You are here

Referat

Dato: Mandag, September 21, 2020 - 08:00
Sted: Mødelokale 2 A
 • Pkt. 140 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 140

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 21-09-2020, pkt. 140

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) - Merete Dea Larsen (O) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 141 Orientering om rammebesparelse i budget 2021-24

  Faelleskonti_Skole-_og_Boerneudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 141

  Orientering om rammebesparelse i budget 2021-24

  Sagsnr. 339143 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget for budget 2021-2024 forelægges sag vedrørende rammebesparelsen på Skole- og Børneudvalgets område til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for budget 2021-2024 indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgår en rammebesparelse på 55 mio.kr. fordelt lige på alle driftsområder, hvilket svarer til en reduktion på 1,387 pct. på alle kommunens serviceområder. Skole- og Børneudvalgets andel fremgår af tabellen nedenfor.

  Skole & Børneudvalget 21.990
  Dagtilbud 5.242
  Skoler 13.795
  Børn og unge 2.953

  Det er blandt forligspartierne aftalt, at de enkelte udvalg i september inden 2. behandlingen kan drøfte udmøntning af en del af den samlede besparelse ved hjælp af konkrete administrative fællesmidler/puljer.
  Af bilag fremgår en oversigt over de konkrete administrative fællesmidler/puljer på Skole- og Børneudvalgets område, samt oplysninger om anvendelse af de midler i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-24.

  Skole- og Børneudvalget, 21-09-2020, pkt. 141

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) - Merete Dea Larsen (O) deltog som stedfortræder.

 • Pkt. 142 Eventuelt

  Pkt. 142

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 21-09-2020, pkt. 142

  Intet.

  Fraværende: Tina Boel (F), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) - Merete Dea Larsen (O) deltog som stedfortræder.