You are here

Referat

Dato: Fredag, December 9, 2016 - 07:30
Sted: Roskilde Universitetscenter (RUC), lokale 30M.1-17 Auditorie
 • Pkt. 63 Godkendelse af referat

  Pkt. 63

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende referatet fra udvalgsmødet den 28. oktober 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes med den korrektion, at Claus Christiansen (Visit Roskilde) ikke deltog i punkterne 58 og 59.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 63

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 64 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 64

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal forholde sig til, om man kan godkende den udsendte dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 64

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 65 Nyt fra Erhvervslivets repræsentanter

  Erhvervsforum_Roskilde_-_status_paa_maalsaetninger_December_2016.pdf

  Pkt. 65

  Nyt fra Erhvervslivets repræsentanter

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering består udover de politiske repræsentanter af syv personer, der hver repræsenterer en erhvervsorganisation. De syv repræsentanter får mulighed for at give en kort og præcis status til udvalget, om de vigtigste ting på dagordenen lige nu ude i deres respektive organisationer.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  De syv virksomhedsrepræsentanter fra hhv. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde får gennem et kort oplæg muligheden for, at give et øjebliksbillede af hvilke emner, der netop nu optager erhvervslivet/den pågældende organisation.
  På udvalgsmødet den 29. januar 2016 blev det besluttet, at Erhvervsforum Roskilde, som en del af partnerskabsaftalen med UVEG, til hvert udvalgsmøde skal vedlægge en status i forhold til det af udvalget vedtagne målsætningsdokument. Statusnotatet er vedlagt som bilag til dette punkt. Notatet vil ikke blive gennemgået på mødet, men udvalgets medlemmer kan kommentere eller stille spørgsmål til notatets indhold under dette punkt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser .

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 65

  Torben Strand (Dansk Industri):

  Hos DI har man fokus på beskæftigelsessituationen. Vigtigt at have fokus på løsninger der virker. De gode eksempler skal frem i lyset.

  Niels Moestrup (Dansk Byggeri):

  Hos træsektionen i Dansk Byggeri er der bl.a. fokus på miljøforhold, affaldspladser og forhold omkring nedrivningsbranchen. Derudover oplyses det, at der afholdes SKILLS i Ålborg i slutningen af januar 2017.

  Svend Overgaard (Roskilde Handel):

  Stor tilfredshed hos butikkerne og de handlende med den nye julebelysning. Der er indtil videre brugt 1.2 mio. kr. ud af det godkendte budget på 1.8 mio. kr. De resterende penge skal bruges til videreudviklingen af julebelysningen i sidegaderne. Ikke hele julebelysningen vil blive nedtaget efter jul, noget vil blive hængende som vinterlys. Handelen i Roskilde og Roskilde Kommune på en superspændende tur til Vejle og Flensborg.

  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde):

  Der kommer til at ske et skifte i Bestyrelsen, bl.a. som et resultat af, at Visit Roskilde har stiftet deres egen forening. Erhvervsforum er i gang med en revidering af mærkesagerne. Derudover fokus på emner som Åben Skole, Fagenes Dag og Nextwork.

  Claus Christiansen (Visit Roskilde):

  Det går godt for turismen i Roskilde. Der kommer flere og flere turister. I forhold til markedsføring bør man kigge på hvordan de gør det i Vejle/Billund.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 66 Orientering fra Udvalgsformanden

  Pkt. 66

  Orientering fra Udvalgsformanden

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalgsformand Lars Lindskov vil give en kort orientering om, hvad der er sket siden udvalgets seneste møde.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 66

