You are here

Referat

Dato: Fredag, Juni 8, 2018 - 08:00
Sted: Virksomheden Svendsen Sport, Erhvervsparken 14, 4621 Gadstru
 • Pkt. 7 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 7

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 7

  Godkendt
  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 8 Orientering fra udvalgsformanden

  Godkendt_kommissorium_for_Udvalget_for_Vaekst_Erhverv_og_Globalisering.pdf

  Pkt. 8

  Orientering fra udvalgsformanden

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort introduktion til udvalgets kommende periode, herunder en gennemgang af kommissoriet som danner rammerne for udvalgets arbejde. (Kommissoriet er vedhæftet som bilag).

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 8

  Udvalgsformand orienterede om følgende:
  Det politiske forløb mellem kommunalvalget i november og op til dette første møde. Bød alle velkomne til arbejdet i udvalget og ser frem til godt samarbejde.
  - At Erhvervsforum Roskilde, Roskilde oplysningsforbund og Roskilde Kommune afholder sommerarrangement for erhvervslivet mandag den 20. august på Rådhuset. Udvalget vil få tilsendt indbydelsen med referatet, og opfordres til hurtig tilmelding, da vi de senere år meget hurtigt har haft udsolgt til arrangement. Hovedtemaet er disruption og de to hovedtalere er hhv. Erick Thürmer CEO i virksomheden Thürmer Tools og skuespilleren Jens Arentzen.
  - At Lyreco (DI – virksomhed) har været ude i medierne med en bekymring om, at de manglende offentlige transportmuligheder til og fra virksomheden, kan true virksomhedens vækst og i værste fald tvinge virksomheden til at flytte et andet sted hen. Roskilde Kommune har sammen med Høje Taastrup Kommune afholdt møde med fire store virksomheder langs Københavnsvej, nemlig Lyreco, DSV, BC Catering og Rockwool. I første omgang kortlægges pendlermønstrene hos de fire virksomheder i samarbejde med Movia.
  - At Roskilde Handel og Roskilde Kommune i fællesskab har tilmeldt sig konkurrencen om at blive Danmarks bedste handelsby. En konkurrence som afholdes af ICP, og hvor Roskilde tidligere er blevet kåret til Danmarks bedste handelsby.
  - At der efter en række forespørgsler er planer om at fortsætte udgivelsen af magasinet Business Roskilde, som blev udgivet af PR Konsortiet og som fortæller de gode erhvervs- og turismehistorier fra virksomheder og aktører i Roskilde Kommune. Efter indehaver og redaktør Carsten Sivertsens død i 2017 har Lars Lindskov købt PR Konsortiet og dermed rettighederne til magasinet. Oplæg til de næste numre er under forberedelse, men nu er habilitetsspørgsmålet flaget til udvalgets orientering og stillingtagen, når næste udgivelse går i produktion.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 9 Konstituering - valg af næstformand

  Pkt. 9

  Konstituering - valg af næstformand

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en næstformand for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges en næstformand blandt udvalgets eksterne medlemmer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Lars Lindskov (K) er politisk udpeget formand for udvalget for ”Vækst, Erhverv og Globalisering”. Der skal udpeges en næstformand, som kan overtage formandens forpligtelser, såfremt denne skulle være forhindret. Det foreslås, at et af udvalgets eksterne medlemmer udpeges som næstformand.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 9

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) blev udpeget som næstformand for udvalget.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 10 Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Pkt. 10

  Nyt fra erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af ti personer, der hver repræsenterer en organisation/sektor. De ti repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer/fagområder med relation til udvalgets arbejdsfelt.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Indstilling

  Forvaltningen foreslår, at dette punkt bliver en fast bestanddel på alle fremtidige UVEG-møder.

  Sagsfremstilling

  De ti virksomheds/foreningsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Danmark, Roskilde Handel, Fagforeningen 3F, Uddannelses-sektoren, Finans Danmark (har i skrivende stund endnu ikke bekræftet, at de vil lade sig repræsentere i UVEG), Erhvervsforum Roskilde og aktørforeningen Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 10

  Godkendt.
  Finans Danmark har efterfølgende udpeget Jesper Steen Christensen, Erhvervsdirektør i Danske Bank til at repræsentere dem i udvalget.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri)

  I Dansk Byggeri er der p.t. et stort fokus på arbejdsmiljø og lærlinge

  Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark)

  Brug for flere faglærte til primært mindre håndværkervirksomheder. Pres på arbejdskraften, hvilet giver stigende grundlønninger, som igen giver stigende byggepriser – pga. ’flaskehals’problematikken. Så jo flere offentlige byggeopgaver der sættes i gang, desto større bliver dette pres.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde)

  Erhvervsforum har på det seneste haft en rigtig høj aktivitet på netværksmøderne. Den nye strategi med at afholde møderne ude på virksomhederne, har øget antallet af deltagere.

