You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 30, 2019 - 16:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 15 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 15

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 30-01-2019, pkt. 15

  Et enigt udvalg beslutter at pkt. 16 udsættes til udvalgets møde den 5. februar 2019

 • Pkt. 16 Vor Frue

  NEST_programmet.pdf Kapacitetsvurdering_af_dagtilbudsomraadet_i_Vor_Frue.pdf

  Pkt. 16

  Vor Frue

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 15. januar 2019, at der til byrådets behandling af sag om skolestruktur den 30. januar 2019 udarbejdes to supplerende notater til indstillingspunkt vedrørende strukturændring for Vor Frue Skole. Det blev samtidig besluttet, at Skole- og Børneudvalget drøfter notaterne ved møde den 30. januar 2019 inden byrådets møde samme dag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 15. januar 2019 sag om ændring af skolestruktur, som skal endelig besluttes af byrådet den 30. januar 2019.
  Udvalget besluttede, i forhold til indstilling om at Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020, at ”bede om to notater, der henholdsvis a) beskriver erfaringerne med NEST-konceptet i Roskilde Kommune og hvilken målgruppe, et NEST-tilbud på Vor Frue Skole ville være relevant for og b) belyser mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet ved etablering af en kommunal daginstitution på Vor Frue Skole som del af en landsbyordning (folkeskolelovens § 24a). Notaterne skal foreligge til et ekstraordinært udvalgsmøde i SBU den 30. januar 2019 kl. 16, inden behandlingen af sagen i byrådet den 30. januar 2019”.
  De to notater fremgår af bilag til denne sag, ligesom de fremgår af bilag til den sag, der er på byrådets dagsorden den 30. januar 2019 om Ændring af skolestruktur.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 30-01-2019, pkt. 16

  Udsat.

 • Pkt. 17 Eventuelt

  Pkt. 17

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 30-01-2019, pkt. 17

  Intet.