  Udvalgsformanden orienterede om følgende:
  - Musicon er i gang med at arrangere en studietur til Malmø for at få inspiration til etablering af et iværksætterhus på Musicon. UVEG vil blive inviteret med på denne tur, som forventes gennemført i marts 2017.
  - Der er givet byggetilladelse til opførelse af en idé-møbel butik på hjørnet mellem Københavnsvej og Østre Ringvej. Det er planen, at butikken skal åbne i efteråret 2017 og vil generere 25 arbejdspladser.
  - Børsen har opgjort listen over gazellevirksomheder for 2016. I Roskilde Kommune er der blevet identificeret 27 gazellevirksomheder, hvilket er tre mere end i 2015. Gazellevirksomhederne vil blive hyldet i forbindelse med nytårskuren for erhvervslivet den 16. januar 2017.
  - Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune har indført en årlig CSR-pris, som uddeles til en lokal virksomhed, der har gjort en indsats indenfor det rummelige arbejdsmarked. Hvis der er nogle af udvalgets medlemmer, som har kandidater til prisen bør dette meldes ind til Erhvervschef Jens Thornsen senest den 15. december 2016.
  - Ifølge nye væksttal fra Væksthus Sjælland, så er der i Roskilde Kommune i 1. halvår af 2016 netto blevet skabt 676 fuldtidstillinger i den private sektor.
  - Kraks Fonds for Byforskning har netop udgivet en interessant rapport, der viser hvor udenlandske virksomheder placerer sig, og hvilke faktorer der afgør hvor udenlandsk ejede virksomheder placerer sig. Rapporten rangerer bl.a. kommunerne efter udenlandske arbejdssteder i procent af det totale antal arbejdssteder i kommunen. Ballerup ligger nr.1 og Roskilde nr. 28 på denne liste. Materialet fra undersøgelsen sendes ud til udvalget sammen med referatet.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 67 Ansøgning om midler til markedsføring af erhvervsrelaterede aktiviteter på Musicon

  Ansoegning_til_UVEG_om_markedsfoering_af_Musicon.pdf

  Pkt. 67

  Ansøgning om midler til markedsføring af erhvervsmulighederne på Musicon

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Musicon søger om støtte til markedsføring af Musicon-bydelen, specifikt målrettet de erhvervsmæssige muligheder. Målet er, at opfylde Musicons grundlæggende vision om at skabe en levende bydel, bestående af såvel bolig som erhverv. Udvalget skal tage stilling til om projektet skal bevilges støtte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om støtte på 300.000 kr. godkendes

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Musicon søger UVEG om støtte til at markedsføre Musicon-bydelen, således at der kan tiltrækkes flere virksomheder og dermed arbejdspladser ud på Musicon. Ansøgningen er vedlagt som bilag.
  Som en del af målet om, at opfylde Musicons grundlæggende vision om at skabe en levende bydel bestående af både boliger og erhverv, vil markedsføringen af bydelen rettet mod erhvervssektoren spille en væsentlig rolle. Det er målet, at der skal skabes omkring 2.000 arbejdspladser i bydelen de kommende år med fokus på både kreativt erhverv (fx arkitektur, design, reklame, film og video mv.), men også andre brancher som passer ind på Musicon.
  For at det kan blive en realitet, er det vigtigt at øge kendskabet og skabe større interesse for Musicon blandt virksomheder, projektudviklere og andre typer af investorer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Det ansøgte beløb tages fra udvalgets pulje.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 67

  Godkendt .
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 68 Forslag om H. C. Andersens bænk i Skomagergade

  H.C._Andersens_fodspor_-_ide_oplaeg_-_Vejlauget_Gaagaderne.pdf H.C._Andersen_skitse_1.pdf H.C._Andersen_skitse_2.pdf Fodtur_i_Roskilde_med_H._C._Andersen.pdf

  Pkt. 68

  Forslag om H. C. Andersens bænk i Skomagergade

  Sagsnr. 284475 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget et forslag fra Vejlauget Gågaderne om opstilling af en H.C. Andersen bænk i Skomagergade.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, om forslaget fra Vejlauget Gågaderne om opstilling af en ”H.C. Andersen bænk” skal fremmes.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Vejlauget Gågaderne i Roskilde har udarbejdet et skitseprojekt til en ”H.C. Andersen bænk”, der foreslås placeret ud for Skomagergade nr. 13 – 15 (det nuværende Menu). På adressen Skomagergade 13 lå tidligere Postgården, hvor H. C. Andersen har opholdt sig adskillige gange. Bænken udformes i samme granit som bænken med skulpturen af Lise Nørgaard i Algade og bænkene i Schmeltz Have i Allehelgensgade. Bænken skal være 180 cm lang og 40 cm bred. På bænken placeres en høj hat, en rejsetaske og en stok støbt i bronze. Under bænken placeres et par galocher, der er store nok til, at man kan stikke fødderne i dem - ligeledes støbt i bronze.
  Gågadelauget oplyser, at forslaget forventes at blive første nedslag ud af en række, der skal markere steder, som H. C. Andersen har besøgt i Roskilde. H.C. Andersen besøgte Roskilde i alt 28 gange, dels på gennemrejse med overnatning dels på længere ophold af op til 10 dages varighed. Der er udarbejdet et forslag til en vandrerute i
  H. C. Andersens fodspor gennem byen med 15 stop, hvortil der knyttes citater fra H. C. Andersens dagbog, hvor han fortæller om sine oplevelser og indtryk. Beskrivelsen af turen gennem Roskilde med citaterne fra H. C. Andersen dagbog er vedlagt som bilag.
  Der er ideer til flere nedslag på ruten, hvor historien kan underbygges af installationer med lys og/eller lyd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Hvis det besluttes, at projektet skal gennemføres, vil det være en prioritering af driftsmidlerne der er til rådighed herunder de midler, som forretningerne i Gågaderne betaler for at leje gadearealer til udeservering.
  Der er ikke udarbejdet budget, men det skønnes at projektet koster ca. 350.000 kr.