  Claus Christiansen (Turistaktørforeningen)

  Kulturturismen trækker mere end de kunsthistoriske seværdigheder – der er ved at ske en stor ændring i landet. Roskilde ligger på ca. samme niveau som sidste år. Lige nu gør man sig klar til at modtage turisterne.
  Stort pres på især specialistfunktionerne – det er svært at tiltrække ’sommerfolk’, som også skal være kvalificerede. Stort fokus på uddannelse og opkvalificering.

  Jesper Østrup (Roskilde Campus)

  Der er mangel på unge som er interesserede i at blive faglærte. Roskilde Tekniske Skole (RTS) satser på voksen- og efteruddannelse. RTS får mange henvendelser om at skaffe lærlinge, men har ikke nogen. På RTS er de 420 ansatte og det er svært ved at rekruttere kvalificeret faglært arbejdskraft. Intentionerne bag den med kommende uddannelse, Forberedende Grunduddannelse (FGU) er rigtig gode.

  Torben Stevold (Roskilde Handel)

  Roskilde Handel har fået ny bestyrelse. Vigtigt at det var en samlet generalforsamling der bakkede op om den nye bestyrelse – det letter arbejdet. Roskilde Handel har p.t. 176 medlemmer. Hvad er det for typer butikker, vi vil have i fremtiden og hvilke butikker kommer der til at være i Ny Østergade-projektet? Gina Tricot lukker, da de oplever færre besøgende i Skomagergade. Vi skal have identificeret hvad vi mangler af handelsliv i bymidten? Ved øget turisme skal vi have flere aktiviteter. RO’s Torv er ikke konkurrent til bymidten. Roskilde Handel er ved at lave nye medieaftaler – avisreklamer er for nedadgående.
  Med Danske Bank kasketten, kan det desuden oplyses, at der er stor vækst i udlån i Roskilde. Danske Bank har udlånt ca. 800 mio. lokalt i Roskilde, og de andre banker oplever samme tendens.

  Ole Holtse Olsen (LO Roskilde Egnen)

  Fokus på kvalificeret arbejdskraft og lærlinge. Bekymret for manglende arbejdskraft. Brug Jobcentret, A-kasserne, ring 3F jobformidling. Der er over 10.000 ledige i 3F. 120.000 ledige i DK. Brug AMU kurser. Murerlærlinge er en mangelvare. Fagenes dag som blev afholdt sammen med Erhvervsforum Roskilde var godt. Vi skal sammen med Dansk Byggeri være bedre til at formidle, at det kan være et godt liv at være håndværker. Der er kommet mange nye hjælpemidler i branchen, som afhjælper det hårde fysiske arbejde. Vi skal finde de gode historier – og vil meget gerne samarbejde med UVEG om det.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 11 Introduktion til udvalgets arbejdsområder

  Pkt. 11

  Introduktion til udvalgets arbejdsområder

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering er efter kommunalvalget nov. 2017 startet på en ny fire-årig periode. Udvalget består af både nye ansigter og gengangere fra den forrige periode. For at alle medlemmer har det samme udgangspunkt for det forestående arbejde gives en kort introduktion til de arbejds- og emneområder som udvalgets arbejde omfatter.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Der vil blive givet en kort introduktion til - og status på udvalgets arbejdsområder på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 11

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 12 Orientering om Forenklingsudvalgets anbefalinger til fremtidens erhvervsfremmesystem

  Anbefalinger_til_forenkling_af_erhvervsfremmesystemet.pdf Forstaaelse_mellem_regeringen_og_KL_om_erhvervsfremme.pdf Politisk_aftale_om_fremtidens_erhvervsfremmesystem.pdf

  Pkt. 12

  Orientering om Forenklingsudvalgets anbefalinger til fremtidens erhvervsfremmesystem

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har fremlagt sine anbefalinger til revision af det eksisterende erhvervsfremmesystem. I forlængelse heraf har regeringen og KL indgået en forståelse om en styrket erhvervsfremmeindsats, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om. Udvalget orienteres med et kort resumé af begge rapporter samt den indgåede aftale (vedhæftet som bilag).

