You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 23, 2020 - 16:00
Sted: Skype-møde
 • Pkt. 54 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 54

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 23-04-2020, pkt. 54

  Godkendt.

 • Pkt. 55 Genåbning af skoler og dagtilbud efter lukning som følge af COVID-19

  Status_paa_genaabning_af_dagtilbud_og_skoler_22-4-2020.pdf

  Pkt. 55

  Genåbning af skoler og dagtilbud efter lukning som følge af COVID-19

  Sagsnr. 334527 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget behandlede den 13. april 2020 genåbningsplan for skole- og børneområdet. De første børn i dagtilbud og elever i skoler og klubber vendte tilbage den 16. april 2020. Skole- og Børneudvalget får en status på, hvordan genåbningen er forløbet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen giver i mødet en mundtlig orientering om, hvordan genåbningen er forløbet i dagtilbud, skoler og klubber med henvisning til beslutning om genåbningsplanen fra mødet mellem Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget den 13. april 2020. Skole- og Børneudvalget vil forud for udvalgets møde få tilsendt et aktuelt opdateret notat om genåbningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. De økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19, herunder de ekstraordinære økonomiske konsekvenser, der er forbundet med genåbningen af dagtilbud, skoler og klubber, foreligger endnu ikke.

  Skole- og Børneudvalget, 23-04-2020, pkt. 55

  Sagen blev drøftet.
  Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V) fremsatte følgende ændringsforslag:
  Som det fremgår af Ritzau-note, Pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, samt aftale mellem Folketingets partier, alle dateret 22.4.2020: Med virkning fra 15.4.2020 får kommunerne nu adgang til, for den periode en daginstitutionsplads reelt ikke anvendes, at undlade at opkræve forældrebetaling og tilhørende betaling for madordning. Staten vil yde fuld økonomisk kompensation til kommunen herfor, men visse ansøgningstiltag skal iagttages, og der skal handles relativt hurtigt.
  På denne baggrund fremsætter vi beslutningsforslag om, at SBU giver forvaltningen til opgave:
  1. Snarest muligt at tilrettelægge og forberede en ordning om 'Eftergivelse af betaling for daginstitutionsplads og evt tilhørende madordning'. Ordningen skal klargøre organisation og forældre på de muligheder, der lovligt vil komme, jfr. de muligheder der er beskrevet i folketingsaftalen, gældende for daginstitutionspladser der reelt ikke anvendes i en periode fra 15.4.2020 og frem.
  2. Samtidig skal der naturligvis forberedes, så Roskilde Kommune kan drage nytte af muligheden for at opnå statens fulde økonomiske kompensation for kommunen, som aftalen også beskriver.

  Forslaget blev sat til afstemning:
  For stemte:Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V)
  Imod stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)
  Dermed bortfaldt forslaget.

  Herefter fremsatte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) forslag ændringsforslag om:

  Folketingets partier har med en aftale den 22. april 2020 åbnet mulighed for, at kommunerne kan blive kompenseret for en reduktion i forældrebetalingen i perioden 15. april frem til den 11. maj, hvis kommunen over for forældrene ikke kan stille pasning til rådighed alle ugens dage eller har en begrænset åbningstid. Det fremgår af aftalen, at der ikke vil være mulighed for statslig kompensation for perioden 1. april til 15. april 2020.

  Udvalget ønsker at få belyst muligheder og konsekvenser i aftalen mellem regeringen og Folketingets partier om forældrebetaling under genåbning (COVID-19) for Roskilde Kommune. Udvalget vil derfor bede forvaltningen om til det ordinære Skole- og Børneudvalgsmøde den 5. maj 2020 at medtage dette i den planlagte sag om forældrebetaling i forbindelse med den udsatte SFO-start.

  Forslaget blev sat til afstemning:
  For stemte: Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O)
  Imod stemte: Henrik Stougaard (Ø), Tina Boel (F) og Jette Tjørnelund (V)
  Dermed blev forslaget vedtaget.

  Herefter begærede Henrik Stougaard (Ø) sagen i byrådet.

 • Pkt. 56 Eventuelt

  Pkt. 56

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 23-04-2020, pkt. 56

  - Kørsel