  Plan- og Teknikudvalget. 03-11-2016, pkt. 231

  Udvalget besluttede, at midlerne ikke afsættes til det foreslåede projekt, men overføres til finansiering af overdækning af Minibyen, jf. punkt 232 på denne dagsorden.
  Udvalget besluttede at oversende projektet med "H.C. Andersens Bænk" til UVEG med henblik på at UVEG vurderer, om projektet skal realiseres med UVEGS midler.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde udvalgets beslutning, men ønsker projektet sendt til høring i KIU.

  Supplerende sagsfremstilling

  Efter at sagen er blevet oversendt fra Plan- og Teknikudvalget til Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har Vejlauget Gågaderne arbejdet med projektet for at få en lidt billigere løsning. En løsning som betyder små ændringer, dog ikke noget af betydning for det overordnede projekt. Disse ændringer gør, at projektet kan realiseres for 300.000 kr. mod før 350.000 kr.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 68

  Godkendt.
  Annie Larsen (V) påpegede vigtigheden af, at bænken bliver handicapvenlig. Den bør således have en højde, som gør det nemt at sætte sig på bænken og rejse sig fra den igen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 69 Status på Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitik samt forslag til fremtidige indsatser

  Status_paa_indsatsomraader_i_Turismepolitkken_2015-2018.pdf Status_paa_Erhvervs-og_Vaekstpolitkken_dec._2016.pdf Projekter_til_understoettelse_af_indsatsomraaderne_i_turismepolitikken.pdf Indsatsomraader_til_understoettelse_af_Erhvervs-_og_Vaekstpolitikken.pdf

  Pkt. 69

  Status på Turismepolitik og Erhvervs- og Vækstpolitik samt forslag til fremtidige indsatser

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har i samarbejde med forskellige aktører indenfor de pågældende områder udarbejdet hhv. en Turismepolitik og en Erhvervs- og Vækstpolitik. Der gives en status og samtidig præsenteres en række projektforslag til understøttelse af de to politikkers respektive indsatsområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en overordnet drøftelse af hvilke typer af projekter der bør nyde fremme med henblik på forberedelsen af en konkret sag om fordeling af udvalgets midler på næste udvalgsmøde den 20. januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Udvalget efterspurgte på seneste møde i forbindelse en gennemgang af udvalgets tilbageværende økonomiske midler i 2017 en status på hhv. Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken. Dette med henblik på en drøftelse af, hvordan udvalget bedst muligt kunne understøtte de indsatsområder, der er beskrevet i de to politikker.
  Der er til sagen vedlagt bilag, som giver en status på hhv. Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken. Derudover er der vedlagt bilag, som kommer med forslag til projekter, som kunne understøtte de respektive politikkers indsatsområder.
  Forslagene skal på ingen måde opfattes som endelige og listerne ikke som udtømmelige. De skal blot fungere som inspiration til udvalgets drøftelse. Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af tilbagemeldinger fra udvalget, udarbejdes en sag næste møde den 20. januar 2017. En sag som mere konkret og præcist, kommer med et forslag til udmøntningen af hovedparten af udvalgets midler i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 69

  Sagen fremlægges på næste møde i udvalget med en liste over konkrete tiltag (tilhørende udgiftsestimering), som udvalget kan igangsætte med henblik på, at understøtte indsatsområderne i hhv. Erhvervs- og Vækstpolitikken og i Turismepolitikken.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 70 Samarbejdsaftale med Roskilde Handel

  Samarbejdsaftale_Roskilde_Kommune_og_Roskilde_Handel.pdf Status_samarbejdsaftale_med_Roskilde_Handel_2016.pdf