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling:

  Forenklingsudvalgets anbefalinger

  Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme blev nedsat af regeringen i juni 2017 mhp. at udvikle en mere overskuelig og sammenhængende model samt billigere erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder, vækst og beskæftigelse. Udvalget anbefaler en forenkling, som reducerer antallet af niveauer fra tre til to: kommuner og staten skal varetage opgaverne, mens regionernes og væksthusenes rolle udfases.
  Det kommunale niveau skal være indgangen til erhvervsfremmesystemet for alle virksomheder - i et af de fem landsdækkende erhvervshuse, som skal varetage 1-1 erhvervsservice, behovsafklaring og uvildig vejledning, henvisning til private aktører mv.
  Det statslige niveau med fokus på specialiserede erhvervsfremmeindsatser skal varetage udvikling og iværksættelse af erhvervsfremmetiltag, EUs strukturfondsprojekter, klyngeindsatser mv.
  Der nedsættes en bestyrelse med maks. 14 medlemmer, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, med ansvar for udvikling af en fælles, national erhvervsfremmestrategi. Bestyrelsen vil bestå af repræsentanter fra virksomheder, kommuner mv. samt evt. et medlem fra staten. Bestyrelsen skal erstatte de eksisterende regionale vækstfora og Vækstråd.
  Forenklingsudvalgets vurderinger af konsekvenserne:
  - Ved at nedbringe og afskaffe den kommunale erhvervsservice og samle disse i fem tværkommunale Erhvervshuse kan man ensrette erhvervsservicen for alle virksomheder
  - Færre erhvervsfremmeaktører og -indsatser vil gøre systemet mere overskueligt, billigere, ensrettet og med højere kvalitet i ydelserne
  - Mere indflydelse til erhvervslivet i de styrende organer, markant større inddragelse af private aktører samt øget brugerbetaling vil sikre, at erhvervsfremmeindsatsen er rettet mod virksomhedernes reelle behov
  - Klyngeorganisationerne skal samles i færre, landsdækkende netværk, hvilket bør ske gradvist og være afsluttet ved udgangen af 2020

  Forståelse mellem regeringen og KL om erhvervsfremme

  Udgangspunktet i den fælles forståelse mellem regeringen og KL er en reduktion i antal politiske niveauer fra tre til to og en stærk forankring i kommuner og staten. Hovedelementer i forståelsen mellem regeringen og KL er:
  - Stærk kommunal forankring af erhvervsfremmesystemet
  - Der etableres op til ti tværkommunale Erhvervshuse, der vil værestærke kompetencecentre for den specialiserede virksomhedsvejledning
  - Erhvervshusene finansieres ved en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme, herunder væksthusene
  - Der må ikke være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvis
  - Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvis, vil blive beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme
  - Der etableres en ny og ambitiøs digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om fx opstart
  - En konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats fra ca. 80 til 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats, aftales mellem regeringen og KL, til udrulning inden udgangen af 2020
  - Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale turismeprojekter øremærket tværkommunale destinationsselskaber

  Forståelse mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet

  - Med aftalen etableres syv tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.
  - Erhvervshusene baseres på de eksisterende Væksthuse og skal gøre de ydelser, der i dag kun tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder
  - Erhvervshusene skal samtidig samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Ligesom højt specialiserede statslige ordninger skal være tilgængelige via Erhvervshusene, fx Eksportrådet
  - Som led i forenklingen nedlægges de regionale vækstfora og i stedet oprettes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der får til opgave at igangsætte og finansiere en række af de erhvervsfremmeindsatser, der findes i dag
  - Hovedindsatsen vil fortsat have fokus på, at midlerne fordeles over hele landet efter lokale behov. Udmøntningen af midlerne vil ske i tæt samspil med erhvervslivet, virksomhederne, de nye Erhvervshuse og øvrige regionale og lokale aktører

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 12

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 13 Overblik over udvalgets økonomi

  Pkt. 13

  Overblik over udvalgets økonomi

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget har en række midler til rådighed til forskellige formål. Der gives en status på udvalgets økonomi, og udvalget skal samtidig tage en drøftelse af, hvordan man ønsker at bruge/fordele disse midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget tager en overordnet drøftelse af, hvordan man ønsker at forvalte midlerne.
  2. udvalget specifikt tager stilling til om man ønsker, at efterspørge konkrete projekter i offentligheden, som udvalget kan støtte økonomisk.
  3. udvalget tager stilling til om man ønsker, at afsætte 1 mio. kr. om året til Visit Roskilde til udvikling/markedsføring af turismen med start fra indeværende år. Midler der f.eks. kan bruges til gennemførelse af årligt tilbagevendende arrangementer som Julemarked og RO:KOST mv., samt generel markedsføring og udvikling af turismen. Visit Roskilde laver hvert år en samlet afrapportering til udvalget om hvad midlerne er blevet brugt til.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering/Økonomiudvalg

  Sagsfremstilling

  Udvalget har en række økonomiske midler til rådighed, som et resultat af en række indgåede budgetaftaler.

