projektet: ”Bygge og Anlæg – brobygning for udsatte ledige unge i Roskilde Kommune”.
  Projektet skal give viden og praktisk erfaring i samarbejdet mellem jobcenter, uddannelsesinstitution, brancheorganisation og uddannelsesvejledning omkring aktivering af udsatte unge samt et bedre grundlag for igangsættelse af lignende brobygningsforløb for unge ledige.
  Det 13 ugers forløb på Roskilde Tekniske Skole startede medio september 2016 og er ved at gå ind i sin sidste fase. Her skal motivation for uddannelse fastholdes og udbygges. Derudover skal opkvalificering i dansk og matematik sideløbende sikres, således, at de unge kan bestå en optagelsesprøve. Projektet afsluttes med en fernisering den 12. december kl. 12 på landbrugsskolen. Rådets medlemmer er velkomne/inviteres til at deltage i denne fernisering.
  På mødet orienterer Anders Østerby fra Roskilde Tekniske Skole og Rasmus Mikander fra UngeGuiden om det hidtidige forløb og de umiddelbare erfaringer fra projektet.

  Økonomi

  Projektet er finansieret af Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråds pulje på 500.000 kr. i 2016.
  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 15

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 273181 Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd Åbent punkt

  Roskilde Kommunes Beskæftigelsesråd, 28-11-2016, pkt. 16

  Fraværende: Iris Skov Hovmøller, Karim Friis Arfaoui, Lotte Brøndtoft, Ole Holtse Olsen