  Pkt. 70

  Samarbejdsaftale med Roskilde Handel

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Roskilde Handel udløber pr. 31. december 2016. Udvalget skal evaluere på aftalen og de opnåede resultater i 2016 samt tage stilling til en eventuel forlængelse af aftalen for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget evaluerer samarbejdsaftalen og godkender en forlængelse af aftalen gældende til den 31. december 2017.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for en samarbejdsaftale er baseret på et fælles ønske fra Roskilde Kommune og Roskilde Handel om fælles at bidrage til lokal udvikling, øget konkurrencekraft og kompetenceudvikling for kommunens detailhandel.
  Ligeledes er det hensigten at sikre Roskilde Handel øget synlighed i den kommunale forvaltning samt styrke det i forvejen gode samarbejde de to parter imellem.
  I vedhæftede bilag gives en status på de konkrete initiativer, som blev aftalt i forbindelse med den nuværende aftale. Disse initiativer videreføres og videreudvikles i en ny samarbejdsaftale for 2017.
  En ny samarbejdsaftale for 2017 bygger langt hen af vejen på en fortsættelse af indsatsområderne i den eksisterende aftale.
  Udkastet til ny samarbejdsaftale tager udgangspunkt i Roskilde Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2016-2019; aftalen skal sikre en udmøntning af de politisk vedtagne initiativer ift. detailhandlen og bidrage til realiseringen af den erhvervspolitiske vision: en fortsat styrkelse af udviklingen i og rammerne for detailhandlen i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 70

  Godkendt.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).

 • Pkt. 71 Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde - forberedelse af udbud

  Udbud_af_opgaver_som_idag_loeses_af_Erhvervsforum_Roskilde.pdf Erhvervsfremme_under_lup_-_praesentation.pdf Erhvervsfremme_under_lup_-_Holbaek_Kommune_2016.pdf

  Pkt. 71

  Partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde – forberedelse af udbud

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde om at få løst en række opgaver. Aftalen løber til og med udgangen af 2017. Det er tidligere besluttet, at opgaven skal sendes i udbud i 2017. Udvalget skal drøfte hvordan dette udbud skal tilrettelægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At udvalget drøfter hvordan udbuddet skal tilrettelægges.
  2. At udbuddet kvalificeres ved, at der forinden foretages en ekstern evaluering af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde med fokus på erhvervsservicedelen.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i dag en partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde. Økonomiudvalget besluttede på et møde den 10. december 2014, efter anbefaling fra UVEG, at ”den reviderede partnerskabsaftale med Erhvervsforum Roskilde løber til og med udgangen af 2017. Opgaven sendes i udbud i løbet af 2017, således at en ny aftale kan indledes primo 2018”.
  Udvalget skal således forholde sig til hvorledes man ønsker at tilrettelægge et kommende udbud. De opgaver som Erhvervsforum Roskilde via partnerskabsaftalen i dag løser for Roskilde Kommune kan groft opdeles i to hoveddele.

  Varetagelse af den lokale erhvervsservice:

  Vejledningen af iværksættere og små og mellemstore virksomheder (SMV). Ifølge lov om erhvervsfremme er kommunerne forpligtet til, at løse denne opgave.

  Drift af turistbureau samt udvikling og markedsføring af Roskilde som turistdestination

  Drift og bemanding af turistbureauet på Stændertorvet, herunder drift og udvikling af Visit.dk. Udarbejdelse og udbredelse af turistmateriale samt identifikation og udvikling af nye oplevelsesprodukter indenfor rammerne af turismepolitikken.
  Partnerskabsaftalen har i 2016 en værdi af 3.219.400 kr. Beløbet har været udbetalt som et rammebeløb, altså uden krav om at midlerne skal allokeres på de enkelte opgaver.
  Der er flere forskellige modeller, som man kan vælge at tilrettelægge et kommende udbud efter. Modeller som hver især har fordele og ulemper i forhold til de ovenfor skitserede opgaver. Disse modeller er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.
  For at kunne kvalificere et kommende udbud kunne udvalget vælge at få lavet en ekstern evaluering af samarbejdsaftalen med Erhvervsforum Roskilde med fokus på erhvervsservicedelen. Konsulentvirksomheden Iris Group har specialiseret sig i denne type opgave, og udviklet et koncept ”Erhvervsfremme under lup” i samarbejde med bl.a. Guldborgsund, Holbæk, Køge, Lolland kommuner. Konceptet har tidligere været i brug i forbindelse med evalueringen af erhvervsserviceindsatsen i bl.a. Kalundborg og Holbæk Kommuner. Det er et koncept hvor man kan tilvælge forskellige moduler. I bilagene til sagen er vedlagt hhv. en beskrivelse af evalueringskonceptet samt et eksempel på hvordan konceptet er blevet brugt i forbindelse med en evaluering foretaget i Holbæk Kommune.
  Det vurderes, at hvis alle de beskrevne tillægsmoduler vælges, vil udgifterne til denne evaluering kunne foretages indenfor rammerne af ca. 150.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Udgifterne på 150.000 kr. til evalueringen af partnerskabsaftale afholdes af UVEG´s konto.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 71