  2018 2019 2020 2021
  Fra budgetaftalen 2015 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
  Fra budgetaftalen 2017 2.100.0001
  Fra budgetaftalen 2018 2.500.0002 2.500.0002 2.500.0002 2.500.0002
  Erhvervs-service 500.0003
  I alt 7.600.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
  1. Der er tale om en ”Erhvervs - og Event pulje”, hvilket betyder at midlerne ifølge budget-teksten er reserveret til ”Større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune. Puljen fordeles af UVEG. I det omfang der afsættes penge til interessevaretagelse, er det en anbefaling, som endelig besluttes af Økonomiudvalget”.
  1. Af disse midler skal 1. mio. kr. ifølge budget-teksten reserveres til ”indsatser, der understøtter udvikling, fremme og tiltrækning af greentech, grønne og klimavenlige tiltag, projekter og erhverv”.
  1. Der er desuden i budgetaftalen for 2018 afsat 1 mio. kr. ekstra til erhvervs-service, som udmøntes via den kontrakt der er indgået med Erhvervsforum. Da kontrakten løber i 3½ år, med virkning fra 1.7.2018 er der 500.000 kr. af ubrugte midler i 2018.

  Derudover er der i det af Byrådet vedtagne kommissorium besluttet, at der skal gives et årligt beløb på 500.000 kr. til Alle Tiders Roskilde. Et arbejde som ligeledes er forankret i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. (dette beløb er trukket ud af ovenstående oversigt).
  Endelig har udvalget et årligt beløb på ca. 190.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med studierejser, konferencedeltagelse, brug af faglig ekstern ekspertise, mødeforplejning mv.
  Der er fuld overførsel på ubrugte midler fra år til år. Det skal påpeges, at der her er tale om et basisbudget for overslags-årene, og at disse beløb kan ændre sig i forbindelse med kommende budgetforhandlinger

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 13

  Punkterne 1+2 udsat til næste møde den 7. september 2018
  Punkt 3 godkendt.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 14 Forslag til mødestruktur for resten af 2018

  Pkt. 14

  Forslag til mødestruktur for resten af 2018

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  I Kommissoriet for udvalgets arbejde er der lagt op til, at der skal afholdes seks ordinære møder om året, samt fire temamøder. Udvalget skal drøfte et udkast til den overordnede plan for udvalgets mødestruktur for den resterende del af 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalget godkender den overordnede plan for udvalgets mødestruktur i 2018.
  2. der i givet fald sættes navn på hvilke to eksterne medlemmer, som vil facillitere en temadrøftelse på møderne hhv. den 26.oktober og den 14. december

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  I det af Byrådet vedtagne kommissorium for udvalgets arbejde fremgår det, at der skal afholdes seks ordinære møder i hhv. februar, april, juni, september, oktober og december. Møderne afholdes fredage fra 08.00-10.00 og det tilstræbes at de afholdes på forskellige lokaliteter rundt om i Roskilde Kommune.
  Det foreslås, at de tre resterende ordinære møder i 2018 afholdes på følgende datoer:
  - Fredag den 7. september 2018
  - Fredag den 26. oktober 2018
  - Fredag den 14. december 2018

  For at understøtte et hensigtsmæssigt mødeforløb, som samtidig åbner op for muligheden for at tage nogle drøftelser om udvalgte specifikke temaer som ligger udvalgets eksterne deltagere på sinde, anbefales det at der på hvert af udvalgets ordinære møder indlægges en temadrøftelse faciliteret af en af udvalgets eksterne deltagere. Aktørforeningen Visit Roskilde faciliterer temadrøftelsen på det første møde den 7. september omhandlerne et oplæg til en ny turismepolitik for Roskilde.

  Derudover skal der ifølge det vedtagne kommissorium afholdes to temamøder i anden halvdel af 2018. Det foreslås, at disse afholdes på følgende tidspunkter.

  1. Temamøde om beskæftigelse og arbejdskraft
   Fredag den 26. oktober kl. 10.00-12.00 (i forlængelse af det ordinære UVEG-møde)
  2. Temamøde om klima, infrastruktur og miljø/teknik Fredag den 16. november kl. 08.00-10.00

  Det kan desuden nævnes, at det påtænkes at arrangere en studietur for udvalget i løbet af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 14

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).

 • Pkt. 15 Eventuelt

  Pkt. 15

  Eventuelt

  Sagsnr. 300175 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 08-06-2018, pkt. 15

  Forvaltningen spurgte til spørgsmålet om proces for henvendelser til udvalget. De eksterne medlemmer foretrækker, at deres kontaktdata ikke fremgår på kommunens website, men at henvendelser sendes til erhvervschefen, som screener henvendelser og sender samlet til udvalget, såfremt disse skønnes at have relevans for udvalgets arbejde.

  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Vegard Hetting (Dansk Industri) og Jesper Steen Christensen (Finans Danmark).