  Ad.1). Der tilrettelægges et udbud, så interesserede bydere enten kan byde på Erhvervsservicedelen - og turismedelen som én samlet opgave eller man kan byde på dem hver for sig, som to af hinanden uafhængige opgaver. Byder man på den samlede opgave, skal der angives en vægtning af, hvorledes man forventer midlerne fordeles på hhv. erhvervsserviceopgaven og turismeopgaven. Opgaven udbydes som et omvendt udbud, altså med en fikseret pris. Der skal i udbudsmaterialet indarbejdes mulighed for, at der kan udføres tillægsopgaver som finansieres via diverse udviklings- og projektpuljer.
  Ad.2). Udbuddet skal kvalificeres ved, at der foretages en evaluering af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum på både erhvervsservicedelen og turismedelen.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv) og Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet).
  Karim Arfaoui (Byrådet) deltog ikke i dele af punktet
  Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Jens Müller (observatør fra Erhvervsforum Roskilde), Claus Christiansen (Visit Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri) deltog ikke i selve beslutningen.

 • Pkt. 72 Opfølgning på DI-analysen og det efterfølgende dialogmøde med DI-virksomhederne

  Perspektivering_af_Roskilde_Kommune_i_DIs_undersoegelse.pdf

  Pkt. 72

  Opfølgning på DI-analysen og det efterfølgende dialogmøde med DI-virksomhederne

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Resume

  Dansk Industri (DI) udgiver hvert år en erhvervsklimaundersøgelse. Af denne fremgår DI-medlemmernes syn på kommunernes erhvervsvenlighed. Udvalget har med udgangspunkt i undersøgelsens resultater afholdt møde med en række DI-virksomheder. Udvalget skal orienteres om tilbagemeldingerne fra mødet med virksomhederne, og med udgangspunkt i disse drøfte analysen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager en drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

  Sagsfremstilling

  Hvert år udarbejder Dansk Industri en erhvervsklimaundersøgelse, hvor man bl.a. spørger medlemsvirksomhederne om deres syn på kommunens erhvervsvenlighed. Roskilde er på listen i 2016 faldet en del pladser tilbage i forhold til tilsvarende undersøgelse i 2015.
  På denne baggrund havde borgmester Joy Mogensen og udvalgsformand Lars Lindskov inviteret omkring 100 DI-virksomheder til møde på Rådhuset 1. november 2016. Dette med henblik på, at virksomhederne kunne komme med input til Roskilde Kommune om på hvilke parametre kommun kunne forbedre sig i forhold til at styrke virksomhedernes opfattelse af erhvervsvenligheden.
  Omkring 20 virksomhedsrepræsentanter fra DI-virksomheder deltog på mødet, og fik i den forbindelse mulighed for både at komme med såvel overordnede som konkrete eksempler på, hvor Roskilde Kommune havde forbedringspotentiale. Der vil på mødet blive givet en orientering om tilbagemeldingen fra virksomhederne.
  I forbindelse med udvalgets tur til Stockholm den 15.-16. september 2016 drøftede udvalget også undersøgelsens resultater og der blev til brug for denne drøftelse udarbejdet et notat som perspektiverer undersøgelsens resultater. Dette notat er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Der er ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 eller 2017

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 72

  Udvalget nåede ikke at behandle punktet. Formanden vil kontakte Karim Arfaoui med henblik på, at få afklaret om punktet skal behandles på udvalgets kommende møde.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).

 • Pkt. 73 Eventuelt

  Pkt. 73

  Eventuelt

  Sagsnr. 249393 Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Åbent punkt

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 09-12-2016, pkt. 73

  Intet at bemærke.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Hans-Bo Hyldig (Håndværksrådet) og Karim Arfaoui (Byrådet).